تعبیر خواب گربه | دیدن گربه در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن گربه در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب گربه در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید.

تعبیر خواب گربه

دیدن خواب در مورد گربه

باید بدانید که تعبیر گربه چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

تعبیر دیدن گربه در نظر

گربه تماس جسمانی و انس و الفت گرفتن با گربه‌های خانگی آسان است. به همین دلیل دیدن گربه در رویا بیانگر نیاز به توجه عاطفی و احساسات گرم است، برخی زنان گربه را جانشین فرزند خود می‌کنند

تعبیر خواب گربه از نظر آنلی بیتون
اگر در خواب دیدید که نمی توانستید گربه را از خود دور کنید، این خواب نماد یک بد شانسی و بدبختی است.
اگر در خواب دیدید که گربه ای به شما حمله ور شد، تعبیر این آن است که دشمنان در تلاش هستند تا اعتبار و آبروی شما را زیر سوال ببرند و از این طریق بتوانند ثروت شما را از دستتان بگیرند.
اگر در خواب دیدید که گربه ای را از خود دور می کردید، تعبیرش این است که شما قادر خواهید بود که بر موانع پیش روی اهدافتان غلبه کنید و به ثروت و شهرت خواهید رسید.
اگر در خواب گربه ی لاغر و کثیف را دیدید، تعبیرش خبرهای بدی است که به گوش شما خواهد رسید. به تعبیر دیگر یکی از دوستان شما ممکن است با مرگ دست و پنجه نرم کند.
اگر در خواب گره لاغر و کثیفی را از خود دور می کردید، نماد این است که دوست شما پس از طی یک دوره بیماری طولانی، در نهایت شفا پیدا خواهد کرد.
اگر در خواب صدای گربه را شندید، نشان دهنده صدمه و آسیب از جانب یک دوست ریا کار و نا درست است. در اطراف شما یک شخص در صدد بهم ریختن و آزردن شماست.
اگردر خواب دیدید که گربه به شما چنگ می زد، تعبیر این خواب این است که یک دارایی و ثروت که شما روزها و ساعت ها برای آن تلاش کردید، توسط یکی از دشمنان شما نابود خواهد شد و این مال را از دست شما بیرون خواهد آورد.
اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که بچه گربه ای را در آغوش گرفته اید، تعبیرش این است که اطرافیان به شما خیانت خواهند کرد.
اگر در خواب یک گربه تمیز و خانگی را دیدید، این خواب نماد یک ضرر و خسارت مالی خواهد بود.
اگر شما یک تاجر و صاحب کسب و کار بزرگی هستید که در خواب گربه دیدید، این خواب به شما می گوید که باید در امور مالی و تجاری خود تلاش بیشتری کنید؛ زیرا که رقیبان شما در صدد هستند تا معیارهای معاملاتی و اقتصادی شما را بهم بریزند و کار شما را از مسیر خارج کنند.
اگر در خواب گربه و ماری را به عنوان دوست و بی آزار نسبت بهم دیدید، این خواب نشانه شروع و آغاز یک درگیری و اختلاف است.

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه عصبانی و خشن
دیدن گربه پرخاشگر و عصبانی در خواب تعبیر منفی دارد. تعبیر این خواب معمولا آن است که شما در زندگی واقعی خود با تجربه هایی منفی و ناخوشایند روبرو خواهید شد. اگر در خواب ببینید که گربه ای می‌خواهد به شما حمله کند و شما را زخمی‌ کند، شاید دیداری غیردوستانه و خصومت آمیز را با کسی تجربه می‌کنید یا با کسی رابطه بد و ناخوشایندی خواهید داشت.

چنین خوابی نشان دهنده جنگ و جدل ناشی از سوء تفاهم و تعامل نادرست است. حتی ممکن است گفتار یا رفتار فردی به شما آسیب رسانده و احساس اندوه و زخم خوردگی را در شما باقی بگذارد. اگر گربه ای که در خواب می‌بینید با احتیاط دور و اطراف شما پرسه می‌زند و به شما اعتماد نمی‌کند، تعبیر آن است که میزان منفی گرایی پیرامون شما تشدید خواهد شد.

در صورتی که در خواب ببینید گربه بر جایی از بدن شما خراشی انداخته، نشان دهنده آن است که در واقعیت از جانب یکی از نزدیکان خود مثل همسر یا شریک زندگی‌تان احساس خستگی و رنجش را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب گربه

خواب گربه مریض
خواب گربه مریض احساسات ناخوشایند شما نسبت به یکی از نزدیکان یا آشنایان تان است. تعبیر این خواب آن است که شما در برابر احساسات آن فرد احساس ناامنی می‌کنید و نسبت به رفتار او مشکوک هستید.

هرچند باید در نظر بگیرید که این تعبیر هیچ کاربردی در روابط عاطفی شما ندارد. به علاوه این خواب می‌تواند نمادی از احساسات شما نسبت به یکی از اعضاء خانواده یا یکی از نزدیکان تان باشد. شاید احساس می‌کنید که فردی آنطور که باید رفتار نمی‌کند و به شما احترام کافی نمی‌گذارد.

دیدن گربه مریض در خواب همچنین می‌تواند بازتابی از آگاهی و فهم شما از این موضوع باشد که شما با آگاهی از اینکه کار نادرستی انجام داده اید احساس گناه می‌کنید. آگاهی ما چیزی است که هیچ راه فراری از آن وجود ندارد و به همین دلیل تجربه خواب تعقیب شدن توسط آگاهی خودمان معمولا تجربه ای غیرعادی به شمار نمی‌رود.

بازی کردن با گربه ها در خواب
دیدن چنین خوابی چندان عجیب و غریب نیست. اگر در خواب تعدادی گربه را در حال بازی ببینید، تعبیر آن است که شما باید کمی ‌خود را رها کنید، به مسافرت بروید یا به یادگیری چیز جدیدی بپردازید تا کمی ‌طعم و لذت به زندگی خود وارد کنید.
خواب گربه‌ای که با یک موش مرده بازی می‌کند
اگر در خواب ببینید گربه‌ای یک موش را تعقیب می‌کند، می‌گیرد، می‌کشد و بعد با جسد آن موش بازی می‌کند یعنی سود زیادی نصیب‌تان خواهد شد یا از منابعی که انتظارش را ندارید ثروتی به دست خواهید آورد.

نظرات