تعبیر خواب اذان | دیدن اذان در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن اذان در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب اذان در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. درباره شنیدن صدای اذان در خواب تعبیر متفاوتی وجود دارد. اغلب معبران عقیده دارند که اذان در خواب نشانه سفر حج و انجام فرایض حج است.روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

تعبیر خواب اذان

دیدن خواب در مورد اذان

باید بدانید که تعبیر اذان چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

از نظر امام جعفر صادق (ع)
از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب اذان گفتید و یا صدای اذان را شنیدید، رویای شما دوازده تعبیر دارد:
تعبیر اول، رفتن به سفر حج و زیارت خانه خداوند است. از سوی پروردگار برگزیده خواهید شد تا یکی از بزرگ ترین واجبات زندگی تان را به جا آورید.
تعبیر دوم، نشانه حرف و سخن است. با کسی و یا اشخاصی در ارتباط با مسأله ای صحبت خواهید کرد.
تعبیر سوم، رسیدن به قدرت و ریاست است.
تعبیر چهارم، نشانه عظمت و جلال است.
تعبیر پنجم، تعبیرش سروری و مهتری است. به مقام خوبی دست خواهید یافت.
تعبیر ششم، رفتن به سفر و مسافرت است. به زودی راهی یک سفر بسیار دور خواهید شد.
تعبیر هفتم، جدایی است. از گروهی و یا از جمعی فاصله خواهید گرفت.
تعبیر هشتم، فقر و تنگ دستی را نشان می دهد. اوضاع مالی تان بهم می ریزد.
تعبیر نهم، خیانت و بی وفایی است. امکان دارد خودتان در حق کسی این بی عدالتی را روا دارید و یا اینکه اشخاصی به شما ضربه بزنند.
تعبیر دهم، جاسوسی و خبر از جایی به جایی بردن است. این تعبیر هم دو حالت دارد، شاید شما در زندگی کسی جاسوسی کنید و یا اینکه کسی در زندگی شما جاسوسی کند.
تعبیر یازدهم، نفاق و دورویی است. شما فردی بسیار بد بین هستید و بخاطر همین صفت ناپسند، باعث نفاق بین افراد می شوید.
تعبیر دوازدهم، اگر این روزا با وسایل تیز بسیار سر و کار دارید، مراقب باشید. یکی از تعابیر اذان بریدن و جراحت دیدن دست است.

از نظر یوسف نبی 
از نظر یوسف نبی (ع) اگر در خواب خود را در حال نماز خواندن و یا اقامه اذان دیدید، تعبیرش قوی تر شدن ایمان شما و در پی آن رسیدن به احترام و جایگاه والا است.

تعبیر خواب اذان به روایت علی بن محد بن العنبری
اذان گفتن در خواب، به زیارت خانه ی خدا تعبیرمیشود و ممکن است، دلیل بر انجام دادن اعمال خیر و نیک و نجات یافتن از شرّ شیطان باشد.
اگر کسی ببیند که در کاروانی اذان میگوید، به دزدی متهم میشود. همچنین اذان گفتن به جدا شدن از شریک نیز، تعبیر شده است.
اگر کسی ببیند که در میان جمعی از مردم اذان میگوید، گروهی را به اسلام دعوت میکند.

اذان گفتن در کلیسا یا معبد
اگر در خواب ببینید که صدای اذان از کلیسا، معبد یا مکان مذهبی غیراسلامی دیگری به گوش می‌رسد، تعبیر آن است که به راحتی با فردی سنگدل ارتباط برقرار می‌کنید. او اشتباه غیرقابل انکارش را جبران می‌کند.

