متن خوش قلب باشیم + عکس نوشته مهربانی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره مهربانی و متن درباره محبت کردن و متن درباره انسان مهربان و متن خوش قلب باشیم و عکس نوشته مهربانی و عکس نوشته خوش قلبی و عکس استوری مهربون بودن و اشعار کوتاه درباره مهربانی را مشاهده کنید.

متن خوش قلب باشیم

متن خوش قلب باشیم

همه از کاری که شما برای آنها انجام می دهید قدردانی نمی کنند.
باید بفهمید که چه کسی ارزش مهربانی شما را دارد و چه کسی فقط از آن استفاده می کند.

متن خوش قلب باشیم

اگر تو را ستودند، بهتر از آنان ستایششان کن و اگر به تو احسان کردند، بیشتر از آنان به آنان ببخش. به هر حال، پاداش بیشتر برای آغاز کننده است.
“امام علی (ع) “

متن خوش قلب باشیم

مهربانی، آفتابی است که فضیلت در آن رشد می کند.

رابرت اینگرسول

عکس نوشته مهربانی

خدایم ای بلند مرتبه‌ی مهربان:
ناتوانم، تنها به نگاهت، به وجودت، به حضورت در زندگانیم محتاجم.
خدایم قلبم را برای رسیدن به خودت به
نهایت پاکی ها منور بگردان.
ومرا در روز موعود در ردیف پاکان
قرار ده.

متن خوش قلب باشیم

هر جا انسان وجود داشته باشد، فرصتی برای مهربانی وجود دارد.

سنکای جوان

متن خوش قلب باشیم

ایمان داشته باش که کمترین مهربانی‌ها از ضعیفترین حافظه‌ها پاک نمیشوند
پس چگونه فراموش خواهی شد تو که پیشه ات مهربانی است…

عکس نوشته محبت کردن

خدای مهربان کسی است که نه در هفت‌طبقۀ آسمان می‌گنجد و نه در هفت‌طبقۀ زمین،
ولی در دل آدمیزاد می‌گنجد.
پس زنهار که هیچ‌وقت دل کسی را نشکنی!.️

متن خوش قلب باشیم

مهربانی مداوم می تواند بسیار سودمند باشد.
هنگامی که خورشید می تواند یخ را ذوب کند،
مهربانی باعث از بین رفتن سو تفاهم،
بی اعتمادی و خصومت می شود.

آلبرت شوویتزر

متن خوش قلب باشیم

انسان زود پشیمان میشود
گاه از گفته و
گاه از نگفته هایش.
اما سراغ ندارم کسی را
که از مهربانی پشیمان باشد
خوش به حال آنکه خوب میداند
مهربانی منطقی‌ترین گفتگوی زندگیست

عکس استوری محبت و مهربانی

تا فرصت هست از همه توانمان
استفاده کنیم
برای بهتر شدن
مهربانتر شدن
حیف است هر روز بگذرد
و هیچ تغییری حاصل نشود
اجازه ندهیم امروز همانی باشیم
که یک عمر بوده ایم

متن خوش قلب باشیم

مهربانی برای خودمان عسلی است که سوزش نیش نامهربانی دیگران را کمتر می کند.

والتر سویج لندور

—–

اگر کسی گره‌ای دارد
و تو راهش رامیدونی سکوت نکن!
اگر دستت به جایی می‌رسه کاری کن
معجزه‌ی زندگی دیگران باش..
بی‌شک فرد دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود

عکس استوری متن خوش قلب باشیم

تنهاترین تنها منم
سرگشته و رسوا منم
آه ای فلک ای آسمان
تا کی ستم بر عاشقان
بشنو تو فریاد مرا
آه ای خدای مهربان

متن خوش قلب باشیم

مهربانی که دریافت کرده اید باید با دست آزادتر برگردانده شود.

سنت آمبروس

نظرات