تعبیر خواب بچه | دیدن بچه در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن بچه در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب بچه در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. اگر در خواب ببینید که بچه پسر دارید و جنسیت کودکتان مذکر است، به این معنا است که احتمالا صاحب دختری خواهید شد. تعبیر خواب نوزاد پسر طبق تعبیر ابن سیرین، متفاوت با واقعیت و برعکس آن است. تولد کودک خیر و نیکی به همراه دارد و دیدن چنین خوابی را می‌توانید به خیر و خوبی تعبیر کنید.

تعبیر خواب بچه

دیدن خواب در مورد بچه

باید بدانید که تعبیر بچه چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید. بچه دختر در خواب تعبیرش بالعکس است و فرزند در راه شما پسر می باشد. برای رسیدن به تعبیر خواب خود، بایستی تمام جزئیات کودک را در ذهن داشته باشید تا بتوانید تعبیر دقیق و درستی بیابید.

تعبیر خواب بچه به روایت محمد بن سیرین
اگر ببینی بچه شده ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می شوی (زیرا بچه خوب و بد را از هم تشخیص نمی دهد)،
اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد
تعبیر خواب دختر دار شدن، اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.
تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی است.
دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است .
اگر ببینی فرزند یا برادر و یا خواهر خودت را با اره نصف کرده ای، یـعـنـی مثل آن ها صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر خواهی شد.
اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته ای، یـعـنـی کسی به تو ستم خواهد کرد.
اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می باشد.
اگر دختر مجردی در خواب ببیند که پرستاری از نوزادی را می کند و یا بچه ای در بغل دارد نشان دهنده این است که برکت و روزی و همچنین مال او افزایش پیدا می کند.

از نظر محمد ابن سیرین
از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که صاحب یک دختر بچه شده بودید، این خواب بسیار نیکوست. شما در طول زندگی از سلامت کامل برخوردار خواهید بود و همچنین از سمت اطرافیان شادی و خوشحالی خواهید داشت.
اگر دیدید که صاحب یک پسر بچه شده اید، تعبیرش بالعکس خواهد بود. این خواب از به دنیا آمدن یک فرزند دختر خبر می دهد. در تعبیر دیگری، بچه پسر را به غم و اندوه نیز تعبیر کرده اند.
در برخی تعابیر داریم که اگر ببینید صاحب دختری شده باشید، پس فرزند در راه شما، پسر است.
اگر به عالم رویا دیدید که خودتان تبدیل به یک کودک شده بودید، تعبیرش گرفتار یک غم و اندوه و ناراحتی شدن است. علت این تفسیر بر اساس این عقیده می باشد که بچه نمی تواند خوب و بد را از هم جدا سازد، پس در اثر این ناتوانی ناراحت و اندوهگین می شود.
اگر در خواب دیدید که فرزند برادر، و یا خواهر خودتان را با یک اره از وسط نصف کردید، این خواب از تولد یک عضو جدید در خانواده خبر می دهد. این نوزاد تازه متولد شده می تواند فرزند شما باشد و یا اینکه صاحب یک خواهر و برادر جدید خواهید شد.
اگر به عالم رویا دیدید که فرزندتان را جایی گرو و امانت گذاشتید، مورد ظلم و بی عدالتی قرار خواهید گرفت.
اگر در خواب دیدید که بچه تان را گم کرده بودید و به دنبال او می گشتید، این خواب از گرفتار شدن به ضرر و خسارت خبر می دهد. این روزها در هر کاری، الخصوص سرمایه گذاری و معاملات خود، دقت و احتیاط را فراموش نکنید.

