جملات فریدون فرخزاد + عکس نوشته زیبا از فریدون فرخزاد

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره فریدون فرخزاد و اشعار زیبای فریدون فرخزاد و عکس نوشته سخنان فریدون فرخزاد و جملات فریدون فرخزاد و عکس نوشته زیبا از فریدون فرخزاد و عکس استوری اشعار فریدون فرخزاد و جملات کوتاه فریدون فرخزاد را مشاهده کنید.

جملات فریدون فرخزاد

جملات فریدون فرخزاد

وقتــے کوچک
بودم فکر میکردم
آدم ها چقدر بزرگند و
ترس برم میداشت،بزرگتر
که شدم دیدم بعضـــےآدم ها
چقدر کوچکند، و بیشتر ترسیدم…

جملات فریدون فرخزاد

دلم شکست و نیامد صدایی از دیوار

هزار مسئله شد در ضمیر دل بیدار

شکار چی جوانی که صید جان میکرد

کنون به قصد تبارم خیزده در پندار

جملات فریدون فرخزاد

یک باغ نشسته‌است بیدار

از دوست ندیده جز مذلت

از غیر کشیده رنج بسیار

در ریشه هر گیاه سبزش

انبوه کسالت است و دیوار

بر بام بلند ابرهایش

خورشید نمی‌شود پدیدار

اشعار فریدون فرخزاد

یاد بگیرید که ببخشید…
بی آنکه هرگز،
به پاداش
آن فکر کنید …!!!

جملات فریدون فرخزاد

دیگر عشقی عیان نمی بینم

عاشقی د رجهان نمی بینم

در سرا پرده قساوت ابر

ذره یی اسمان نمی بینم

زان عبیدی که عبد معنا بود

سر مویی نشان نمی بینم

جملات فریدون فرخزاد

سکوت چرخ زمان را به دل نمی گیرم

که میوه داد سکوت از سکوت پُربارم

به نور خاک فروغ و به تربت حافظ

قسم، که در وطن ام خفته آخر کارم

مرا به یاد بیاور اگر ندیدی باز

که من کلام نحیفی ز باغ گفتارم

سخنان کوتاه از فرخزاده

مـیگویند :آدمهای خوب را پیدا کنید و بـدها را رها

اما باید اینگونه باشد:

خـــوبی را در آدمها پیدا کنید

و بــدی آنها را نادیده بگیرید…

جملات فریدون فرخزاد

از غم عشق در این خانه نهانیم هنوز

جمله دیروز و به فردا نگرانیم هنوز

گر چه از خویش بریدیم و تهی باده شدیم

عاشق عشق جهان بین جهانیم هنوز

با بهار امد و با برف شد ان باد صبا

ما اسیرسفر باد خزانیم هنوز

جملات فریدون فرخزاد

هر چه آید به سرم

باز بگویم گذرد

وای ازین عمر

که با می گذرد، می گذرد …

عکس استوری فریدون فرخزاد

هرگز آن چه را که مى شنوید باور نکنید

فقط

نصف آن چه را که مى بینید باور کنید …..!!

جملات فریدون فرخزاد

همیشه باز می کنم پنجره ای را

به یک سویی

و می گذارم تا نورها برخیزند

روی ِ نهایت ِ زمین .

صداهایی

به سَبکی ِ ریشه های ِ آب

تاج هایی از باد را

روی ِ آغاز ِ شب می گذارند .

درخت هایی

رنگ رنگ ، نَمناک

جملات فریدون فرخزاد

من پیوسته از تو گریخته ام
و به اتاقم ، کتابهایم ، دوستانِ دیوانه ام
و افکارِ مالیخولیائی ام پناه برده ام
قبول دارم که کلّه شق بودم
اما تو هم همواره فقط در پی اثبات سه چیز بودی :
اول آنکه در این ارتباط بی تقصیری
دوم آنکه من مقصرم
و سوم ، با بزرگواری تمام حاضری مرا ببخشی..

نظرات