جملات زیبا کوبی برایانت + عکس نوشته سخنان الهام بخش کوبی برایانت

0

در این پست می توانید سخنان زیبای کوبی برایانت و متن زیبای از کوبی برایانت و عکس استوری از سخنان کوبی برایانت و جملات زیبا کوبی برایانت و عکس نوشته سخنان الهام بخش کوبی برایانت و عکس نوشته جملات کوتاه کوبی برایانت و جملات انگیزشی از کوبی برایانت را مشاهده کنید.

جملات زیبا کوبی برایانت

جملات زیبا کوبی برایانت

“آن وقت‌هایی که صبح زود بیدار می‌شوید …آن وقت‌هایی که تا دیر وقت بیدار می‌مانید…وقتی که خیلی خسته‌اید … نمی‌خواهید خودتان را به جلو حرکت دهید، اما هر طور شده اینکار را می‌کنید. این در حقیقت رویا است.”

جملات زیبا کوبی برایانت

کسانی که می­ دانند انجام می­ دهند، کسانی که می­ فهمند، یاد می­ دهند.

ارسطو

جملات زیبا کوبی برایانت

زندگی همان چیزیست که وقتی مشغول کارهای دیگری هستید اتفاق می افتد – جان لنون

“Get busy living or get busy dying.” — Stephen King

جملات زیبا کوبی برایانت

“هر چیز منفی، فشار یا چالشی فرصتی برای طلوع من است.”

عکس نوشته از کوبی برایانت

یادگیری قدرت درک کردن می­ تواند ارزشمندترین فعالیت انسان باشد..
چرا که با درک کردن می ­توان به رهایی رسید..

اسپینوزا

جملات زیبا کوبی برایانت

“You only live once, but if you do it right, once is enough.” — Mae West

تو فقط یکبار زندگی می کنی، اما اگر به خوبی زندگی کنی همان یکبار کافیست- می وست

جملات زیبا کوبی برایانت

“هنگامی که شکست را احساس می‌کنید، به دنبال موفقیت می‌روید.”

جملات زیبا کوبی برایانت

همه ما منحصر به فرد هستیم
پس بجای قضاوت کردن بهتر است یکدیگر را درک کنیم..

روی تی. بنت

سخنان زیبا از کوبی برایانت

“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”– Thomas A. Edison

خیلی از شکست های زندگی نصیب کسانی می شود که وقتی تسلیم شدند نمی دانستند چقدر به موفقیت نزدیکند- توماس ادیسون

جملات زیبا کوبی برایانت

“فهمیدم اگر چارچوب ذهنی صحیحی داشته باشید، واقعا چیزی برای ترس وجود ندارد.”

—–

کسانی که قضاوت می ­کنند هرگز نمی ­توانند درک کنند
و کسانی که درک می ­کنند، هرگز قضاوت نخواهند کرد.

جملات انگیزشی از کوبی برایانت

“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.”– Albert Einstein

اگر می خواهید زندگی شادی داشته باشید باید زندگی تان را به یک هدف گره بزنید نه به مردم و چیزهای دیگر- آلبرت انیشتین

جملات زیبا کوبی برایانت

“من فقط به مفهوم اینکه یاد می‌گیرم به جلو حرکت کنم، تامل می‌کنم. من با هدف تامل خواهم کرد.”

—–

در حالی که همه ما از درک نشدن شکایت داریم،
درک کردن دیگران را هم فراموش کرده ­ایم.

بو تاپلین

—–

“Never let the fear of striking out keep you from playing the game.”– Babe Ruth

هرگز اجازه نده ترس از شکست تو را از بازی در میدان زندگی بازدارد- باب روث

نظرات