تعبیر خواب بچه

تعبیر خواب بچه از دیدگاه کارل گوستاو یونگ
تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید است.
اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذت زیادی را تجربه می کنید.
اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند.
خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید
اگر خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، تعبیر این خواب مسائل وابستگیهای شماست که کاملا مراقبشان بودید و شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید.
اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب بچه ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد
تعبیر خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز دارد که پرورش یابد و احساس کمبود در زندگی تان دارید.
اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، تعبیر این خواب بی توجهی به خودتان را نشان میدهد .
تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست
تعبیر خواب گرسنگی کشیدن بچه بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید
تعبیر خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته و اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است
اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه مرده را احیا کنید، تعبیرِ آن ، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید.
تعبیر خوابِ اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت (نگاه به گذشته) است.
تعبیر خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید.
خواب پیدا کردن بچه بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید.

اگر در خواب ببینید که بچه‌ای در بغل دارید، تعبیر آن نیک است. درواقع دیدن چنین خوابی خبر از وابستگی شما به بخشی از زندگی‌تان می‌دهد. این بخش می‌تواند گذشته‌ای شیرین باشد و می‌تواند دغدغه خاصی در زندگی‌تان باشد. تعبیر این خواب هرچه باشد به نیکی و خیر است. درواقع، بچه در بغل داشتن، به معنای در آغوش گرفتن بخشی از زندگی است که برای شما اهمیت فراوانی دارد. شما در تلاش برای مراقبت از آن هستید و میخواهید تا جان در بدن دارید از او محافظت کنید.

 

تعبیر خواب موضوعی بچه
تعبیر خواب بچه پسر: اگر در خواب ببینید که بچه پسر دارید و جنسیت کودکتان مذکر است، به این معنا است که احتمالا صاحب دختری خواهید شد. تعبیر خواب نوزاد پسر طبق تعبیر ابن سیرین، متفاوت با واقعیت و برعکس آن است. تولد کودک خیر و نیکی به همراه دارد و دیدن چنین خوابی را می توانید به خیر و خوبی تعبیر کنید. یادتان باشد که داشتن فرزند در خواب طبق تعبیر لوک اویتنهاو، به خوشبختی و نیک روزی تعبیر می شود.
تعبیر خواب بچه دختر: اگر به دنبال تعبیر خواب بچه دختر هستید، بهتر است بدانید که به تعبیر ابن سیرین یکی از معبران مطرح، دیدن خواب دختر بچه می تواند نشان از سلامتی و شادی باشد. دیدن دختر در خواب، می تواند نشان از روزهای خوش و بی دغدغه در آینده باشد. از سوی دیگر دیدن خواب بچه دختر، می تواند نشان از زاییدن بچه با جنسیت پسر باشد. به عقیده ابن سیرین معمولا خواب هایی که جنسیت کودک در آن مشخص است، در تعبیر زندگی واقعی برعکس می شود.