تعبیر خواب موضوعی اذان به روایت معبرین دیگر
اذان گفتن کودک: اگر ببینید که نوزاد یا کودکی اذان می گوید، تعبیر آن است که خبر خوبی از یک فرد شرور یا یکی از دشمنان تان به شما می رسد.
اذان نیمه کاره: اگر ببینید که اذان نیمه کاره تمام می شود تعبیر آن است که به زودی به سفر خود باز می شد و در جهت عملی کردن اهداف و برنامه های خود گام برمیدارید.
دیدن فردی در حال اذان گفتن: اگر فردی را در حال اذان گفتن ببینید تعبیر آن است که بدون ترس و درنگ و برخلاف حسادت ها و مانع تراشی های رقیبان به موفقیت دست خواهید یافت. اذان گفتن در خواب نمادی از عشق الهی و آرامش روحانی است.
تعبیر خواب اذان گفتن همراه با گریه: اگر ببینید که همراه با گریه اذان می گویید، تعبیر آن است که خودتان را وقف خودتان می کنید. برخی اوقات این خواب نمادی از تجربه کردن یک عشق دوطرفه است.
مکانی که در آن اذان گفته می شود: مکانی که در خواب دیده اید در آنجا اذان گفته می شود نشان دهنده آن است که آرامش و خوشحالی در آن فضا حاکم است. اگر در خواب ببینید که صدای اذان در خانه شما شنیده می شود، تعبیر آن است که شادی و خوشحالی از راه می رسد. شنیدن صدای اذان در محیط کار نشان دهنده مال و اموال و دارایی است.
اگر صدای اذان را در مدرسه بشنوید، این خواب نمادی از ترفیع درجه، پیدا کردن شغل یا درآمد حاصل از اجاره دادن جایی یا چیزی است. شنیدن صدای اذان در خیابان یا در پارک نماد آن است که شما سفری خوشایند و فرح بخش خواهید داشت. اگر در خواب صدای اذان را در مزرعه یا باغ بشنوید، این خواب از فراوانی محصول، پایان خشکسالی و رهبری جامعه ای بی سرپرست خبر می دهد.
شنیدن صدای اذان از کوه یا ابر: اگر ببینید که صدای اذان از کوه به گوش شما می رسد، تعبیر آن است که افرادی وجود دارند که می خواهند به شما نزدیک شوند. اما شما از آنها فاصله می گیرید. اما اگر به آنها فرصتی بدهید، شما هم از این رابطه خوشحال و راضی خواهید شد. اگر در خواب ببینید که صدای اذان از ابرها به گوش شما می رسد، تعبیر آن است که در نتیجه قرعه کشی یا مسابقه پولی به شما می رسد.
اذان گفتن در کلیسا یا معبد: اگر در خواب ببینید که صدای اذان از کلیسا، معبد یا مکان مذهبی غیراسلامی دیگری به گوش می رسد، تعبیر آن است که به راحتی با فردی سنگدل ارتباط برقرار می کنید. او اشتباه غیرقابل انکارش را جبران می کند.
تعبیر خواب با تمسخر اذان گفتن: اگر ببینید که با تمسخر اذان می گویید، تعبیر آن است که در مورد موضوعی که به خودتان مطمئن هستید مرتکب اشتباهی می شوید و اعتماد به نفس خود را از دست می دهید.
اذان در مزرعه و دشت: اگر در خواب دیدید که در مزرعه و یا دشتی صدای اذان به گوش تان می رسید، تعبیرش باز هم خوب است. امسال برای شما سال خوب و پر برکتی است و محصولات زیادی به دست خواهید آورد. اگر مدتی است درگیر خشک سالی هستید، پس این رویا به شما از پایان این بلای آسمانی خبر می دهد.

اذان در پارک و بوستان: اگر در خواب دیدید که در پارک و یا بوستان صدای اذان می آمد، تعبیرش سفری عالی است. این سفر باعث تغییر روحیه و زندگی شما خواهد شد.

اذان در مدرسه: اگر در عالم رویا دیدید که در مدرسه بودید و موقع اذان صدای آن گوش شما را نوازش می کرد، تعبیرش بسیار نیکوست. اگر شاغل هستید به زودی ترفیع مقام دارید. اگر شغلی ندارید، پس این رویا به شما از رسیدن به درآمد و شغل خبر می دهد.

اذان در محیط کار و دفتر: اگر در خواب دیدید که در محیط کاری شما صدای اذان به گوش تان می رسید، تعبیرش مثبت است و به شما از اموال و دارایی زیاد خبر می دهد. به زودی موفق می شوید و زندگی تان عالی خواهد شد.

اذان در منزل: اگر در خواب دیدید که در خانه شما صدای اذان بلند شده بود و یا اینکه خودتان در حال اذان گفتن بودید، تعبیر این رویا مثبت است و به شما از روز های خوش و لحظات عالی خبر می دهد.

تماشای شخصی در حال اذان گویی: اگر در خواب دیدید که در حال اذان گفتن هستید، این رویا تعبیر شیرینی دارد. شما به حسادت ها و انرژی های منفی که اطرافیان تان ایجاد می کنند توجه ای ندارید. بدون هیچ گونه استرس و اضطراب بیهوده فقط بر هدف تان تمرکز کرده اید و در نهایت هم به چیزی که می خواهید می رسید. یکی از تعابیر اذان گویی در خواب، هیمن آرامش و عشق به زندگی داشتن است.

تعبیر خواب اذان

شنیدن صدای اذان از کوه یا ابر
اگر ببینید که صدای اذان از کوه به گوش شما می‌رسد، تعبیر آن است که افرادی وجود دارند که می‌خواهند به شما نزدیک شوند. اما شما از آنها فاصله می‌گیرید. اما اگر به آنها فرصتی بدهید، شما هم از این رابطه خوشحال و راضی خواهید شد. اگر در خواب ببینید که صدای اذان از ابرها به گوش شما می‌رسد، تعبیر آن است که در نتیجه قرعه کشی یا مسابقه پولی به شما می‌رسد.

مکانی که در آن اذان گفته می‌شود
مکانی که در خواب دیده‌اید در آنجا اذان گفته می‌شود نشان دهنده آن است که آرامش و خوشحالی در آن فضا حاکم است. اگر در خواب ببینید که صدای اذان در خانه شما شنیده می‌شود، تعبیر آن است که شادی و خوشحالی از راه می‌رسد. شنیدن صدای اذان در محیط کار نشان دهنده مال و اموال و دارایی است.

اگر صدای اذان را در مدرسه بشنوید، این خواب نمادی از ترفیع درجه، پیدا کردن شغل یا درآمد حاصل از اجاره دادن جایی یا چیزی است. شنیدن صدای اذان در خیابان یا در پارک نماد آن است که شما سفری خوشایند و فرح بخش خواهید داشت. اگر در خواب صدای اذان را در مزرعه یا باغ بشنوید، این خواب از فراوانی محصول، پایان خشکسالی و رهبری جامعه‌ای بی‌سرپرست خبر می‌دهد.

نظرات