تعبیر خواب چادر | دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن چادر در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب چادر در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید.چادر پوششی‌ست که از طریق آن بانوان عزیز بدن خود را در برابر نامحرم می‌پوشانند. اگر جنس مونث در خواب خود ببیند که چادر بر سر دارد، نشانه نیکویی‌ست و دیدن چادر در خواب به معنای پوشش و حفظ آبرو و شرف یک فرد می‌باشد.

 

دیدن خواب در مورد چادر

باید بدانید که تعبیر چادر چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.تعریفی که در بالا گفته شد، برای بانوان صدق می‌کند. زیرا چادر سر کر برای مردان یک امر غیر طبیعی و غیر عادی‌ست. از این رو اگر مردی در خواب خود ببینید که چادر بر سر کرده است، تعبیر آن متفاوت از جنس مونثی‌ست که این خواب را دیده است.

همانطور که گفتیم برای مرد دیدن چادر در خواب نیکو نمی‌باشد. اگر مردی در خواب ببیند که چادر بر سر کرده است، از آنجا که برای مردان این کار غیر متعارف است، نشان دهنده آن است که گناهی را که انجام داده است از باقی مردم پوشانده و پنهان نموده است. برخی از متعبرین نیز بیان کرده اند که این‌گونه گناهان، اعمال بسیار زشت و ناپسندیده ای نیز بوده اند که در صورت فاش شدن آن مورد شماتت و حتی لعن مردم قرار خواهند گرفت. البته اگر مردی در خواب خود ببیند که چادر دارد ولی بر سر نکرده است، نشان دهنده این است که راز خود یا فرد دیگری را به امانت در دل خود نگه داری میکند.

از نظر محمد ابن سیرین
از نظر ابن سیرین چادر در عالم رویا، نشانگر پوشش و حجاب دور زن می باشد.
اگر در خواب دیدید که زنان چادر به سر کرده بودند، این خواب نشانگر عملی است که توام با خوبی و بدی می باشد و لازم است که این کار انجام نشود، به صلاح نیست.
اگر در خواب دیدید که کسی چادر را پاره کرد و یا در آتش سوزاند، این خواب می تواند تصویری از برداشته شدن حجاب و پوشش باشد. به بیانی دیگر ممکن است پرده از راز های تان برداشته شود.

 