تعبیر خواب بچه نوزاد: اگر در خواب بچه نوزادی را ببینید، به این معنا است که خوشبختی در خانه شما شکوفا می شود. به دنیا آمدن نوزاد گاهی نشان از امیدواری خدا به انسان برداشت می شود. درواقع، تعبیر خواب بچه نوزاد به شما این نوید را می دهد که خیر و برکت در زندگی تان جاری خواهد شد. اگر نوزاد برای شما نباشد و نوزاد شخص دیگری باشد، تعبیر آن شادی ناخواسته ای است که به زودی نصیبتان می شود. خیر و نیکی اصلی ترین تعبیر خواب بچه نوزاد است.
تعبیر خواب پیدا کردن بچه: اگر در خواب و رویا ببینید که کودکی را مشاهده می کنید که قبلا او را نمی شناختید و درواقع، او را پیدا کرده اید به این معنا است که شما در بیداری از جایی که حتی فکرش را هم نمی کرده اید، امید و خیر و نیکی خواهید دید. معمولا دیدن خواب پیدا کردن بچه، مانند پیدا کردن امید در زندگی است. به این معنا که با دیدن چنین خوابی، امید و عشق در زندگی واقعی تان جاری می شود و در جایی که فکرش را هم نمی کرده اید، خوشحال و خرسند می شوید.
تعبیر خواب بچه کوچک: اگر در خواب و رویا ببینید که بچه کوچکی در خواب تان وجود دارد، به معنی این است که شروع جدیدی در زندگی تان تجربه خواهید کرد. دیدن خواب بچه می تواند امید شروع زندگی دوباره باشد. گاهی دیدن این خواب به شما می گوید که در زندگی جایی برای پیشرفت و جلو رفتن دارید و نباید نا امید شوید. بچه می تواند در خواب منشا خوشی و امید باشد.
تعبیر خواب بچه به دنیا آوردن : به دنیا آوردن بچه در خواب حس و حال عجیبی است. معمولا خانم ها چنین خوابی را زیاد تجربه کرده اند و حس شیرین مادری را در خواب احساس کرده اند. اگر در خواب ببینید که بچه ای به دنیا آورده اید، احتمالا تعبیر آن چنین است که خداوند فرصتی دوباره در زندگی به شما بخشیده است. استفاده از فرصت دوباره با امید و عشق همراه خواهد بود. به گفته معبران مطرح، دیدن به دنیا آمدن بچه می تواند دلیل بر روزهای خوشی باشد که پیش رو دارید. تعبیر دیگر این خواب چنین است که بعد از هر سختی آسانی خواهد بود و باید امیدوار به آینده حرکت کنید.
تعبیر خواب احیا کردن بچه مرده: دیدن بعضی خواب ها فشار روحی روانی شدیدی به انسان وارد می کند. دیدن خواب بچه مرده نیز چنین است. اگر در خواب ببینید که تلاش می کنید تا بچه ای که مرده است را احیا کنید و جانی دوباره به او ببخشید، تعبیر آن چنین است که احتمالا در زندگی واقعی تلاش می کنید تا بخش گذشته ای از زندگی تان را نگهدارید. این خواب برای افرادی تکرار می شود که می خواهند زندگی شان را احیا کنند و گذشته ای که هیچ تاثیری در آینده شان ندارد را در زمان حال نگهداری کنند. سنجاق شدن به گذشته از علل رایجی است که موجب می شود چنین خواب هایی را تجربه کنید.
تعبیر خواب بچه شدن شخص مرده: به تعبیر برخی معبران دیدن بچه شدن شخصی که از دنیا رفته است، چندان خوب نیست. درواقع دیدن چنین خوابی خبر از نگرانی مرده در دنیای ما می دهد. چنین خوابی می تواند خبر از اتفاق های نگران کننده در آینده نیز داشته باشد. معمولا شخصی که از دنیا رفته است، نگرانی هایی در خصوص زندگی نزدیکان خود دارد که احتمالا در عالم مردگان این حس همچنان باقی است و به همین دلیل شما او را اینچنین در خواب دیده اید.

