تعبیر خواب صدف | دیدن صدف در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن صدف در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب صدف در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. صدف یکی از جانداران آبزی و نرم تن می باشد. در درون برخی از این صدف ها مروارید نهفته است که ارزش بسیار بالایی دارد و خود یک کالای تجاری گران قیمت است. تعبیر خواب صدف میل جنسی، زیبایی، ثروت، فروتنی و حکمت است.

تعبیر خواب صدف

دیدن خواب در مورد صدف

باید بدانید که تعبیر صدف چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

از نظر لوک اویتنهاو
از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب خود صدف مشاهده کردید، تعبیرش منفی است و نشانه رسیدن خبر های بد و منفی از دوستان دور می باشد. خونسردی خود را حفظ کنید.
اگر در خواب دیدید که در حال جمع کردن صدف از کنار آب بودید، تعبیر این رویا نشانه ای از پشتکار و اراده قوی شماست. به راحتی می توانید همه موانع و مشکلات را از سر راه خود بردارید و ادامه دهید.
اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی صدف خالی داشتید، تعبیرش خوب نیست و نشانه ای از ضرر و خسارت است.
اگر در خواب صدف های پر از مروارید دیدید، تعبیرش بسیار عالی است و نشانه ای از سعادت و کامروایی می باشد. آینده شما روشن است.

معبرین غربی گویند:
صدف در خواب نماد سکون، رمز آلود بودن و زیبایی‌های پنهان است. همچنین در تعابیری دیگر صدف را نماد بدنی دانسته‌اند که در وجود خود گوهر و مرواردی را نگاه داشته است. دیدن صدف در رؤیا نشان می‌دهد که شخصیت شما به وسیله ناراحتی‌هایی که در زندگی به خود دیده است در حال شکل گرفتن است.
در برخی موارد صدف به معنای روابط جنسی نیز تعبیر شده است که معمولاً این تعبیر برای زنان بیان می‌شود.
صدف‌ها معمولاً نشان دهنده مدیتیشن، درون و تغییرات هستند به دلیل مروارید درونی آن صدف‌ها نماد و سمبل زیبایی، فروتنی، ثروت و درایت نیز محسوب می‌گردند. اگر تعداد زیادی صدف در اطراف خود دیدید زندگی راحت به همراه فرزندان زیاد برای شما پیش بینی می‌گردد.
اگر در رؤیا صدف بفروشید موفقیتی بزرگ در زمینه کاری و یا عشقی ماندگار در روابط شخصی خود بدست خواهید آورد.

تعبیر خواب صدف

کتاب سرزمین رویاها
در کتاب سرزمین رویاها آمده است که صدف در خواب، می تواند نمادی از شانس، اقبال و سعادت و خوشبختی است. زندگی خوبی خواهید داشت.
اگر در خواب دیدید که در حال جمع کردن صدف بودید، تعبیرش مثبت است و به شما خبر از به دست آوردن ثروت و پول فراوان می دهد.
اگر در خواب دیدید که در حال خوردن صدف بودید، تعبیرش این است که کار بسیار سخت و مشکلی در پیش خواهید داشت. پس باید روی استعداد های خود بیشتر کار کنید.
اگر در خواب دیدید که در بازاری بودید و صدف های زیادی برای فروش آماده شده بودند، تعبیر رویای شما در واقع نشانه ای از تعداد فرزندان تان در زندگی حقیقی است. در طول زندگی تان فرزندان زیادی خواهید داشت.
اگر در خواب دیدید که در حال خریداری کردن صدف بودید، تعبیر این رویا نشان می دهد که شخصی بسیار عاشق و دلباخته شماست. این فرد حاضر است همه چیز را فدای شما کند، پس فرصتی به او بدهید تا خودش را اثبات کند.
اگر در خواب دیدید که صدفی به کسی هدیه کردید، این رویا ناشی از ضعف جسارت و جرأت شماست. اگر دوست دارید به موفقیت و سربلندی برسید، پس این رویا به شما می گوید که موفقیت لازمه داشتن جسارت قوی است.

تعبیر خواب صدف

تعبیر خواب سخت باز شدن صدف
اگر صدف در خوابتان به سختی باز شد تعبیرش این است که انسان درونگرایی هستید و به سختی خود را برای دیگران بروز می دهید. احساس درونی تان را بروز دهید تا دیگران بیشتر در مورد شما بدانند.

صدف فاسد و یا خراب شده
اگر در خواب صدفی را دیدید که فاسد و یا خراب شده بود، تعبیرش نشان می دهد که شما به انجام کار بسیار مضر و ناپسندی معتاد شده اید و نمی توانید آن را ترک کنید. باید نسبت به مسائل شخصی و رفتار تان دقت بیشتری به خرج بدهید. نیاز های جنسی خود را به خوبی مدیریت کنید تا در آینده با مشکل رو به رو نشوید.

خوردن صدف
اگر در خواب دیدید که در حال خوردن صدف هستید، تعبیرش این است که به زودی عاشق و دلباخته کسی خواهید شد و این فرد تمام نیاز های احساسی، عاطفی و جنسی شما را رفع خواهد کرد.

از نظر کارل گوستاو یونگ
از نظر کارل یونگ، صدف در عالم رویا می تواند نمادی از زیبایی و جلال، تواضع و فروتنی، ثروت و دارایی، خرد و آگاهی باشد.
به تعبیر دیگر زمانی که صدف در رویای شبانه شما ظاهر می شود، نشان می دهد که شما برای کنار گذاشتن دیگران بسیار خود را آزار می دهید و تا مدت ها بابت آن عذاب وجدان دارید. این رفتار بسیار اشتباه است. شما بابت قطع ارتباط تان به کسی جواب پس نمی دهید و مختار هستید. پس عذاب وجدان برای کنار گذاشتن انسان های سمی کاملا غلط است.

نظرات