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی
از نظر مطیعی تهرانی چادر در عالم رویا و علم تعبیر نمادی از پوشش و حجاب و سر پوشی بر راز های موجود در زندگی تان می باشد. در واقع این خواب نشانگر حفظ شدن شرافت و آبروی شماست. اگر یک آقا هستید و در خواب دیدید که چادر داشتید و یا چادر سر کرده بودید، شما فردی رازدار و قابل اعتماد هستید. در روز های اخیر نیز شاید رازی را به شما گفته باشند و یا خودتان رازی دارید که در هر دو حالت بسیار مراقب هستید. به تعبیری دیگر اگر در خواب دیدید که چادری به سر کرده بودید، به این علت که چادر برای مردان پوشش عادی و معقولی نیست؛ پس تعبیرش منفی و ناخوشایند است. شاید شما مرتکب اعمال نادرست و ناپسندی شده باشید و همچنین سعی دارید که این گناهان و اعمال زشت خودتان را از چشم دیگران دور نگه دارید. این کار های بد شما اینقدر بزرگ و زشت هستند که اگر روزی برای همگان برملا و افشا شوند، هیچ کس کنار شما نخواهد ماند و تا پایان عمرتان مورد سرزنش، ملامت، و شماتت از سمت بقیه قرار خواهید گرفت.
اگر در خواب دیدید که برای کسی چادر خریده بودید، حالا چه تحت عنوان هدیه و یا بی هیچ مناسبتی، این خواب نشان می دهد که شما رازی دارید که اصلا دوست ندارید کسی با خبر شود و می خواهید از کسانی که در جریان هستند خواهش کنید تا اگر اتفاقی افتاد حافظ آبرو و حیثیت شما باشند.
برای خانم ها دیدن چادر در خواب کاملا طبیعی و عادی است، اما اگر خانمی در خواب دید که چادر نو و جدیدی به سر کرده بود، جایگاه و مرتبه شما در خانواده تان بیشتر از قبل خواهد شد و احترام بیشتری برای شما قائل می شوند. همچنین در چشم همسرتان عزیز تر خواهید شد و بیش از قبل به شما علاقه مند می شود.
اگر دیدید که چادر شما پاره و یا سوراخ شده بود، این خواب خوب نیست. یک راز مگو از زندگی شما فاش خواهد شد و امکان دارد شرف و آبروی شما در خطر قرار گیرد. به طور کلی هر کسی چیزی در زندگی اش که دارد که برای او بسیار حیاتی است و از بر ملا شدن آن خیلی احساس خوبی نخواهد داشت.
به طور کلی اگر بخواهیم چادر را در خواب تفسیر کنیم، باید بگوییم زمانی که شما بسیار در تلاش هستید که چیزی را از دید دیگران دور نگهدارید، چادر در خواب ظاهر می شود و رویای شما ناشی از این موضوع می باشد.
چادری که در آن لباس یا چیز دیگری می گذاریم و به اصطلاح به آن “چادر شب” می گوییم، نمادی از احترام و قدر دانی از شماست، مخصوصا اگر شما یک خانم باشید.
اگر در خواب دیدید که چادر خود را گم کرده بودید ولی پیدا شد، این رویا نشانگر اتهام و حرف های دروغین و بی اساس می باشد. از سمت کسانی مورد افتراء و تهمت قرار خواهید گرفت. نگران نباشید، چرا که در نهایت همه چیز مشخص می شود و شما نیز تبرئه خواهید شد.
اگر در خواب دیدید که چادر شما گم شد و هرچه گشتید آن را نیافتید، یک اتفاق ناگوار در پیش دارید که باعث صدمه زدن به آبرو و حیثیت شما خواهد شد.
اگر دیدید که چادر قرمز رنگی داشتید، این خواب ناشی از هیجان و اشتیاق شماست.
چادر زرد رنگ در عالم رویا، نشانه بیماری و کسالت است.

تعبیر خواب چادر
چادر در دنیای حقیقی و زندگی بیداری ما یک پوشش است و برخی معتقدند که چادر برای زن واجب است تا از خطرات احتمالی در جامعه حفظ شود. در عالم رویا و خواب نیز تعبیری نزدیکی به قاعده داریم. برخی معبران معتقدند که تعبیر چادر در خواب پوشش و حجاب و سرپوشی بر روی راز های زندگی است. در واقع این خواب ناشی از تلاش و اضطراب ما برای حفظ این راز ها در دنیای بیداری است. تعابیر دیگر این خواب عبارت است از: ازدواج، عذت و احترام، عمر طولانی، رازداری و… . در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.

از نظر امام جعفر صادق (ع)
از نظر امام صادق اگر کسی در خواب چادر ببیند و یا چادر به سر کند، سه تعبیر دارد:
تعبیر اول، منزلت و مرتبه و مقام است. جایگاه شما والا تر از قبل خواهد شد و مردم نیز ارزش بیشتری برای شما قائل خواهند شد.
تعبیر دوم، برای آقایان نشانه ازدواج و همسر گزینی است. برای خانم ها نیز تعبیر شوهر و صاحب مرد شدن می باشد.
تعبیر سوم، نشانگر رهبری و ریاست بر محدوده مشخصی مثل یک ساختمان است. به بیانی می توان گفت مقامی مثل یک کدخدا خواهید داشت.

از نظر محمد ابن سیرین
از نظر ابن سیرین چادر در عالم رویا، نشانگر پوشش و حجاب دور زن می باشد.
اگر در خواب دیدید که زنان چادر به سر کرده بودند، این خواب نشانگر عملی است که توام با خوبی و بدی می باشد و لازم است که این کار انجام نشود، به صلاح نیست.
اگر در خواب دیدید که کسی چادر را پاره کرد و یا در آتش سوزاند، این خواب می تواند تصویری از برداشته شدن حجاب و پوشش باشد. به بیانی دیگر ممکن است پرده از راز های تان برداشته شود.

