جملات رهایی از غم + عکس نوشته غم دل شکسته

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره غم و متن غمگین درباره دوری و عکس استوری دوری و تنهایی و جملات رهایی از غم و عکس نوشته غم دل شکسته و اشعار غمگین و ناراحت کننده و متن ناراحت کننده برای عشق و عکس نوشته ناراحتی را مشاهده کنید.

جملات رهایی از غم

جملات رهایی از غم

ما شادی و غم و اندوه خود را مدت ها قبل از تجربه آن ها انتخاب می کنیم

خلیل جبران

جملات رهایی از غم

زندگی مرا بارها درهم کوبیده، چیزهایی دیده ام که هیچگاه نمیخواهم دوباره ببینم، اما از یک مسئله مطمئنم،

هرگز روی زمین نخواهم ماند، همیشه بلند خواهم شد،

هرگز و هرگز و هرگز

تسلیم نخواهم شد

جملات رهایی از غم

وقتی پایین ترینم، خدا امید من است

وقتی تاریک ترینم، خدا روشنایی من است

وقتی ضعیف ترینم، خدا نیروی من است

وقتی غمگین ترینم، خدا آرام جان من است

جملات رهایی از غم

یک پیرمرد بدون اندوه و با نشاط هرگز بدون دوست و رفیق نخواهد ماند.

عکس نوشته غمگین

هر وقت غم و اندوه آمد، با آن مهربان باشید
زیرا خداوند مروارید را در دست اندوه قرار داده است

جملات رهایی از غم

همیشه آم هایی وجود خواهند داشن که رفتارشان با شما اشتباه است.

حتما یادتان باشد که از آن ها قدردانی کنید

چرا که باعث شده اند قوی تر شوید

—–

فرناندو پسوآ

همه چیز هیچ است، درد ما هم همین طور.

جملات رهایی از غم

ما باید درد را در آغوش بگیریم و آن را به عنوان سوخت سفر خود مصرف کنیم.

کنجی میازاوا

عکس نوشته غم و اندوه

شادی بطلب که حاصل عمر دمی است
هر ذره خاک کیقبادی و جمی است

احوال جهان و اصل این عمر که هست
خوابی و خیالی و فریبی و دمیست

سعدی

جملات رهایی از غم

آنتونی رابینز

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی، آن است که گاهی درد و رنج‌هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید، چرا که شادمانی برتر و نهایی، همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌زنید.

عکس استوری جملات رهایی از غم

به راستی، فرد در تاریکی نور را پیدا می کند،
بنابراین وقتی ما در غم و اندوه هستیم
این نور از همه به ما نزدیک تر است.

مایستر اکهارت

جملات رهایی از غم

اگر دانی که دنیا غم نیرزد
بروی دوستان خوشباش و خرم

غنیمت دان اگر دانی که هر روز
ز عمر مانده روزی می شود کم

منه دل بر سرای عمر سعدی
که بنیادش نه بنیادیست محکم

برو شادی کن ای یار دل افروز
چو خاکت می خورد چندین مخور غم

جملات رهایی از غم

فرناندو پسوآ

به درد نخورها و بی اهمیت ها فضای بینابینی فروتنانه میانه ای در زندگی حقیقی ما می گشایند.

نظرات