تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن خانه در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب خانه در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید.

تعبیر خواب خانه

دیدن خواب در مورد خانه

باید بدانید که تعبیر خانه چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

تعبیر خواب خانه کوچک
احساسات ما در خواب می تواند برای تعبیر آن خواب بسیار کمک کننده باشد. اگر در خواب ببینید در خانه ای هستید که احساس می کنید آنجا برای شما خیلی کوچک است و باعث ناراحتی و دلتنگی شما می شود ، نشان دهنده این است که شما در وضعیتی قرار دارید که استعدادها و احساس شما را بسیار محدود کرده است و این محدودیت باعث عدم پیشرفت شما و ایجاد حس افسردگی در شما شده است . ممکن است مجبور به انجام شغلی هستید که علاقه ای به آن ندارید و آینده ای برای خودتان نمی بینید. یا ممکن است ازدواج کرده اید و ازدواج شما درست نبوده و حالا در رنج وعذاب هستید .

رویا دیدن در مورد خانه به طور کلی
تعبیر خواب خانه، خود درونی‌تان را نشان می‌دهد. اتاق‌های خاصی درون خانه‌ی شما می‌توانند به لحاظ نمادپردازی بسیار مهم باشند. برای مثال، اگر شما رویایی در مورد زیرزمین خانه‌تان ببینید، در واقع این ذهن نیمه خودآگاه‌تان است که در خوا‌ب‌تان پدیدار شده‌است.
از سویی دیگر، رویا دیدن در مورد اتاق زیر شیروانی هوش شما را نشان می‌دهد. اگر رویایی در مورد شخصی در زیرزمین داشته‌اید، به این معنا است که ذهن نیمه خودآگاه‌تان می‌خواهد چیزی را که در مورد این شخص فراموش کرده‌اید به یادتان بیاورد.

تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین
خانه به تنهایی درخواب بیانگر زن است. اگر بیند خانه را یا ستون های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.
اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می گیری و یا «کنیزکی» به دست می آوری. اگر ببینی روی پشت بام خانه ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمی گردد.
تعبیر خواب خاک، پول می باشد (فرقی نمی کند که کم باشد یا زیاد).
اگر در خواب ببینی در خانه تو خاک قرار دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموالی را بدون رنج و سختی به دست می آوری.
اگر ببینی خانه کسی را جارو می کنی، یعنی مال و اموال کسی را به دست می آوری، مخصوصاً اگر خاک های جارو شده را به مکان خودت آورده باشی.

اگر از بیرون خانه مهاجمینی به داخل حمله کردند: فشار اجتماعی و یا واکنش به انتقاد یا طعن و کنایه ها.
اتاق خواب: زندگی خصوصی فرد؛ آمیزش جنسی؛ صمیمیت و نزدیکی؛ استراحت؛ میل به پناه بردن به خلوتی یا خود را از انظار دور نگه داشتن.
اگر خانه آتش گرفته بود و یا فرو می‌ریخت: تحولات عظیم در نگرش و طرز رفتار؛ ترک عادت ها، هنجارها، و دلبستگی های سابق؛ بیماری.
سقف: رفتار و باورهایی که از آن ها برای حفاظت از هویت خود استفاده میکنید؛ منتها درجه و یا طیف تخیل شما؛ محدوده ذهنی شما.
خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.
خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.
اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی.
طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان.
سطح زمین کف خانه، طبقه اول خانه: نگرش های پایه و اطمینان های فرد؛ آنچه حمایتگر شماست، از قبیل سلامتی شما و حسن نیت دیگران. در بسیاری از رویاها عنصر کف خانه حضور دارد هرچند که بر آن تاکید خاصی نیست. این موضوع شرحی از وضعیت کنونی شما و یا محیطی که اکنون در آن هستید است. برای مثال، طبقه اول یا طبقه دوم نشان دهنده وضعیت متفاوتی هستند که در آن رویدادهای رویا رخ می‌دهند.
جلوی خانه: نقاب ما؛ ظاهرسازی؛ آنچه از خود به جامعه نشان می‌دهیم.
طبقه همکف: زندگی روزمره واقعی ما؛ جنسیت؛ پاها.
اگر خانه به وسیله رویا ساخته شده بود: حس و شخصیت فرد در تمامی جنبه ها و ابعادش.
داخل خانه: درون فرد.
آشپزخانه: خلاقیت، خوراک رساندن به خویشتن.
آشپزخانه در رویای زنان: شاید به غرور فرد به خاطر توانایی اش در تبدیل “خانه” به “منزل” و بخشش چیزی ارزشمند به خانواده اشاره کند.
انباری، گنجه: عطش ها؛ ارضاء امیال دنیوی؛ مخزن خاطرات و احساساتی که شما را خرسند میکنند یا خوراک روح شما هستند.
اتاق نشیمن: تفریحات شخصی؛ فضایی برای فرد؛ زندگی روزمره.
اتاق کودک: احساسات شما نسبت به کودکان.

تعبیر خواب خانه

خواب خانه ای که اتاق های بسیاری دارد
اگر در خواب ببینید که «خانه شما اتاق های زیادی دارد» که آن اتاق ها را نمی شناسید می تواند نشان دهنده ایجاد تحول جدید در شخصیت شما باشد .این خواب می تواند بسیار گیج کننده باشد . شما ممکن است شخصیت بسیار خوبی در خود دارید که حتی خودتان هم از آن بی اطلاع هستید.برای کشف این شخصیت خوب می تواند از اطرافیان و عزیزانتان کمک بگیرید.از آنها بخواهید تا چند مورد از خوبی های شخصیتی شما را نام ببرند .مطمئنا در بین این خوبی ها ، چیزهایی از خودتان کشف خواهید کرد که حتی خودتان هم از وجود آن بی اطلاع هستید .

دیدن یک خانه‌ی قدیمی در خواب
تعبیر خواب خانه قدیمی نشانه‌ای است از زندگی قدیمی و طرز فکری که مدت‌‌ها پیش داشته‌اید. کارهای فعلی‌تان به سمت همان عادات و طرز فکر قدیمی‌تان در جریان است. مثلا ممکن است دوباره به اعتیاد یا کار بد دیگری که درگذشته انجام می‌داده‌اید،‌ روی بیاورید. پیش از آن‌که این عادات بد دوباره وارد زندگی‌تان شوند، از آن‌ها دو شوید و اجازه ندهید در زندگی‌تان نمود پیدا کنند.

نظرات