جملات ساده زیستی + عکس نوشته ساده زندگی کردن

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره سادگی و عکس استوری ساده زندگی کردن و جملات ساده زیستی و عکس نوشته ساده زندگی کردن و عکس استوری ساده بودن و کپشن درباره ساده زندگی کردن و عکس استوری ساده ریستی را مشاهده کنید.

 جملات ساده زیستی

جملات ساده زیستی

مهربان و ملایم باش،

اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…

به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…

به تلخی ها اجازه نده

شیرینی زندگیت را از تو بربایند

جملات ساده زیستی

دلهای پاک

خطا نمی کنند،

سادگی می کنند.. .

و امروز سادگی

پاکترین خطای دنیاست.

جملات ساده زیستی

عشق ساده است
زندگی ساده است
تنفر ساده است
موفقیت ساده است، شکست ساده است
پس چه چیزی سخت است؟
ساده بودن!

عکس نوشته ساده زیستی

برای زیبا زندگی نکردن،

کوتاهی عمر را بهانه نکن…

عمر کوتاه نیست…

ما کوتاهی می کنیم!!

زندگی، لحظه به لحظه اش غنیمت است،

فرصت است، شانس است، عشق است…

جملات ساده زیستی

ساده که باشی

آدم ها خیلی زود

دوستت می شوند

و تو خیلی دیـــــر می فهمی

دشمنت بودند

—–

زندگی ساده یعنی همه چیزهایی که می خواهیم نه، بلکه همه چیزهایی که نیاز داریم را داشته باشیم.

عکس نوشته ساده بودن

یادمان باشد فردا حتما…

ناز گل را بکشیم

حق به شب بو بدهیم
و نخندیم دیگر

به ترکهای دل هر گلدان!

جملات ساده زیستی

ایستادن اجبار کوه بود،

رفتن سرنوشت آب

افتادن تقدیر برگ

و صبر پاداش آدمی…
پس بی هیچ چشم داشتی

حراج محبت کنیم

که همه ی ما خاطره ایم

—–

قناعت و ساده بودن را پیدا کن تا خوشبختی تو را در آغوش بکشد.

جملات ساده زیستی

هیچکس

مجبور نیست

آدم بزرگی باشد

انسان بودن کافیست

عکس استوری سادگی

درجایی که همه ذغال فروشند

و دیگران راسیاه میکنند

بیاکمی ازمد افتاده باشیم

“سپید”بمانیم.

جملات ساده زیستی

سادگی یعنی:
شکرگزار آن چه به دست آورده ای باشی
همه نعمت هایت را بپذیری
قدر داشته هایت را بدانی
از همه آن چه داری محافظت کنی
بدون چیزهای غیر ضروری زندگی کنی
با خودت در صلح باشی
و از همه چیز به بهترین شکل استفاده کنی

جملات ساده زیستی

آدمهای ساده را دوست دارم

همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند

همان ها که برای همه لبخند دارند

همان ها که همیشه هستند،

برای همه هستند

عکس استوری جملات ساده زیستی

ساده که باشی

آدم ها با همه کمبودهایشان

به غرورت حمله می کنند

و با همه غرورشان مچاله ات می کنند

جملات ساده زیستی

سوال این است که چرا زندگی مان را برای داشتن بیش از آن چه نیاز داریم هدر دهیم؟
چرا ساده بودن را انتخاب نمی کنیم و با آن چه در اختیار داریم از زندگی لذت نمی بریم؟

نظرات