تبریک روز جهانی کوهنوردی 2022 + عکس نوشته کوهنوردی

0

در این پست می توانید متن تبریک روز کوهنوردی به خواهر و متن تبریک روز کوهنوردی به برادر و تبریک روز جهانی کوهنوردی ۲۰۲۲ و عکس نوشته کوهنوردی و متن تبریک کوهنوردی به مادر و متن تبریک کوهنوردی به پدر و متن صمیمانه تبریک روز کوهنوردی به دوست را مشاهده کنید.

تبریک روز جهانی کوهنوردی

تبریک روز جهانی کوهنوردی

کوهنورد که باشی؛

آنچه برای دیگران سختی و مشقت است برای تو تفریح است

روز جهانی کوهنورد مبارک

تبریک روز جهانی کوهنوردی

کوهنورد که باشی؛
آنچه‌‌ برای دیگران سختی و مشقت است برای تو تفریح است
۲۹ مهرماه روز کوهنوردی مبارک

تبریک روز جهانی کوهنوردی

دیگران به کوهستان نگاه می کنند و ما صعودش می کنیم، با قدم هایمان حسش می کنیم، با نفس هایمان درکش می کنیم.
کوهنورد خستگی ندارد، درودها و شادباش هایش جزیی از فرهنگ ماست. فرهنگ احترام به طبیعت، احترام به پیشکسوت، احترام به خود و احترام به شادی و زمان.
می بایست کوهنورد باشی تا لذت یک صعود، لذت یک کوهنوردی را در خم هر پیچ و هر نسیم دل انگیزش، با صدای پرنده های کوهستانی که نغمه شیدایی سر می دهند، درک کنی.
کوهنوردی درس صبر و تمرین استواری است

تبریک روز جهانی کوهنوردی

عکس نوشته روز کوهنورد

هر چند کوهنوردان بر سکوی افتخار نمی ایستند و در میادین ورزشی برایشان فریاد نمی کشند

اما رشته های محبت قلب های آنان را به یکدیگر پیوند داده است

روز جهانی کوهنورد بر همه کوهنوردان مبارک

تبریک روز جهانی کوهنوردی

کوه ها از ابتدا کوه نبودند
آدم هایی بودند که بعد از به هم رسیدن
سنگ شدند…

تبریک روز جهانی کوهنوردی

هرچند کوهنوردان بر سکوی افتخار نمی ایستند و در میادین ورزشی برایشان فریاد نمی کشند
اما رشته های محبت قلب های آنان را به یکدیگر پیوند داده است

متن صمیمی روز کوهنورد

روز کوهنورد را به تمام پاک اندیشان همنورد و طبیعت دوستان تبریک عرض می کنم

تبریک روز جهانی کوهنوردی

هرچند کوهنوردان بر سکوی افتخار نمی ایستند و در میادین ورزشی برایشان فریاد نمی کشند
اما رشته های محبت قلب های آنان را به یکدیگر پیوند داده است
۲۹ مهر روز کوهنورد بر همه کوهنوردان مبارک

تبریک روز جهانی کوهنوردی

همنورد / همنوردان گرامی،

صعود غرور آفرینتان به قله … را که نشان از همت و غیرت والایتان است صمیمانه تبریک عرض نموده و از طرف تمامی همنوردان برایتان سلامتی و شادکامی آرزومندیم.

تبریک روز جهانی کوهنورد

فدر خلوت کوهستان گم شدن و رستن از شلوغی و ازدحام شهری

وصالیست مجدد با آغوش مادر طبیعت و احیای هویت خویش

روز کوه نورد، را به تمامی کوه نوردان

و علاقمندان طبیعت تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون را

برای یکایک پیشگامان این عرصه، آرزومندیم

تبریک روز جهانی کوهنوردی

مسیرهای طولانی با قدم های کوتاه پیموده می شوند.
مهم ترین گام اولین گام است.
تصمیم بگیر و شروع کن.
ناگهان خود را بر فراز قله ها خواهی یافت…
روز کوهنورد مبارک دوست گرامی

نظرات