تعبیر خواب تسبیح | دیدن تسبیح در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن تسبیح در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب تسبیح در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است و اگر در خواب دیدید که تسبیح به دست دارید گویای آن است که کشش مذهبی شما زیاد است و به طرف دینداری و انجام فرایض دینی می روید.

تعبیر خواب تسبیح

دیدن خواب در مورد تسبیح

باید بدانید که تعبیر تسبیح چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید. تعبیر رویای تسبیح بیانگر اطاعت از خدا و بندگی و عبادت است همچنین دیدن این خوابها نشانه ترس از عقوبت نیز می باشد.

 

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی
تعبیر خواب تسبیح سفید یا سبز: دیدن مهره (یا تسبیح) در خواب، تعبیرش خدمتکار است. اگر مهره را سفید یا سبز ببیند، دلیل که آن خدمتکار مصلح است.
تعبیر خواب تسبیح زرد: اگر مهره را زرد ببیند، دلیل که آن خدمتکار بیمار است.
تعبیر خواب تسبیح مشکی و سیاه: اگر سیاه ببیند، خدمتکارش بد اخلاق است.

گرفتن تسبیح از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی
اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از دست کسی گرفتید شما را به کار خیر و صلاح دعوت می کنند و اگر شما به کسی تسبیح دادید کاری را از دست می دهید.تسبیح در خواب یک زن متاهل زندگی خوب است ، یا دنیایی پر از لذت است و زن متاهلی که در خواب می بیند شوهرش تسبیح سفید به او می دهد ، پس از آن بارداری دارد و تسبیح آبی. در خواب پول و رزق و روزی است و تسبیح سبز در خواب متاهل عفت دخترانش و تربیت خوب او برای آنها است و تسبیح عموماً در خواب زن متاهل امنیت و سعادت است و معنای آن موفقیت آمیز است رابطه زناشویی ، و همچنین شاخص معاش و شانس است ، و خدا بهتر می داند.

تعبیر خواب تسبیح

تعبیر خواب به روایت منوچهر تهرانی
تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است.
تعبیر خواب گم کردن تسبیح: اگر در خواب دیدید که تسبیح خود را گم کرده اید و به دنبال آن می گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته اید.
تعبیر خواب تسبیح گرفتن از کسی: اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از دست کسی گرفتید شما را به کار خیر و صلاح دعوت می کنند و اگر شما به کسی تسبیح دادید کاری را از دست می دهید.
سایر تعابیر
تعبیر خواب پاره شدن تسبیح مرده: اگر ببینی تسبیح مرده ای پاره می شود مرگ یکی از دوستانت را در پیش خواهی داشت چنان چه بند تسبیح پدر یا مادرت پاره باشد بیانگر اختلافاتی است که بخاطر برخی از اعتقادات بین فرزندان و خانواده شکل خواهد گرفت.

تسبیح آبی در خواب بیانگر موفقیت در تحصیلات است و تسبیح آبی ممکن است برای سفر بیننده در محل کار یا تحصیل سود داشته باشد و بهبود بیمار برای بیمار در خواب است و تسبیح آبی برای مرد و زن طلا یا جواهرات است و اگر خواب بیننده ببیند که یک زن زیبا به او یک تسبیح در پستان می دهد ، این نشانه ثروت است.

تعبیر خواب تسبیح

تسبیح در یک رویای واحد دنیایی پر از نعمت است. این نشانه اطاعت او از پروردگار خود است و این نشان دهنده عفت و پاکدامنی او است. تسبیح سفید در یک ازدواج رویایی نشان می دهد ، و تسبیح آبی نشان دهنده موفقیت و پیشرفت است تسبیح سبز نشان دهنده صلاح الدین و اخلاق کامل است ، و ممکن است نشان دهنده نماز یا شهادت باشد ، و تسبیح در دست او خوب است ، و این نشان دهنده امنیت و ایمنی است ، و هر کسی در خواب او را ببیند کسی او را ارائه می دهد یا یک سیاه به او می دهد تسبیح ، این نشانه ازدواج متبرک و پایدار است.

 

نظرات