تبریک روز جهانی حقوق بشر 2022 + عکس نوشته حقوق بشر

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره حقوق بشر و اشعار زیبا درباره حقوق بشر و تبریک روز جهانی حقوق بشر ۲۰۲۲ و عکس نوشته حقوق بشر و عکس نوشته درباره رسیدن به حق و سخنان بزرگان درباره حق و عکس استوری گرفتن حق را مشاهده کنید.

روز جهانی حقوق بشر

تبریک روز جهانی حقوق بشر

برای بشریت، مصیبتی از این بالاتر نیست که مفاهیم و ارزشهای انسانی، این طور

در دست وپای این سیاست بازان خبیث بیفتد. (آیت الله خامنه ای)

روز جهانی حقوق بشر

تمام اصل های حقوق بشر را خواندم و جای یک اصل را خالی یافتم و اصل دیگری به آن افزودم ! عزیز من !
اصل سی و یکم : هر انسانی حق دارد هر کسی را که میخواهد ، دوست داشته باشد ……

روز جهانی حقوق بشر

چشمانت زندان گوانتاناماست نازنین بی اعتنا به حقوق بشر……

روز جهانی حقوق بشر

تنها راه حل مسئله حقوق بشر، فراموشی است…. (آگوستو پینوشه)
روز جهانی حقوق بشر مبارک

عکس نوشته حقوق بشر

شکر ایزد فن آوری داریم

صنعت ذره پروری داریم

از کرامات تیم ملی مان

افتخارات کشوری داریم

با «نود» حال می‌کنیم فقط

بس که ایراد داوری داریم

روز جهانی حقوق بشر

سازمان ملل متحد هرسال به مناسبت روز حقوق بشر یک شعار و درون مایه خاص

را برای توجه به جنبه های مختلف حقوق بشر و تلاش در جهت آگاهی بخشی

ملت ها از حقوق بشر و برابری انسان ها و محقق شدن این برابری اعلام می کند.

روز جهانی حقوق بشر مبارک

روز جهانی حقوق بشر

تنها راه حل مسئله حقوق بشر، فراموشی است….

متن کوتاه درباره حقوق بشر

سیاهان آمریکا همچنان تحت فشار و مورد ظلم و ستم و تبعیض اند.

بیش از هشتاد نفر از فرقه ی داوودیان را که در یک خانه اجتماع کرده بودند،

جلوی چشمان مرد و زن و کودک، زنده زنده در آتش سوزاندند؛

رعایت حقوق بشر آنها این است! (آیت الله خامنه ای)

روز جهانی حقوق بشر

در جهانی که روزهایی سرشار از چالش‌، جنگ، خشونت و نقض حقوق بشر را سپری می‌کند، روز جهانی دوستی را برای ترویج همبستگی و صلح جشن بگیریم…

روز جهانی حقوق بشر

تمام اصل های حقوق بشر را خواندم و جای یک اصل را خالی یافتم و اصل دیگری به آن افزودم! عزیز من!
اصل سی و یکم: هر انسانی حق دارد هر کسی را که میخواهد ، دوست داشته باشد.

عکس استوری آزادی و برابری

از مردن نمیترسم،از زندگی چرا.
دیگه کسیو نمیشناسم که خالصانه پاک باشه،خالصانه دلش با منو تو باشه!
اگه تو میشناسی بگو…
دلم آزادی بیان میخواد؛آزادی

روز جهانی حقوق بشر

در جهانی که روزهایی سرشار از چالش ، جنگ، خشونت و نقض حقوق بشر را سپری می کند،

روز جهانی حقوق بشر را برای ترویج همبستگی و صلح جشن بگیریم.

نظرات