تعبیر خواب بچه

تعبیر خواب بچه در بغل داشتن: اگر در خواب ببینید که بچه ای در بغل دارید، تعبیر آن نیک است. درواقع دیدن چنین خوابی خبر از وابستگی شما به بخشی از زندگی تان می دهد. این بخش می تواند گذشته ای شیرین باشد و می تواند دغدغه خاصی در زندگی تان باشد. تعبیر این خواب هرچه باشد به نیکی و خیر است. درواقع، بچه در بغل داشتن، به معنای در آغوش گرفتن بخشی از زندگی است که برای شما اهمیت فراوانی دارد. شما در تلاش برای مراقبت از آن هستید و میخواهید تا جان در بدن دارید از او محافظت کنید.
تعبیر خواب بارداری: بسیاری از خانم ها در خواب می بینند که باردار هستند. دیدن چنین خوابی می تواند نشان از این باشد که از موضوعی نگرانی شدیدی احساس می کنند تا رنج و درد خاصی در زندگی تحمل می کنند. دیدن خواب بارداری می تواند نشان از اعمال فشار روحی روانی به فرد باشد. اگر در خواب ببینید که فارغ می شوید، تعبیر آن بسیار خوب است. این خواب می تواند تعبیر از آزادی و سبکی شما از احساسات ناخوش آیند و غم انگیز باشد. پس بهتر است نگران نباشید و با آرامش به زندگی تان بپردازید.
تعبیر خواب بچه شاد: اگر در خواب تان ببینید که بچه در حال شادی کردن است یا می رقصد، تعبیر آن بسیار خوب است. دیدن چنین خوابی نشان دهنده امید و عشقی است که شما در زندگی و آینده تان احساس می کنید. به تعبیر برخی از معبران دیدن چنین خوابی می تواند نشان از این باشد که شما پتانسیل های قوی برای پرورش کودک در خودتان احساس می کنید و برنامه های جدی و مهمی برای پرورش کودکتان در آینده نزدیک خواهید داشت. معمولا تعبیر خواب دیدن بچه ای که بازی می کند و شاد است، بسیار برای بیننده خواب عالی است.
تعبیر خواب بچه لاغر: دیدن خواب بچه لاغر می تواند نشانه ای از نگرانی ها و ناخوش احوالی های شما در زندگی روزانه تان باشد. دیدن بچه لاغر به تعبیر لیلا برایت چیزی جز مشکلات و ناراحتی ها نیست. معمولا اگر در خواب ببینید که بچه لاغری را مشاهده می کنید که بسیار ضعیف است، تعبیر آن ناخوش احوالی و ناراحتی در آینده است.
تعبیر خواب کشتن بچه: گاهی خواب های ما فاصله زیادی با منطق و رویدادهای واقعی روزانه دارد. در چنین شرایطی معمولا استرس زیادی به ما وارد می شود. اما بهتر است بدانید که تعبیر خواب کشتن بچه اصلا بد نیست. درواقع اگر در خواب ببینید که بچه ای را می کشید، تعبیر آن چنین است که احتمالا به اشتباهات خودتان در زندگی پی می برید و در تلاش برای رفع آن هستید. قطعا هر کجای زندگی انسان متوجه اشتباهات خود بشود، بعد از چیزی جز خیر و نیکی نخواهد دید.
تعبیر خواب تعداد زیادی بچه: اگر در خواب تعداد زیادی از بچه ها را مشاهده کنید، تعبیر آن بسیار خوب است. دیدن بچه های زیاد نشان از این دارد که فراوانی و برکت در زندگی تان جاری می شود. وجود بچه در زندگی چیزی جز خیر و نیکی نیست و مشاهده این بچه ها در خواب های ما نیز، تعبیر خوبی دارد. با دیدن این خواب می توانید بخش زیادی از نگرانی های خودتان را کنار بگذارید و با امید بیشتری به سوی آینده حرکت کنید. یادتان باشد که فراوانی مال و برکت در زندگی موضوع مهمی است که این خواب خبر از آن می دهد.
تعبیر خواب گریه بچه: دیدن گریه بچه در خواب می تواند نشان از مشکلات و دغدغه های فرد داشته باشد. معمولا دیدن چنین خوابی نشان دهنده درگیری های ذهنی و مشکلاتی است که فرد در ناخود آگاه با آن ها درگیر است. معمولا این خواب ها را زمانی مشاهده می کنید که در تلاش هستید تا عامل نگرانی و دغدغه تان را ندید بگیرید اما در درون تان چیزی همیشه ناراحت است.
تعبیر خواب بغل کردن بچه بیمار: اگر در خواب ببینید که کودکی بیمار را در آغوش گرفته اید تعبیر آن چنین است که با مشکلات بزرگی مواجه می شوید که باید آن ها را بپذیرید. به عقیده برخی معبران، دیدن خواب بچه مریض و بغل کردن او می تواند تعبیر رنج و مشکلاتی باشد که در آینده نزدیک با آن مواجه می شوید و باید آن ها را مانند بچه ای مریض بغل بگیرید و درمان کنید. بهبودی کودک و آرام شدن او در آغوش تان می تواند تعبیر از حل شدن مشکل و رفع آن داشته باشد.
تعبیر خواب بچه دار شدن پسر این است که خداوند در واقعیت به شما دختری خواهد داد.
تعبیر خواب بچه دار شدن دختر این است که نشاط و شادی به زندگی شما خواهد داد و خداوند پسری را به شما عطا خواهد کرد.

