جملات معذرت خواهی عاشقانه + عکس استوری معذرت خواهی ساده

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره معذرت خواهی و عکس نوشته معذرت خواستن و متن کوتاه معذرت خواهی از دوست جملات معذرت خواهی عاشقانه و عکس استوری معذرت خواهی ساده و متن درباره معذرت خواهی از همسر را مشاهده کنید.

جملات معذرت خواهی عاشقانه

جملات معذرت خواهی عاشقانه

قلبی که می‌داند چطور برای عذر خواهی تعظیم کند،

قلبی است که می‌تواند بیشتر عشق بورزد

جملات معذرت خواهی عاشقانه

من را ببخش که درخشیدی و من چشم‌هایم را بستم

من را بخشیدی و من چشم‌هایم را بستم
تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم
نیاوردی به رویم هر جا که دلت را می‌شکستم
من را ببخش، من را ببخش

جملات معذرت خواهی عاشقانه

وقتی وسط گریه هاتون یکی می‌خواست بخندونتتون
بهش بخندین چون اون خیلی دوستتون داره:»

جملات معذرت خواهی عاشقانه

گر تو را از ابلهی کردم رها ، برمن ببخش

بر سر پیمان نه بر مهر و وفا ، بر من ببخش

راه ورسم عاشقی را نا بلد چون کودکان

اشتباه و ناروا کردم خطا ، بر من ببخش . . .

عکس نوشته معذرت خواهی

همسر عزیزم
تمام تلاشم را می‌کنم تا این چالش را پشت سر بگذاریم
من برای این اتفاق واقعاً متاسفم
و می‌خواهم این را بدانی
دوستت دارم

جملات معذرت خواهی عاشقانه

واسه بخشیدن هم هیچوقت دیر نیس،
آدمایی که همو دوست دارن، رفیق،

عشق، یا هر آدمایی که همو دوست دارن،
اگه از دست هم دلخور بشن منتظر یه پوزش خواهی

از طرف مقابلن، یا حداقل یه جبران کار.

.وقتی عذرخواهی نباشه، وقتی جبرانی نباشه،

مشخصه خب، بخششی هم در کار نیست.

جملات معذرت خواهی عاشقانه

منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم

منو بخشیدی و من چشمامو بستم

تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم

که نیاوردی به روم هر جا دلت رو می شکستم

منو ببخش ، منو ببخش . . .

عکس نوشته معذرت خواهی از همسر

اگر با گفتن متأسفم
دردی که باعثش شدم، الیتام پیدا می‌کند
پس من بار‌ها و بار‌ها آن را تکرار می‌کنم
تا تو را تسکین بدهم
متاسفم که به تو صدمه زدم
لطفا مرا ببخش

جملات معذرت خواهی عاشقانه

حالا که جفتمون هستیم نزار بهترین لحظه های عمرمون بگذره بیا با هم باشیم جدایی نباشه که بعداً پشیمونی میاره نگو فردا که تا اون موقع معلوم نیس که من زنده باشم یا حتی تو بیا با هم دیگه لحظه لحظه از عمرمونو پر از عشق کنیم

جملات معذرت خواهی عاشقانه

به افتخار مردی که وقتی اشتباه میکنه

مث یه مرد با صدای کلفت میگه

عشقم شرمنده، حق با تو بود…

عکس استوری جملات معذرت خواهی عاشقانه

برای روز‌هایی که اجازه دادم غرورم بر من چیره شود، متأسفم
در قلبت جایی برای بخشش من پیدا کن عشق من

جملات معذرت خواهی عاشقانه

قهرکه می‌کنید
مراقب فاصله ها باشید
بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی
برای نشستن می‌گردند.

نظرات