تعبیر خواب لاغر شدن | دیدن لاغر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن لاغر شدن در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب لاغر شدن در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. خواب دیدن اینکه چیزی یا کسی لاغر و باریک است، بیانگر نبود قدرت و یکپارچگی است. شما حس می‌کنید که قادر نیستید خودتان را را حفظ کنید (از پس خود بر آیید) یا روی پای خود و حرف هایتان بایستید.

تعبیر خواب لاغر شدن

دیدن خواب در مورد لاغر شدن

باید بدانید که تعبیر لاغر شدن چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید. اگر ببینی تمام بدن تو ضعیف می‌باشد، غمگین و ناراحت می‌شوی، و یا اگر عضوی از بدنت دچار ضعف شده تعبیر آن به این صورت می‌باشد:

تعبیر خواب لاغر شدن از نظر محمد ابن سیرین
اگر در خواب دیدید که اندام و بدن شما بسیار لاغر و ضعیف شده بود، تعبیر این خواب گرفتار فقر و تنگدستی، درماندگی و نا توانی در انجام کارهایتان است.
اگر در خواب دیدید که یک دختر از اقوام و یا آشنایان شما لاغر شده بود که قبلا به لحاظ ظاهری اینگونه نبود، این خواب به شما می گوید که تا چند ماه و در یک وعده زمانی نزدیک شما یک خوش شانسی بزرگ را تجربه خواهید کرد. قدردان این لطف خداوند باشید و به خوبی از این موقعیت استفاده کنید.
اگر در خواب شخصی از اموات را دیدید که لاغر شده بود و این اموات از نزدیکان شما بودند، این خواب تعبیرش این است که به طور ناخواسته و یا با آگاهی، شما گرفتار یک اندوه و ناراحتی خواهید شد. این غم ممکن است بخاطر از دست دادن و یا جدایی از یک عزیز باشد. شما علاقه زیادی به این فرد دارید و برای این غم چند روزی اشک خواهید ریخت. غم و درد دل خود را با همه بازگو خواهید کرد و هضم این غم براش کمی سنگین خواهد بود. نیاز به زمان خواهید داشت تا این مسأله را با خود حل کنید ولی در نهایت این موضوع و این دوران را فراموش خواهید کرد.
اگر در خواب یکی از دوستان نزدیک و صمیمی خود را دیدید که لاغر شده بود، تعبیرش این است که این دوست شما به یک ثروت و درآمد چشم گیری خواهد رسید و در زندگی اش موفقیت های بزرگی را به دست خواهد آورد.
اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی از مردم یک منطقه و یا یک شهر که شما هم آن ها را نمی شناحتید، لاغر شده بودند؛ تعبیرش این است که در این دیار فقر و بحران مالی، تنگ دستی و درماندگی، ظلم و ستم و ناجوانمردی زیاد خواهد شد.
اگر در خواب بدن خود را دیدید که ضعیف و لاغر شده بود، و یا اینکه یکی از اعضای بدنتان این وضعیت را داشت؛ تعبیرش به شرح زیر خواهد بود:
اگر دیدید که سر شما احساس ضعف و ناتوانی داشت، مقام و مرتبه شما پایین خواهد آمد و گرفتار یک زیان و ضرر خواهید شد.
اگر دیدید که شما از ناحیه گردن چنین حسی داشتید، شما یک امانت را از شخصی قبول خواهید کرد که یک مسئولیت را به شما می سپارد.

