جملات حکمت خداوند + عکس نوشته قسمت و سرنوشت

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره سرنوشت و متن زیبا درباره تعیین قسمت و جملات حکمت خداوند و عکس نوشته قسمت و سرنوشت و عکس استوری سرنوشت و عکس نوشته آرزوی سرنوشت ساز و عکس نوشته حکمت خداوند را مشاهده کنید.

جملات حکمت خداوند

جملات حکمت خداوند

خداوند دعا را می‌شنود، به دعا توجه می‌کند، به دعا پاسخ می‌دهد
و خدا با دعا رستگارمان می‌کند.

—–

همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو,
شاید خداست که در آغوشش می فشاردت!
برای تمام رنج هایی که میبری صبر کن,
صبر اوج احترام به حکمت خداست…

جملات حکمت خداوند

خدا

بار الها

هرکسی را

سر چیزی و تمنای کسی است

ما به غیر از تو

نداریم تمنای دگر…

جملات حکمت خداوند

خداوند، مدام در عشقی جاری و بی منتها،

خود را بر تو می ریزد و تو را غرقِ لطفِ خویش می سازد.

عکس نوشته سرنوشت

به حکمت خداوند در زندگی ات ایمان داشته باش و
بدان که اگر تلخی و شیرینی را در زندگی تجربه می کنی،
هر دو به واسطه ی رحمت و حکمت اوست…

جملات حکمت خداوند

چشمان زیبایت را باز کن…

امروز را با یک لبخند

آرامش خیال

و قلبی سرشار از قدر دانی از خدا

آغاز کن…

—–

بر خاک افتادن لیاقت و سعادت می خواهد اگر که در برابر خداوند متعال باشد.

ذلت و شقاوت می خواهد، اگر در برابر غیر خدا باشد. لیاقت و سعادت برایت آرزو دارم.

جملات حکمت خداوند

خدا برای درد شما هدفی دارد،
دلیلی بر مبارزات شما و پاداش وفاداری شما..
پس به او اعتماد کنید و تسلیم نشوید…

عکس نوشته تقدیر

شادے‌ و عشق را هدیه کن‌
به آن هایے‌ که‌
دلت‌ را شکستند..
دعا کن براے آن هایی
که نفرینت کردند
بخشنده باش که خدا
قلب مهربان را دوست دارد…

جملات حکمت خداوند

صبور بودن عالیترین نماد ایمان است،

و خویشتن داری عالیترین عبادت

ناکامی به معنی آزمایش است، نه شکست..

و نتیجه توکل و اعتماد به

خداوند،آرامش است.

جملات حکمت خداوند

صبر و شکیبایی زیباترین قانون رسیدن به خواسته‌ هاست،
صبر اوج احترام به حکمت خداوند است و
ما اگه یاد بگیریم صبور بشیم زندگی رو بردیم….

عکس نوشته قسمت و سرنوشت

ایمان به خدا اعتماد می‌ آفریند،
حتی زمانی که نقشه‌ های او را نفهمی!

جملات حکمت خداوند

خداوند از هیچ کس سؤال نمی‌کند که آیا او زندگی را خواهد پذیرفت یا خیر؟
این انتخاب او نیست و باید بپذیرد!
تنها انتخاب او چگونگی آن است.

عکس استوری جملات حکمت خداوند

خدا هرگز چیزی را از زندگی شما دور نمی‌ کند
بدون اینکه آن را جایگزین چیزی بهتر کند…

جملات حکمت خداوند

آن سوی دلتنگی ها

همیشه خدایی هست که داشتنش

جبرانِ همه ی نداشتن هاست.

—–

خداوند در اندوه و خنده، در تلخی و شیرینی است.
در پشت همه چیز، یک هدف الهی وجود دارد و بنابراین حضور الهی در همه چیز هست!

نظرات