از نظر ابراهیم کرمانی
از نظر کرمانی چادر در عالم خواب دیدن، تعبیرش یک زن را نشان می دهد.
اگر در خواب چادر شب (چادری که در زمان های قدیم در آن پتو و ملافه و یا لباس می پیچیدند) از کسی گرفتید و یا کسی به شما چنین چادری را داد، این خواب نشان می دهد که تصمیم می گیرید دوباره ازدواج کنید و یا زن دوم بگیرید.
اگر در خواب دیدید که چادر نویی خریداری کردید، تعبیرش یک فرزند از زن غیر عقدی و یا کنیزک می باشد. اگر یک خانم این خواب را ببیند، برای او هم تعبیر شوهر و متأهل شدن دارد.
اگر شما یمک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که چادر شما آتش گرفت و یا قسمتی از آن سوخت، این خواب تعبیر خوشایندی ندارد. امکان دارد که شوهر شما از دنیا برود و یا به دلایلی بخواهد از شما جدا شود.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی
از نظر مطیعی تهرانی چادر در عالم رویا و علم تعبیر نمادی از پوشش و حجاب و سر پوشی بر راز های موجود در زندگی تان می باشد. در واقع این خواب نشانگر حفظ شدن شرافت و آبروی شماست. اگر یک آقا هستید و در خواب دیدید که چادر داشتید و یا چادر سر کرده بودید، شما فردی رازدار و قابل اعتماد هستید. در روز های اخیر نیز شاید رازی را به شما گفته باشند و یا خودتان رازی دارید که در هر دو حالت بسیار مراقب هستید. به تعبیری دیگر اگر در خواب دیدید که چادری به سر کرده بودید، به این علت که چادر برای مردان پوشش عادی و معقولی نیست؛ پس تعبیرش منفی و ناخوشایند است. شاید شما مرتکب اعمال نادرست و ناپسندی شده باشید و همچنین سعی دارید که این گناهان و اعمال زشت خودتان را از چشم دیگران دور نگه دارید. این کار های بد شما اینقدر بزرگ و زشت هستند که اگر روزی برای همگان برملا و افشا شوند، هیچ کس کنار شما نخواهد ماند و تا پایان عمرتان مورد سرزنش، ملامت، و شماتت از سمت بقیه قرار خواهید گرفت.
اگر در خواب دیدید که برای کسی چادر خریده بودید، حالا چه تحت عنوان هدیه و یا بی هیچ مناسبتی، این خواب نشان می دهد که شما رازی دارید که اصلا دوست ندارید کسی با خبر شود و می خواهید از کسانی که در جریان هستند خواهش کنید تا اگر اتفاقی افتاد حافظ آبرو و حیثیت شما باشند.
برای خانم ها دیدن چادر در خواب کاملا طبیعی و عادی است، اما اگر خانمی در خواب دید که چادر نو و جدیدی به سر کرده بود، جایگاه و مرتبه شما در خانواده تان بیشتر از قبل خواهد شد و احترام بیشتری برای شما قائل می شوند. همچنین در چشم همسرتان عزیز تر خواهید شد و بیش از قبل به شما علاقه مند می شود.
اگر دیدید که چادر شما پاره و یا سوراخ شده بود، این خواب خوب نیست. یک راز مگو از زندگی شما فاش خواهد شد و امکان دارد شرف و آبروی شما در خطر قرار گیرد. به طور کلی هر کسی چیزی در زندگی اش که دارد که برای او بسیار حیاتی است و از بر ملا شدن آن خیلی احساس خوبی نخواهد داشت.
به طور کلی اگر بخواهیم چادر را در خواب تفسیر کنیم، باید بگوییم زمانی که شما بسیار در تلاش هستید که چیزی را از دید دیگران دور نگهدارید، چادر در خواب ظاهر می شود و رویای شما ناشی از این موضوع می باشد.
چادری که در آن لباس یا چیز دیگری می گذاریم و به اصطلاح به آن “چادر شب” می گوییم، نمادی از احترام و قدر دانی از شماست، مخصوصا اگر شما یک خانم باشید.
اگر در خواب دیدید که چادر خود را گم کرده بودید ولی پیدا شد، این رویا نشانگر اتهام و حرف های دروغین و بی اساس می باشد. از سمت کسانی مورد افتراء و تهمت قرار خواهید گرفت. نگران نباشید، چرا که در نهایت همه چیز مشخص می شود و شما نیز تبرئه خواهید شد.
اگر در خواب دیدید که چادر شما گم شد و هرچه گشتید آن را نیافتید، یک اتفاق ناگوار در پیش دارید که باعث صدمه زدن به آبرو و حیثیت شما خواهد شد.
اگر دیدید که چادر قرمز رنگی داشتید، این خواب ناشی از هیجان و اشتیاق شماست.
چادر زرد رنگ در عالم رویا، نشانه بیماری و کسالت است.

