جملات حکمت آمیز زیبا + عکس نوشته حکمت خدا

0

در این پست می توانید سخنان بزرگان درباره حکمت و عکس نوشته حکمت خداوند و متن درباره حکم خداوند و عکس نوشته سرنوشت و جملات حکمت آمیز زیبا و عکس نوشته حکمت خدا و اشعار کوتاه درباره حکمت و کپشن اینستاگرام درباره حکمت را مشاهده کنید.

جملات حکمت آمیز زیبا

جملات حکمت آمیز زیبا

اندوه گذشته را نباید خورد ، که بیماری ساده را ، کشنده می کند . حکیم ارد بزرگ

—–

احساس عشق و صمیمیت رادر خود تقویت کنید. این عقیده جالب رادر کتابی خوانده ام که ( هر گفتگو یا ارتباط، پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک). آنتونی رابینز

جملات حکمت آمیز زیبا

هرگز به سخنى که از دهان کسى خارج شده و تو احتمال نیکى در آن مى‌دهى، گمان بد مبر.

—–

آفتاب به گیاهی حرارات میدهدکه سرازخاک بیرون آورده باشد تولستوی

عکس نوشته سرنوشت

سوگند به مهر که هیچ اندیشه ای ، بی آن توان ایستایی ندارد. حکیم ارد بزرگ

جملات حکمت آمیز زیبا

بدحال‌ترین مردم کسى است که بخاطر بدگمانى خود، به هیچکس اطمینان ندارد و دیگران نیز بخاطر بدرفتارى وى به او اعتماد ندارند.

—–

هشت بار که افتادی ، برای هشتمین بار برخیز . مثل چینی

جملات حکمت آمیز زیبا

مثبت باشیم گرایش به افراد مثبت گرایشات منفی باشد گرایش به افراد منفی و شرایط منفی خواهیم داشت چیری بهسوی خودتان جدب می کنید آگاهانه باشد چه ناخودآگاه . جان هگلین

بدگمانى، دلها را بیمار و شخص امین را متهم و مأنوس را وحشت‌زده، و دوستى برادران را دگرگون مى‌کند.

سخنان حکمت آمیز

از آدمیانی که به دنبال غم هستند ، باید هراسید . حکیم ارد بزرگ

جملات حکمت آمیز زیبا

پیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی . یوهان ولفگانگ فون گوته

—–

پاداش جهاد کننده‌اى که در راه خدا شهید شده، بیشتر نیست از کسى که توانائى دارد و پاکدامنى به کار مى‌برد. نزدیک است پاکدامن فرشته‌اى از فرشتگان گردد.

سخنان بزرگان درباره حکمت

خنده مصائب و مشکلات زندگی را کوچک و آلام روحی را محو می نماید. . ژول سیمون

جملات حکمت آمیز زیبا

هیچ فرازی ، در برابر آدم های پاکباخته ، توان ایستادگی ندارد. حکیم ارد بزرگ

—–

سزاوارترین مردم به گذشت، کسى است که در کیفر رساندن از همه تواناتر باشد.

جملات حکمت آمیز زیبا

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر . پرمودا باترا

عکس نوشته جملات حکمت آمیز زیبا

آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟. ویلیام تن

جملات حکمت آمیز زیبا

نشانه‌ى ایمان آن است که راستى را آنجا که بتو زیان مى‌رساند، بر دروغ جائى که براى تو سودمند است، ترجیح بدهى.

—–

بهترین کارها این است که درجوانی دانش اندوزی و در پیری بکاربری . حکیم بزرگمهر

جملات حکمت آمیز زیبا

آدمی می تواند ، بارها و بارها به شیوه های گوناگون ، قهرمان شود. حکیم ارد بزرگ

نظرات