جمله عاشقانه نیمه گمشده + عکس نوشته عشق جدانشدنی من

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره عشق من و متن کوتاه درباره نیمه گمشده و جمله عاشقانه نیمه گمشده و عکس نوشته عشق جدانشدنی من و عکس نوشته گمشده من و اشعار کوتاه درباره نیمه من و متن درباره نیمه کامل کننده من را مشاهده کنید.

 جمله عاشقانه نیمه گمشده

جمله عاشقانه نیمه گمشده

نیمه گمشده وجودم ، تو را دیر یافتم ، درست در میانه های راه زندگی ، جایی که بیش از نصف مسیر را رفته بودم ، پس خوب قدر عاشقانه هایمان را میدانم.

جمله عاشقانه نیمه گمشده

‏خدا هم واسم قیافه نداد هم نیمه گمشده 🙁

جمله عاشقانه نیمه گمشده

sometimes, even midnight isn’t dark enough for me to hide my broken pieces.

گاهی نیمه های شب هم برای چسباندن تیکه های خورد شدم کافی نیس…

جمله عاشقانه نیمه گمشده

عکس استوری عاشقانه

کاش نیمه گمشده من بودی
تا می دانستی
نا تمامی من٬
به اندازه بی پایانی ناگفته ترین
حرف های دنیاست
و کاشگی دستانم تا همیشه جاری بود
تا روشنت می شد
که مرارت لبخند های کوچک من
مطلع مرگ نیست
بلکه
غریوی ست خاموش
که بی ابتدای تو
به انتها رسیدن را
فریاد می زند

جمله عاشقانه نیمه گمشده

Some have friends, some have soulmates, but I have both in you.

بعضیا رفیق دارن،بعضیا هم نیمه‌ی گمشده ولی من هردوی اینا رو با تو دارم :).️

جمله عاشقانه نیمه گمشده

یه تئوری افسانه ای هست که میگه، انسان‌ها با ۴ دست و ۴ پا و ۱ سر و ۲ چهره به وجود اومدن؛ بعد الهه‌ی زئوس، انسان رو دو قسمت کرده، که هر نیمه تو دنیا دنبال نیمه‌ی گمشدش بگرده و عاشق شه!

جمله عاشقانه نیمه گمشده

عکس نوشته نیمه من

کودکی و تپش قلب زندگی نو
نوجوانی تپش قلب استرس روزمرهای نو
این تبش قلب از کودکی تا پیری
رازیست میون قلب و احساس زندگی
چه شود این قلب به تپش بیفتد
تپش قلب چو معجزه عشق بکار بیفتد
زمانی گویند بیمار است
زمانی چو گویند عاشق
این درد عاشقی از چه است

جمله عاشقانه نیمه گمشده

زندگی کوتاه تر از اونه که بخوایم چشم انتظار آدمایی بمونیم
که تیکه گمشده پازلشون نیستیم!

اینجا پر از متنای ناب و خاصِ که حالتو خوب میکنه

عکس استوری جمله عاشقانه نیمه گمشده

۲ نیمه شب بعضیا دارن چت میکنن خاطره بسازن. بعضیا هم دارن سعی میکنن که خاطره ها رو از ذهنشون پاک کنن

جمله عاشقانه نیمه گمشده

نیمه گمشده ام نیست
چه کسی بود بگو به کجا رفت..
در ان لحظه که من به پریشان سحری
پی افکار خودم میگشتم
چه کسی میداند.
کمکی باید کرد
من دراندیشه خود جاماندم
مانده ام من به سکوت
که دراین راه خموش
شب تار و نگه من بیمار
یا که خویش.
درهیاهوی زمان پنهانم…..

نظرات