البته این خواب می تواند به این معنی باشد که خانواده برای به دست آوردن چیزی به مشکل خواهد خورد.

سرپرست کودک شدن اگر در خواب دیدید که بچه ای را برای سرپرستی به شما سپردند و این کودک یک دختر بچه بود، شرایط مالی و کاری شما به سمت مثبت و پیشرفت خواهد رفت. اگر این بچه پسر بود، در حرفه و شغل فعلی تان ارتقاء خواهید یافت و دیگران نیز از شما حمایت و پشتیبانی خواهند کرد.

معلم کودکان بودن اگر به عالم رویا دیدید که معلم کودکان شده اید و به آنها درس می دادید، در بین مردم و دیگران سخن شما مقبول واقع خواهد شد. در واقع حرف و سخن شما بر همگان موثر واقع شد؛ به طوری که هرچه به هرکس بگویید بدون چون و چرا پذیرا خواهد بود.

دیدن بچه خود اگر در خواب دیدید که والدین بچه ای بودید و در واقع به عالم رویا می دانستید که این بچه فرزند شماست، تعبیرش خنده و خوشحالی برای کودکان و همسایه های اطراف شماست. شاید در محله و یا کوچه شما به مناسبتی جشن و شادی برگزار شود و از این بابت همه شاد و خوشحال خواهند شد.

بچه حیوانات دیدن توله و بچه های حیوانی در خواب، می تواند نماد کثرت و فزونی در زمینه شادی و نشاط روحی و در نهایت رسیدن به سعادت باشد.

بچه لاغر و ضعیف اگر کودکی که در خواب دیدید به لحاظ ظاهری لاغر و ضعیف بود، این خواب یک هشدار است. مشکلات جدی و حائز اهمیتی در راه است.

بچه چاق و فربه چنین خوابی موفقیت و پیروزی شما در هر زمینه ای را تضمین خواهد کرد.

بچه خوابیده اگر در خواب دیدید که بچه ای خوابیده بود، چنین خوابی نشان می دهد که زندگی شما رضایت بخش و خوب می باشد.

کشتن بچه اگر به عالم رویا دیدید که بچه ای را کشتید و به قتل رساندید، در واقع این خواب نشان می دهد که شما به اشتباهات و خطاهای خودتان پی بردید و پذیرفته اید که مقصر شما بودید.

بازی کردن با بچه اگر در خواب دیدید که مشغول بازی کردن با بچه ای بودید، تعبیر چنین خوابی این است که شما در تمامی امور و تمام کارهایتان موفق و پیروز خواهید بود.
به تعبیر دیگر امکان دارد که از شغل فعلی تان ناراضی باشید و بخواهید که تغییر شغل دهید.

پرستاری کردن از بچه اگر در عالم رویا دیدید که از بچه های کوچک پرستاری میکردید، تعبیر چنین خوابی این است که احتمال دارد کسی که شما بسیار به او اعتماد دارید و دوستش دارید به شما خیانت کند و شما را فریب دهد. این روزها بیشتر مراقب کار های پنهانی اطرافیان تان باشید.

بچه های در حال کار کردن یا درس خواندن اگر در خواب بچه ای را در حال کار کردن و یا درس خواندن دیدید، چنین خوابی سمبلی از پیروزی و موفقیت، و سعادت و کامیابی خواهد بود.

بچه معلول و فلج اگر در خواب خود بچه ای را با چنین ویژگی های ظاهری دیدید، شما عادت های بسیار بد و ناخوشایندی دارید که در آینده هم برای خودتان هم اطرافیان تان دردسر ها و مشکلات بزرگی به بار می آورد. تعبیر دیگر این خواب می تواند از یک اتفاق جهانی در روزهای نزدیک خبر دهد. در واقع این حادثه بیشتر در حوزه محیط زیست است.

