جملات احمقانه بزرگان + عکس نوشته متن احمقانه

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره نادانی و عکس استوری درباره انسان نادان و جملات احمقانه بزرگان و عکس نوشته متن احمقانه و عکس نوشته درباره انسان احمق و سخنان بزرگان درباره افراد نادان و اشعار کوتاه درباره انسان نادان را مشاهده کنید.

جملات احمقانه بزرگان

جملات احمقانه بزرگان

انسان ها نادان به دنیا می آیند، نه احمق
احمق شدن نیاز به آموزش دارد!

—–

من سعی میکنم دوستت نداشته نباشم
تو هم سعی کن زنده بمانی اما نفس نکشی!
درخواستی که از من داری همینقدر احمقانه ست!

نویسنده: کتایون آتاکیشی زاده…

جملات احمقانه بزرگان

The price of hating other human beings is loving oneself less

نفرت از انسان های دیگر به این معناست که خودتان را کمتر دوست دارید.

کلیر الدریج

جملات احمقانه بزرگان

بهتر است ساکت باقی بمانی و یک احمق به نظر برسی تا اینکه سخن بگویی و تمام تردید را از بین ببری….

عکس نوشته درباره انسان احمق

چرا من زودتر با تو توی این زندگی احمقانم اشنا نشدم؟…

جملات احمقانه بزرگان

سخت ترین چیز در زندگی بخشش است و مخرب ترین چیز نفرت است.
اگر از کسی متنفر باشید به او صدمه نمی زنید،
بلکه تنها خودتان را آزار می دهید. بخشش شفابخش است.

لویی زمپرینی

—–

ما در اثر سالها تجربه ی تلخ، دریافتیم که مردم دنیا خوش باور و احمق و توسَری خورند و عقلشان به چشمشان می باشد و همچنین دنیا خر تو خر است….

جملات احمقانه بزرگان

وقتی آب شروع به جوشیدن می کند، احمقانه است که شعله را خاموش کنیم….

عکس استوری درباره انسان احمق

Hatred is the coward’s revenge for being intimidated

نفرت انتقام فرد ترسو برای ترساندن دیگران است..

جورج برنارد شاو

جملات احمقانه بزرگان

گاهی اوقات باید بگذری و بگذاری و بروی…
وقتی میمانی و تحمل میکنی،از خودت یک احمق میسازی!…

—–

اگر پنجاه میلیون نفر هم
به یک چیز احمقانه اعتقاد داشته باشند
آن چیز همچنان احمقانه است…!…

جملات احمقانه بزرگان

نفرت چیز وحشتناکی است،
نفرت یک احساس بیهوده و احمقانه است
شما می توانید از هر کسی با تمام قلب خود متنفر باشید،
اما این کار هرگز صدمه ای به او نمی رساند و فقط شما صدمه می بینید.

استوارت نویل

عکس استوری جملات احمقانه بزرگان

به شما اطمینان می دهم یک احمقِ تحصیل کرده
از یک احمق بی سواد، احمق تر است

جملات احمقانه بزرگان

شکست خوردن مهم نیست، ولی برای اینکه بتوانی از خودت یک احمق بسازی نیاز به شجاعت دارد….

—–

بزرگترین اشتباه تحمل آدمهایی بودکه
درزندگی ام هیچ نقشی نداشتند…!
ترس ازکنارگذاشتن احمقانه ترین کاردنیاست!
خیلی وقت ها کنارگذاشتن
راهی برای بدست آوردن آرامش است…
نه تنهاترشدن!
دنیایمان را اَلَک کنیم وبگذاریم کسانی بمانند
که حقشان بودن است….

جملات احمقانه بزرگان

وقتی با خدا ارتباط صمیمانه برقرار می کنیم
او نفرت را به عشق،
خشم را به آرامش و
ترس را به شجاعت تبدیل می کند..

سامی تیپیت

نظرات