جملات غمگین دلگیرانه + عکس نوشته دل گیر بودم

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره دلگیر بودن و متن کوتاه درباره دلگیری و عکس نوشته دلگیری از همسر و جملات غمگین دلگیرانه و عکس نوشته دل گیر بودم و عکس نوشته دلگرفته و متن کوتاه درباره دلگیرم از دنیا را مشاهده کنید.

 جملات غمگین دلگیرانه

جملات غمگین دلگیرانه

کسی ک میگوید میروم
اوکسی نیست‌ ک بماند..!
اگر تمام اغوش تنهایی ات را هم
برای نگه داشتنش باز نگه داری
تماممم درب هاا را هم ببندی
شاید
شااید ب م ا ن د
ولیی
او مدتهاست بدون خداحافظی
اغوش یخ زده ات را
ب مقصد ر ف ت ن
ترک کرده است…!

جملات غمگین دلگیرانه

بعضی وقتا مجبوری
تو فضای بغضت بخندی
دلت بگیره ولی دلگیری نکنی
شاکی بشی ولی شکایت نکنی
گریه کنی اما نزاری اشکات پیدا بشن
خیلی چیزارو ببینی ولی نادیدش بگیری
خیلیا دلتو بشکنن و تو فقط سکوت کنی…

جملات غمگین دلگیرانه

گفته بودم بی تو می میرم، ولی این بار نه

گفته بودی عاشقم هستی، ولی انگار نه

هرچه گویی دوستت دارم، به جز تکرار نیست

خو نمی گیرم به این، تکرارِ طوطی وار نه

تا که پابندت شوم ازخویش می رانی مرا

جملات غمگین دلگیرانه

عکس نوشته دلگیرم

مهربانم
دیگر نگران تنهایی من نباش
این روزها
دل خوش به محبت غریبه ای هستم
و فانوسی که گهگاه تو برایم روشن می کنی

بیاندیش به بادبادک های بر باد رفته
و کوکانی که پشت چراغ های قرمز
به جای بادبادک معصومیتشان را به باد می دهند

جملات غمگین دلگیرانه

دلگیرم، نه از زندگی. از انسانهای درون آن که پشیزی ارزش ندارن

جملات غمگین دلگیرانه

از خزیدن میان بستر سرد اصلا از کنج خانه دلگیرم
خانه در ماه میخواهم از زمین و زمانه دلگیرم

زندگی با گلوله های حسود هر نفس هر دقیقه هر لحظه
هوس و عشق و آرزوی مرا می زند دانه دانه دلگیرم

تشنه ام چشمه چشمه بی آبم هفته ها می شود که بی حالم

متن کوتاه دلم گرفته

فاصله !
خراش می دهد تنهایی ام را اینجا که من هستم
تا …تو

جملات غمگین دلگیرانه

از رفتن‌ها دلگیر نشو
باور ڪن بسیارے از ماندن‌ها لیاقت میخواهد…

جملات غمگین دلگیرانه

وقتی تو نیستی
انگار هر روز جمعه است!
همانقدر دلگیر
همانقدر مسخره و تلخ.
روزها تمام نمی شوند!
هر بعدظهر
در و دیوار اتاقم روی سرم آوار می شود
انتظار آمدنت دیوانه ام می کند!
اما امان از خود جمعه..!
عصر جمعه که می رسد
صبح جمعه ی دلگیر دیگری آغاز می شود…
گیر کرده ام
در میان این جمعه های بی پایان…!

عکس استوری جملات غمگین دلگیرانه

عصر دلتنگی است …
گول این هیاهو را نخور
ازدحام شهر
از انبوه تنهایی پر است …

جملات غمگین دلگیرانه

هواے خانہ چہ دلگیر میشود

از این زمانہ دلم سیر میشود گاهے

مبر زموے سپیدم گمان بہ عمر دراز

جوان زحادثہ اے پیر میشود گاهے

نظرات