از نظر اسماعیل ابن اشعث
اسماعیل ابن اشعث عقیده دارد که اگر کسی در خواب چادر دید و یا دید چادر به سر داشت، تعبیرش بیانگر افزایش چشم گیر اموال و دارایی اوست، ولی در قبال این اموال، آرامش و آسایش را از خود خواهد گرفت و دچار اضطراب و ترس طاقت فرسایی خواهد شد.

از نظر کارل گوستاو یونگ
از نظر یونگ چادر مسافرتی در عالم رویا نشان می‌دهد که شما باید برای یک دوره موقت و کوتاه‌مدت باید روتین و برنامه روزمره خود را تغییر دهید. اگر می‌دانید که برنامه تان کارآمد نیست و نمی‌تواند نیازهای شما را اولویت بندی کند، پس این برنامه باید عوض شود. شاید لازم باشد که زمانی را اختصاص بدهید و از کار و مشغله های شغل خود فاصله بگیرید. تعبیر دیگر این خواب می تواند به معنای بی ثباتی، هرج و مرج و ناامنی و… در حوزه موقعیت فعلی تان باشد. شاید شما دوست ندارید که یک جا بشینید و بیشتر ترجیه می دهید که دست به کارهای مختلف بزنید. این کار درست نیست سعی کنید یک کار را تمام کنید و پس از اتمام آن سراغ کار دیگری بروید.

از نظر آنلی بیتون
اگر در خواب دیدید که در چادری زندگی می کردید و یا مهمان کسی بودید، این خواب تصویری از دگرگونی و تحولات در زندگی شماست. طی وعده های نزدیک برخی از مسائل در زندگی شما عوض خواهد شد.
اگر در خواب تعداد زیادی چادر دیدید، نشان می دهد که به همراه جمعی از دوستان وفادار و صمیمی خودتان راهی یک سفر طولانی خواهید شد و در این سفر چندین مکان را دیدار خواهید کرد.
اگر در خواب دیدید که چادر شما پاره بود، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد با یک مشکل بسیار دشوار و جدی روبرو شوید. پس بهتر است بیخیال نباشید و برای حل این مساله پیش قدم شوید.
اگر در خواب دیدید چادری را بر سر یک میله بر افراشته کردید، این خواب نشان می‌دهد که دوستانی اطرافتان دارید که قصدشان خوب نیست و از هر فرصتی برای سوء استفاده و ضربه زدن به شما استفاده میکنند، در واقع آنها منافعی دارند که شما از آن بی خبر هستید. اما نگران نباشید چرا که این خواب به شما خبر می دهد که با دقت و تفکر خودتان نقشه های آنها را خراب خواهید کرد و اجازه نمی دهید به شما صدمه بزند.

تبیر خواب چادر سفید به سر داشتن، این است که فردی که این خواب را دیده است، در واقع در زندگی خود به یک آرامش بی نظیر و در عین حال واقعی رسیده، و دست یافته است. اگر فرد گناه کاری باشید و خواب چادر سفید را ببینید، نشان از آن است که تصمیم بر این دارید که گناهان گذشته خود را می خواهید ترک نماید و جهت خود را به سمت اعمال پسندیده و نیک تغییر دهید.

 

نظرات