جملات دنیای آزاد + عکس نوشته روز آزادی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره آزادی و عکس استوری رسیدن به آزادی و متن درباره رسیدن به آزادی و جملات دنیای آزاد و عکس نوشته روز آزادی و عکس استوری روز آزادی و عکس نوشته آزادی آسان نیست و عکس نوشته آزاد بودن را مشاهده کنید.

 جملات دنیای آزاد

جملات دنیای آزاد

کسی که آزادی می جوید زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد .
حکیم ارد بزرگ

—–

راز سعادت آزادی است
و راز آزادی شجاعت است.
توسیدید

جملات دنیای آزاد

آزادی از جمله تجملاتی است که هرکسی توان کسب آن را ندارد
(کارل مارکس)

—–

آزادی تعارف نیست آزادی نیاز زندگی است .
بانو ورتا

عکس نوشته آزادی

موفقیت و خوشبختی واقعی
در آزادی و تحقق آن نهفته است.
دادا واسوانی

جملات دنیای آزاد

آزادی اندیشه و قلم و زبان و مجامع و شغل و منزل و غیره موجب آبادی و عمران ممالک است
(علی‌اکبر دهخدا)

—–

جائی‌که مردم از دولتشان بترسند، ظلم حاکم است؛ جائی‌که دولت از مردم بترسد، آزادی وجود دارد
توماس جفرسون

جملات دنیای آزاد

آزادی چیست؟
قدرت زندگی کردن همان طور که آرزو داریم.
مارکوس تولیوس سیسرو

عکس استوری رسیدن به آزادی

آزادی برای بسیاری از مردم سرمایه دکان است و برای یک تن از هزاران، سرمایه جان
(سعید نفیسی)

جملات دنیای آزاد

تمام مردم آزادی را دوست می‌دارند ولی مهارت عجیبی در معدوم کردن آن به کار می‌برند
ولتر

—–

آزادی ناشی از قدرت و اعتماد به نفس است.
لیزا مورکوفسکی

عکس نوشته آزادی و پیروزی

آزادی عبارت است از دست‌زدن به‌هرکاری که به‌وسیله قوانین موضوعهٔ حکومتی که تفکیک قوا در آن به‌حقیقت پیوسته است،منع نشده باشد. حکومتی که در آن قانون را هیئت مقننه تدوین، قوه مجریه بصورت مجزا اجرا و قوه قضاییهٔ مستقلی آن را قضاوت می‌کند
(شارل دو منتسکیو)

جملات دنیای آزاد

تجارت آزاد یک قانون اساسی نیست بلکه یک راه نجات موقت است
بنیامین دیسرائیلی

—–

بهتر است که در راه آزادی بمیری
به جای اینکه تمام روز های زندگی تان را زندانی باشید.
باب مارلی

عکس استوری جملات دنیای آزاد

آزادی یعنی گشت و گذاردر دنیای هستی با آنچه که خداوند متعال امر فرموده
(امیر قاسمی)

جملات دنیای آزاد

رود مهر در این سرزمین جاریست … آزادی و آزادگی خواست همیشگی ایرانیان بوده است .
حکیم ارد بزرگ

—–

من آزادی همراه با خطر را
به آرامش با بردگی ترجیح می دهم.
ژان ژاک روسو

عکس نوشته آزادی جهان

باید آزادی را موقتاً از دست داد تا بتوان برای همیشه آن را حفظ نمود
(شارل دو منتسکیو)

جملات دنیای آزاد

اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و مجریه جدا نباشد بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود
شارل دو منتسکیو

—–

من یک مدافع بزرگ آزادی هستم
آزادی سخن
آزادی بیان
آزادی فکر.
جیمی ولز

جملات دنیای آزاد

آنان که آزادی را فداى امنیت مى‌کنند، نه شایستگى آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را
(بنیامین فرانکلین)

نظرات