تعبیر خواب تابوت | دیدن تابوت در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن تابوت در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب تابوت در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. اگر در خواب تابوت دیدید معنی خواب عزت و حومت است و هر چه تابوت بزرگتر باشد معنی خواب بهتر است.بسیاری از انسانها بطور غریزی از مرگ وتابوت میترسد این طبیعی است. اما دیدن تابوت در خواب بد نیست . تابوت در تعبیر خواب بسیاری به جا و مکان و ملک گفته شده است ساختن تابوت و یا حمل کردن تابوت ساختن خانه در این دنیاست.

تعبیر خواب تابوت

دیدن خواب در مورد تابوت

باید بدانید که تعبیر تابوت چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید. تعبیر خواب تابوت شهید: شهید در خواب می تواند با مفهوم فداکاری و ایثارگری مرتبط باشد. شهیدی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل بخشی از افکار و شخصیت شماست که در راه رسیدن به هدف یا عقیده ای جدید فدا شده است. بسیار اهمیت دارد که دیدن تابوت شهید چه احساسی را در شما ایجاد می کند.

 

تعبیر خواب تابوت از نظر امام جعفر صادق (ع)
از نظر امام جعفر صادق تابوت در خواب سه تعبیر دارد:
اول بزرگی و مقام است. در چشم مردم عزیز خواهی شد.
دوم حکومت است. ممکن است ترفیع بگیرید و ریاست قسمتی به شما واگذار شود.
سوم عزت و جاه است. اطرافیانتان بیشتر از قبل به شما احترام خواهند گذاشت.

 

تعبیر خواب تابوت به روایت منوچهر مطیعی
اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد
اگر دیدید خودتان تابوت می سازید ساختمان می سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا می ماند و خودتان هم از آن بهره مند می گردید.
اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید خبری از غایب به شما می رسد یا به چیزی که از آن دل بریده اید امیدوار می شوید.
اگر گمشده ای دارید که آن را از دست رفته می پندارید باز می یابید.
اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و ندانستید درون آن چیست یا کیست با موردی برخورد می کنید که نمی دانید سود بخش است یا زیان آور که ممکن است سود آور باشد.
به هر صورت دیدن تابوت در خواب وحشتناک نیست و نباید بیننده خواب بترسد.

تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب تابوت در کتاب فرهنگ تفسیر رویا
این تصویر تقریبا همیشه یادآور فناپذیری شخص رویابین است. افکار احساسات پیرامون مرگ اغلب در پس زمینه ذهن ما جا خوش کرده‌اند و تصویر تابوت در رویا کند و کاوی در چگونگی ارتباط شما با مرگ است.
گاهی اگر کسی را در تابوت دیدید، میل مخفی بیرون رفتن آن شخص از زندگی شما در رویا به تصویر کشیده شده است.
شاید هم نگران سلامت او هستید و یا می‌ترسید که او را از دست بدهید.

اگر در خواب دیدید که با تبری و یا چکشی سعی بر شکستن تابوت دارید، 
تفسیرش این است که از شر بدی ها و استرس و تنش های زندگی خلاص خواهی شد. اگر اکنون شرایط خوبی ندارید به زودی همه چیز درست می شود!

تعبیر خواب تابوت

اگر در خواب مشغول به ساختن تابوتی بودید، 
تعبیرش این است که شما به خاطر چیزهایی که از دست داده اید، ناراحتید. متوجه شده اید کارهایتان اشتباه بوده است. حس می کنید عمر و وقت خود را هدر داده اید. بهتر است که بپذیرید و خود را سرزنش نکنید! اگر اشتباه نمی کردید اکنون در این مرحله عقلی قرار نداشتید؛ پس گذشته را رها کنید و در حال زندگی کنید.

تعبیر خواب تابوت از نظر تعبیرگری
اگر در خواب عده ای را در حین بردن تابوت دیدید، شخصی که تابوتش را می برند فرد ظالم و بی رحمی بوده است و ناجوانمردانه با دیگران رفتار می کرده است.
اگر دیدید که خودتان مرده اید و مردم شما را در تابوت قرار داده اند و تابوت شما را همراهی کردند، تعبیرش این است که شما به شرافت و مقام بزرگی می رسید ولی صالح نیستید! و یا به تعبیر دیگر بر آن گروه که در تشییع ما شرکت کردند حکومت می کنید.

نظرات