جملات زیبا قدر دانستن + عکس نوشته قدر لحظه ها را بدانیم

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره قدر دانستن و عکس استوری قدر همدیگر رو بدانیم و جملات زیبا قدر دانستن و عکس نوشته قدر لحظه ها را بدانیم و اشعار کوتاه درباره قدر دانستن و کس نوشته قدر همو بدانیم و عکس نوشته کنارهم بودن را مشاهده کنید.

جملات زیبا قدر دانستن

جملات زیبا قدر دانستن

هر آدمی مشکلات خودش رو داره.

هر آدمی یه چالش هایی توی زندگیش داره؛

چه خوبه که ماها تو چالش ها و توی مشکلات زندگیمون.

جملات زیبا قدر دانستن

روزی کسی را پیدا خواهید کرد

که گذشته شما

برایش اهمیت نداشته باشد

چون میخواهد آینده شما باشد

جملات زیبا قدر دانستن

انسان یک استعداد خاصی دارد

که هر زمان تصمیم بگیرد براى شروع

هر کارى، میتواند آن را انجام دهد

فقط کافى است که مقدماتش را فراهم کند

جملات زیبا قدر دانستن

تا زنده بود

قدرش را نمیدانستیم.

تا مرد

حسرتش را خوردیم.

عکس استوری قدر دانستن

بیا پیمان یاری بند یارا

درخت دوستی را بر نشانیم

مزن زخمه دلی را ، بازبانت

حدیث عشق ، خواندن میتوانیم

جهان داور نبخشیده ثباتی

جملات زیبا قدر دانستن

فکرهای منفی این قدر در ذهن باقی می‌ماند و دنبال هم می‌چرخد تا تبدیل به یک کلاف سر در گم می شود..!

افکار مزاحم را از خود دور کنیم…

جملات زیبا قدر دانستن

تا که بودیم نبودیم کسی/ کشت ما را غم بی هم نفسی

تا که رفتیم همه یار شدند / خفته ایم و همه بیدار شدند

قدر آیینه بدانیم چو هست / نه در آن وقت که اقبال شکست

عکس نوشته کنارهم بودن

بیا ای مونس جان و روانم

بیا تا زندگی هست من جوانم

بیا شادابی و لذت بپا کن

بیا و خنده زلبها رها کن

بیا با من بشین اندر لب جوی

لبت را غنچه چون آشفته حال کن

بیا و زندگی را با دل خود

به کام تلخ ما شیرین روا کن

جملات زیبا قدر دانستن

آمادگی برای فردا

به معنی تلاش زیاد امروز است

پیروزی حاصل جمع همه تلاش‌های

کوچک شماست؛

پس تلاش کنید

تاهر روز قدمی در راستای هدف‌تان بردارید

هر چند آن قدم ناچیز باشد

—–

قدر آدم های خوب

زندگی خود را

همیشه بدانید

و برای آنها حرمت

و ارزش خاصی قائل شوید.

عکس استوری جملات زیبا قدر دانستن

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن:

اول : پیدا کردن شباهت ها

دوم : احترام گذاشتن به تفاوت ها

جملات زیبا قدر دانستن

ما نمی‌توانیم مسیر باد را تغییر دهیم

اما همیشه می‌توانیم بادبان‌هایمان را تنظیم کنیم

از فرصت‌ها باید درست استفاده کرد

—–

میترسن زندس

قدرشو بدونن

از ارزش خودشون

کم شه

جملات زیبا قدر دانستن

تمام ما شده همین

یک مشت خاک بی صدا

آنچه باقی مانده در این رهگذر

نیک و بدهای من است و نام دیگر آشنا

قدر یکیگر بدانیم این سه روز آخرین

کاین جهان دارد مرامی بی وفا

نظرات