نجات دادن بچه از خطر اگر به عالم رویا بچه را از خطری نجات دادید (مثل آتش و یا خفگی در آب) تعبیر این خواب نشانه علاقه شما به بچه ها و سرپرستی از بچه ها است

به دنبال بچه گشتن اگر به عالم رویا به دنبال بچه می گشتید، این خواب نشان میدهد که شما در تلاش هستید تا راهی پیدا کنید که بتوانید از شر مشکلات و گرفتاری های خودتان خلاص شوید. امکان دارد که در این راه با مشکل جدی رو به رو شوید.

افتادن بچه اگر در خواب خود دیدید که بچه ای در حال افتادن بود و یا بر زمین افتاد، چنین خوابی می تواند نشانه ای از معصومیت از دست رفته و نابود شده شما باشد.

گریه کردن برای کودک مرده اگر در خواب دیدید که شما و افرادی برای کودکی که مرده بود گریه می کردید، در واقع چنین خوابی نشان می دهد که شما به لحاظ روحی و درونی بسیار خسته و کسل هستید. شاید شما بیش از اندازه در مورد اتفاقات و حوادث زندگی که تحت کنترل تان نیستند، نگران و مضطرب هستید. بیشتر مسائلی که ما درباره آنها نگران و مضطرب هستیم به وقوع نمی پیوندند؛ پس این افکار را رها کنید و به دنبال علایق و اهداف خودتان قدم بردارید. این نکته را فراموش نکنید که شما هیچ کدام از اتفاقات را نمی توانید کنترل کنید و جلوی وقوع آن را بگیرید، پس بیهوده خود را آزار ندهید و گاهی اوقات نظاره گر باشید.

کودک یتیم و بی سرپرست کودک یتیم در خواب دیدن سمبل احساس انسان دوستانه و لطف به هم نوع خودتان است.

بچه و یا فرزند یک دوستاگر به عالم رویا فرزند یکی از دوستانتان را دیدید، می تواند به این معنا باشد که امکان دارد دعوا و مشاجره ای بین شما و شریک عاطفی تان رخ دهد. این دعوا و مشاجره می تواند به خاطر حسادت اطرافیان باشد که باعث می شوند رابطه شما از هم گسسته شود. در جمع ها و مهمانی ها مراقب شوخی های تان با دیگران باشید؛ چرا که می تواند همین موضوع باعث حساس شدن شریک عاطفیتان و منشاء دعوا و مشاجره شود.

تعداد زیاد بچه داشتن اگر در خواب دیدید که بیش از یک کودک داشتید در واقع این خواب نمادی از اضطراب و نگرانی شما در مورد مسئله ای است. شما انسان سخت کوش و پرتلاشی هستید و برای زندگی که اکنون دارید زمان بسیاری را صرف کرده اید. این خواب می تواند به شما این پیام را بدهد که با توجه به شرایط سنی تان، بهتر است کمی تواضع بیشتری داشته باشید و دست از بلندپروازی های قبل بردارید.

گریه کردن کودکد اگر عالم رویا دیدید که کودکی در حال گریه کردن بود، در واقع این خواب نشانه هدف ها و خواسته های غیر معقول شما در زندگی واقعی تان است. انتظار شما بسیار بالا و در برخی اوقات محال است و در صورت رسیدن به آنها حس ناکامی و شکست خواهید کرد. این رویا به شما این پیام را می دهد که بهتر است کمی واقع بین تر باشید تا بتوانید به اهداف اصلی زندگی تان دست یابید.

بازی کردن کودکان با هم اگر در خواب خود شاهد بازی کردن چندین کودک با یکدیگر بودید، در واقع این خواب نمادی از شادی و شادمانی، و هیجان و شعت در وجود شماست. اگر بتوانید به خوبی زندگی عاطفی خود را مدیریت کنید در زندگی فردی و کاری خود هم به پیشرفت های قابل توجه و چشمگیری خواهید رسید.