لاغر شدن سر: تنزل مقام و مرتبه و یا گرفتار شدن در ضرر و زیان
لاغر شدن گردن: قبول کردن امانت از شخص دیگری و رفتن زیربار مسئولیت
لاغر شدن کمروشانه: ناخوش احوال شدن همسر (لاغر شدن کمر به اندازه‌ای که انگار شکسته است، به عدم بردباری و متانت بیننده خواب اشاره دارد.)
لاغری شدن ساعد و مچ: ضعیف شدن جسمی و روحی فرزنددختر بیننده‌خواب
لاغر شدن بازو و کتف: خیر ندیدن از سوی اطرافیان به خصوص از جانب برادر و فرزندان
لاغر شدن لگن و باسن: از دست دادن سلامتی و شادابی فرزند
لاغر و ضعیف شدن چشم: از دست دادن فرزند دختر و یا همسر
لاغر و ضعیف شدن بینی: نزول مرتبه وشان
لاغر و ضعیف شدن دهان و دندان: به مشکل خوردن در رزق‌و‌روزی
لاغر شدن سینه: دور شدن از دست و دلبازی و همینطور بزرگواری
ضعیف شدن قلب: عدم تفکر و دور اندیشی
لاغر شدن شکم: نداشتن پشتیبان

تعبیر خواب لاغر شدن

تعبیرخواب لاغرشدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی
منوچهر مطیعی تهرانی از دیگر معبران باستانی است که می‌گوید: اگر شما در واقعیت چاق و تپل هستید اما در خواب خود را لاغر و نحیف می‌بینید، خواب‌تان به این معنی است که شما در مورد سلامتی و وضعیت کنونی خود نگرانید.

این معبر اضافه می‌کند اگر فقط بازوهای خود را در خواب لاغر ببینید، بهتر است به حمایت دیگران دلخوش نکنید چراکه از سوی اطرافیان به خصوص برادر و یا فرزندتان کمکی به شما نخواهد شد.

اگر در خواب ببینید که بازوی چپ‌تان چاق است اما بازوی راست شما لاغر می‌باشد، خواب شما به این معنی است که در آینده صاحب یک فرزند نیکو می‌شوید. در تعبیری دیگر این خواب اشاره به برادری دارد که برای بیننده خواب سبب ایجاد دردسر و مشکل می‌شود.

تعبیرخواب لاغرشدن به روش آنلی بیتون
آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب دیدید که لاغر و نحیف شده‌اید، بدانید که در بیداری به اهداف و خواسته‌های قلبی خود می‌رسید. اما اگر لاغری شما به اندازه‌ای بود که همانند یک مریض شده بودید؛ باید خود را برای مشکلات مختلف در زندگی آماده کنید.

دیدن یک زن لاغر در خواب به معنای رسیدن به موقعیت‌های عالی و جدید در زمینه عاطفی در زندگی می‌باشد. همینطور مرد لاغر اندام در خواب نشان دهنده آرزوهای قدیمی است که برآورده می‌شود.

تعبیر خواب موضوعی لاغر شدن
اگر شما باردار هستید و در خواب دیدید که شکم شما لاغر شده بود:

این خواب برای شخص شما بسیار نیکو و مبارک است. تعبیر چنین خوابی اخبار خوش و رزق و روزی فراوان است. دکتر مدنی می گوید که اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که شکم همسر باردار شما آب شده و یا برامدگی نداشت، این خواب به شما می گوید که خداوند یک دختر بچه بسیار زیبا به شما عظا خواهد کرد که با قدم این نوزاد شما طعم شیرینی و لذت زندگی را خواهید چشید.
اگر این زن در خواب شما همسرتان نبود، تعبیر این خواب مربوط به اطرافیان شما خواهد بود. از سمت آنها اخبار دلنشین و خوبی را خواهید شنید و شما هم در شادی آنان سهیم می شوید.
تعبیر خواب لاغر شدن شکم برای مردان نماد بخشش گناهان و اشتباهات، و شروع یک زندگی جدید است. در این راه جدید شما به کسب روزی حلال، به فکر ازدواج، به فکر یک پست و مقام، خواهید پرداخت.
اگر مجرد هستید برای شما تعبیر استجابت دعا و عبادت است. همچنین انس و صمیمیت در دل شما جای کینه و دل آزردگی را خواهد گرفت.
اگر متاهل هستید، برای شما نماد بهبود مسائل مالی و بیشتر شدن رفاه و آسایش است.

نظرات