جملات فرانسوی عاشقانه + عکس نوشته عاشقانه های فرانسوی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره عشق فرانسوی و متن فرانسوی احساسی و جملات احساسی فرانسوی و جملات فرانسوی عاشقانه و عکس نوشته عاشقانه های فرانسوی و عکس نوشته فرانسوی و عکس استوری عاشقانه فرانسوی را مشاهده کنید.

 جملات فرانسوی عاشقانه

جملات فرانسوی عاشقانه

“En sa beauté gît ma mort et ma vie”

در زیبایی تحیر آور او مرگ و زندگی من لانه کرده است.

جملات فرانسوی عاشقانه

Je t’aime tellement et je ne peux pas vivre sans toi

عشقم خیلی دوستت دارم و بدون تو نمیتونم زندگی کنم

جملات فرانسوی عاشقانه

“En sa beauté gît ma mort et ma vie”

در زیبایی تحیر آور او مرگ و زندگی من لانه کرده است.

—–

“Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point”

قلب برای دوست داشتن دلایلی دارند، که منطق از فهم آن ها عاجز است.

عکس استوری عاشقانه فرانسوی

Bébé je t’aime nous mourons sans toi
عزیزم عاشقتم بدون تو میمیریم

جملات فرانسوی عاشقانه

“Je t’aime plus qu’hier moins que demain”

بیش از دیروز و کمتر از فردا عاشقت هستم.

—–

“Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction”

عشق به معنای خیره شدن به یکدیگر نمی باشد

بلکه به این معناست که با همدیگر به یک جهت نگاه کنید.

جملات فرانسوی عاشقانه

تو تنها ستاره جهان من هستی

Tu es la seule star dans mon monde

جملات احساسی فرانسوی

“Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point”

قلب برای دوست داشتن دلایلی دارند، که منطق از فهم آن ها عاجز است.

جملات فرانسوی عاشقانه

“L’amour est la poésie des sens”

عشق شعر حواس است.

—–

این را بدان که قلبم برای چشمان تو میتپد

Sache que mon coeur bat pour tes yeux

جملات فرانسوی عاشقانه

“Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction”

عشق به معنای خیره شدن به یکدیگر نمی باشد

بلکه به این معناست که با همدیگر به یک جهت نگاه کنید.

عکس نوشته فرانسوی رماتیک

“La passion est toute l’humanité, sans elle, la religion, l’histoire, le roman, l’art seraient inutiles”

اشتیاق در همه ی انسانیت حضور دارد

بدون آن تمام مفاهیم دین، تاریخ، هنر و ادبیات بی فایده است.

جملات فرانسوی عاشقانه

حضور تو در زندگی ام هماننده خورشید برای زمین است و بدون تو نابود میشوم

Ta présence dans ma vie est comme le soleil pour la terre et je serai détruit sans toi

—–

“La passion est toute l’humanité, sans elle, la religion, l’histoire, le roman, l’art seraient inutiles”

اشتیاق در همه ی انسانیت حضور دارد

بدون آن تمام مفاهیم دین، تاریخ، هنر و ادبیات بی فایده است.

جملات فرانسوی عاشقانه

“On n’aime que ce qu’on ne possède pas tout entier”

ما تنها عاشق چیزهایی می شویم که به صورت کامل در اولویت ما نیستند.

نظرات