کودک بازیگوش کودک بازیگوش و شیطان در خواب سمبل آرامش خاطر و صمیمیت در بین اعضای خانواده می باشد. شما از خانواده ای برخوردار هستید که تمام اعضای خانواده به خوبی یکدیگر را درک می کنند و باعث رشد و نمو در کنار هم خواهند بود. به تعبیر دیگر چنین خوابی می تواند نشان دهد که شما نزد دیگران بسیار محبوب اید و احترام بسیاری برای شما قائلند.

غذا دادن به کودک اگر در عالم رویا در حال بازی کردن و غذا دادن به کودک بودید، این خواب برخلاف حس لذت بخشی که به انسان می دهد، تعبیرش می تواند مشکلات و درگیری در بین خانواده باشد.

دیدن تصویر و عکس کودکی خودتان اگر در خواب مشغول تماشای عکس و تصاویر دوران کودکی خودتان بودید، چنین خوابی تصویری از جنبه های آسیب زا در شخصیت شماست. در واقع این جوانب از شخصیت تان، نه تنها به خودتان اجازه رشد و پیشرفت نمی دهد بلکه باعث عقب رفت و پسرفت شما در زندگی حقیقی می شود.

کودک به شکل عجیب و غریب، و غیر عادی دیدن کودکی در خواب با چنین ویژگی ظاهری نشان از این دارد که روابط شما گرفتار مشکلات و دردسر های عمیقی شده است که حتماً باید هر چه سریع تر برای رفع آنها پیش قدم شوید.

از دست دادن کودک اگر در خواب خود دیدید که کودکی را از دست دادید، در واقع این خواب ناشی از فشار زیادی است که بر دوش خود احساس می کنید. به تعبیر دیگر ممکن است اجبار هایی از سمت اطرافیان داشته باشید که شما را آزار می دهند.

مراقبت کردن از کودک اگر در خواب دیدید که از کودک مراقبت می کردید ولی آن کودک ناراحت و اندوهگین بود، چنین خوابی به شما این پیغام را می دهد که باید رفتار فعلی تان را تغییر دهید چرا که بر روی دیگران تاثیر گذار است و باعث می شود که آنها در مورد شخصیت شما قضاوت های غلطی بکنند.

کودک ناشناس اگر به عالم رویا کودکی را دیدید که اصلا نمی شناختید، این خواب نشان می دهد که دیگران اکنون به کمک شما نیاز دارند اما نمی دانند که چگونه درخواست کمک شان را با شما مطرح کنند. در واقع این فرد یا افراد به لحاظ اقتصادی و یا به لحاظ عاطفی به شما نیازمندند اما به خاطر غرور شما آنها نمی توانند به سمت تان بیایند.

تنبیه و مجازات کردن کودک اگر در خواب دیدید که شما در حال مجازات و تنبیه کردن یک کودک بودید، تعبیر چنین خوابی نشان می دهد که از کاری که اکنون انجام می دهید رضایت کافی را ندارید. ممکن است شغلی داشته باشید که آن را دوست ندارید، شریک عاطفیتان و یا زندگی خودتان را دوست نداشته باشید. زندگی کوتاه تر از آن است که شما بخواهید چند روز عمرتان را با چیزی که دوست ندارید سپری کنید؛ پس هرچه زودتر تمام چیزهایی که شما را آزار میدهد از اطرافتان حذف کنید.

بسیاری از خانم ها در خواب می‌بینند که باردار هستند. دیدن چنین خوابی می‌تواند نشان از این باشد که از موضوعی نگرانی شدیدی احساس می‌کنند تا رنج و درد خاصی در زندگی تحمل می‌کنند. دیدن خواب بارداری می‌تواند نشان از اعمال فشار روحی روانی به فرد باشد. اگر در خواب ببینید که فارغ می‌شوید، تعبیر آن بسیار خوب است. این خواب می‌تواند تعبیر از آزادی و سبکی شما از احساسات ناخوش آیند و غم انگیز باشد. پس بهتر است نگران نباشید و با آرامش به زندگی‌تان بپردازید.

 

نظرات