جملات زیبا درباره کتاب + عکس نوشته مطالب آموزنده کتاب

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره کتاب و متن درباره کتاب خوانی و عکس نوشته درباره کتاب خواندن و جملات زیبا درباره کتاب و عکس نوشته مطالب آموزنده کتاب و متن درباره فواید کتاب خوانی و عکس استوری کتاب خواندن را مشاهده کنید.

 جملات زیبا درباره کتاب

جملات زیبا درباره کتاب

آدم تنها در بهشت هم باشد، به او خوش نمى‌گذرد، ولى کسى که به کتاب یا تحقیق علاقه‌مند است، هنگامى که به مطالعه یا تفکر مشغول است، جهنم نیز براى او بهترین بهشت‌هاست.
موریس مترلینگ، شاعر و فیلسوف بلژیکی

جملات زیبا درباره کتاب

به نظر من، کتاب بیش از درس و معلم به انسان می آموزد. من نُه دهم معلومات خود را از کتاب آموخته ام و یک دهم را از معلم و درس.
طباطبایی

جملات زیبا درباره کتاب

مجبور نیستید برای از بین بردن یک فرهنگ کتاب ها را بسوزانید
فقط کاری کنید که مردم آن ها را نخوانند
“ری بردبوری”

عکس نوشته درباره یادگیری

مطالعه، یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن‌ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند.
دکارت، ریاضی دان و فیلسوف فرانسوی

جملات زیبا درباره کتاب

کسی که مطالعه نمی کند نسبت به کسی که خواندن بلد نیست هیچ برتری ندارد.

مارک تواین

جملات زیبا درباره کتاب

خواندن همه کتاب های خوب مانند گفتگو با بهترین ذهن های قرن های گذشته است
“رنه دکارت”

متن درباره کتاب خواندن

کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر انسان است.
مارک تواین، نویسنده و طنزپرداز امریکایی

جملات زیبا درباره کتاب

به نظر می‌رسد خواندن مهارت بسیار ساده‌ای باشد، اما بسیاری از دانشجویان را پشت نیمکت‌های دانشگاه نگاه می‌دارد. فقط آن زمان که بتوانید ماهرانه بخوانید، شانس تحصیل خواهید داشت.

جان مک کی، سرپرست سایق تیم فوتبال دانشگاه های کالیفرنیا

—–

مطالعه برای کسانی که قصد دارند بالاتر از حد معمول باشند، ضروری است
“جیم ران”

جملات زیبا درباره کتاب

اتاق بدون کتاب، همچون بدن بدون روح است.
سیسرون، سیاست مدار و فیلسوف رومی

عکس استوری جملات زیبا درباره کتاب

انسان های بزرگ می تواننددو دقیقه بدون هوا،دو هفته بدون آب و یک عمر بدون پول زندگی کنند،اما بدون «کتاب» نمی توانندحتی یک لحظه ! زنده بمانند.

جملات زیبا درباره کتاب

برای تمام عمر، فعالیت مورد علاقه ی من کتاب خواندن بود
آدری هپبورن

—–

افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیندازد.
اینشتین

جملات زیبا درباره کتاب

هر چه بیش تر مطالعه کنید، چیزهای بیش تری خواهید فهمید
هر چه بیش تر یاد بگیرید، مکان های بیش تری خواهید رفت
“دکتر سوز”

نظرات