تعقیب و دنبال شدن در خواب به چه معناست؟

0

خبرینا | همانطور که قبلا در مقاله” ۹ خواب رایجی که همه دیده ایم “گفتیم، از خواب های رایج که مطمئنا همه دیده اند، دنبال شدن و تعقیب شدن توسط یک شخص شناس یا ناشناس است. این خواب از دسته رویاهای ترسناک محسوب می شود.

تعقیب و دنبال شدن در خواب

تعبیر خواب دنبال شدن تعقیب شدن

تعبیر خواب تعقیب و دنبال شدن 

دلایل متفاوتی وجود دارد که چنین خواب‌هایی می‌بینید، اما هر یک از آن‌ها به چیزی مربوط می‌شوند که در زندگی واقعی اتفاق می‌افتند.

باید بدانید که یک فرد یا حیوان مهاجم در خواب‌های‌تان معمولا بازتابی از خودتان و خشم، ترس‌ها و حسادت درون‌تان است. این‌ها بخش‌هایی از شخصیت شما هستند که سعی دارید در عالم بیداری انکارشان کنید.

متخصصان تعبیر خواب چه می گویند؟

متخصصان در مورد این اتفاق نظر دارند که تعقیب شدن‌ها در خواب معمولا نتیجه‌ی احساسات و عواطف سرکوب شده هستند مانند تنفر، حسادت، یا عشق. اگر ما این عواطف را نادیده بگیریم، آن‌ها ممکن است در خواب‌های‌تان بروز پیدا کنند.

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب دیدید که زنبور شما را تعقیب می کرد تعبیرش این است که سرمایه و پول  زیادی جمع کرده اید
و دیگران قصد دارند سرمایه و ثروت شما را بگیرند. زیرا دیدن اینکه زنبور شما را تعقیب می کند نشانه خوب و مثبتی است.

کارل گوستاو یونگ روانشناس مشهور سوئیسی

اگر در خواب از حیوان یا یک موجود ماوراء الطبیعه فرار می کنید، این خواب بیانگر سلامتی و کامیابی شماست، اتفاقاتی رخ خواهند داد که تغییرات دلخواه شما در زندگی را رقم می زنند.

اگر در خواب از چیزی فرار می کردید اما قادر به گریختن نبودید، این خواب بیانگر ناامیدی شماست، شما حس می کنید که هیچ پشتیبانی ندارید و تنها هستید.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

فرار کردن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد، دلیل بر رسیدن شادی و سرور است.

اگر در خواب با گریه فرار می کرد دلیل بر غم و اندوه و مصیبت باشد.

از نظر ابن سیرین

فرار کردن درخواب نشانه رستگاری است، البته برخی از معبرین نوشته اند: دلیل بر پیروزی بر دشمن باشد، زیرا که موسی (ع) درخواب دید به فرعون می‌گریخت بعد از شر فرعون رستگاری یافت و بر او غلبه کرد.

تعقیب و دنبال شدن در خواب

دنبال شدن تعقیب شدن در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب تعقیب شدن

در زیر چند معنی دیگر تعقیب شدن در خواب را برایتان گردآوری کرده ایم.

به طور کلی تعقیب شدن در خواب نشانه خوبی نیست و بیانگر وجود دشمنی قدرتمندی است. اگر توسط این شخص گرفتار شدید و او شما را گرفت پس ممکن است در اصل به شما آسیب برساند.

اگر شما توانستید فرار کنید احتمالا با این شخص مقابله خواهید کرد. این خواب همچنین نشانه نگرانی های شما در مورد پول است.

اگر در خواب دیدید که شخصی که شما را تعقیب می کرد موفق شد شما را بگیرد تعبیرش این است که نمی توانید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنید یا از خواسته های آن شخص فرار کنید.

شما محکوم هستید تا مانند دیگران عمل کنید. بهتر است هر چه زودتر خود را از این وضعیت رها کنید زیرا ممکن است در آینده به مشکل بزرگی بربخورید.

اگر در خواب دیدید که قادر نبودید که تعقیب کننده را ببینید تعبیرش این است که دشمن بزرگی دارید که از طرف آن آسیب جدی دیده اید اما نمی توانید آن را بشناسید.

اگر در عالم رویا دیدید که پدرتان شما را تعقیب می کرد تعبیرش این است که پدرتان شما را محدود کرده است و تحت فشار هستید. گاهی این خواب نشانه این است که پدرتان با تصمیم هایی که در زندگی می گیرید مشکل دارد.

اگر در عالم رویا دیدید که جنایت کاران شما را تعقیب کردند، هشداری است که به شما می گوید دشمنان زیادی دارید و باید مراقب خودتان باشید.

اگر در خواب دیدید که درجایی گم شده اید و شخصی شما را تعقیب می کرد تعبیرش این است که مشکلات زیادی دارید و مجبورید با آن ها مواجه شوید.

شما استرس زیادی دارید و نمیتوانید با آن ها مقابله کنید. به دلیل ناتوانی و سردرگمی و گیجی از دیگران کمک می گیرید.

اگر در عالم رویا دیدید که توسط شخص سیاه پوشی تعقیب می شدید و او را نمی شناختید تعبیرش این است که در آنیده ممکن است به بیماری شدیدی گرفتار شوید یا خبربسیار بدی را بشنوید.

به تعبیر معبران دیگر دیدن این خواب نشانه این است که شما تحت تاثیر مشکلات مالی هستید و یا احتمالا در آینده عزیزی را از دست خواهید داد.

اگر در خواب دیدید که توسط شیطان تعقیب شدید تعبیرش این است که به زودی اتفاق بدی برای شما خواهد افتاد. شما می خواهید از آن فرار کنید.

سعی خودتان را بکنید و اجازه ندهید با نادانی و تصمیمات غلط به خود آسیب برسانید.

این خواب به شما هشدار می دهد که سعی کنید از افراد شرور و شیطان صفت دوری کنید.

تعبیر خواب تعقیب شدن توسط یک هیولای زشت این است که در حال حاضر در محیطی هستید که بسیار شما را غمگین و ناراحت کرده است و به واسطه آن نا امید و افسرده شده اید. ولی به زودی مشکلات به پایان خواهد رسید.

اگر خواب دیدید که شخص بزرگ و قوی هیکلی شما را تعقیب میکرد تعبیرش این است که مشکلات شما بسیار بزرگ شده اند تا جایی که دیگر قادر نیستید آن هارا حل و فصل کنید.

اگر آن شخص بسیار پر مو بود تعبیرش این است که آن شخص ثروتمند است و قصد دارد از سرمایه شما سوء استفاده کند. باید بیشتر مراقب اطرافتان باشید.

نظرات