دیدن سقوط کردن و افتادن از ارتفاع در خواب به چه معناست؟

0

خبرینا | همانطور که در مقاله ۹ خواب رایجی که همه دیده ایم گفتیم، دیدن افتادن از ارتفاع در خواب اتفاقی است که خیلی ها آن را تجربه کرده اند. در حالی که یک افسانه معروف خارجی وجود دارد که اگر در خوابتان از ارتفاع به زمین بخورید به این معنی است که در زندگی واقعی خواهید مرد! البته این اصلا درست نیست.

تعبیر خواب سقوط کردن و افتادن از ارتفاع

در مقاله زیر تعبیر خواب سقوط کردن و افتادن از ارتفاع از زبان تعبیر کنندگان مشهور را بررسی می کنیم.

تعبیر خواب سقوط از ارتفاع

ابن سیرین درباره سقوط و پرت شدن از بلندی و ارتفاع گفته است:

اگر کسی در خواب ببیند از جایگاهی بلند به زیر افتاده – چنان که می تواند از کوهی یا از بامی یا از دیواری باشد- دلیل بر این است که آرزویی در دل دارد که رسیدن به آن ممکن نمی‌شود.

مطیعی طهرانی نیز درباره سقوط در خواب می گوید:

افتادن از بلندی در خواب را نشانه ناکامی می‌داند. او معتقد است این ناکامی به ارتفاع محلی که از آن می‌افتیم، بستگی دارد و به معنای ناکامی در تحقق کلیه آرزو‌های نهانی ماست.

بد نیست نظر ابراهیم کرمانی را در این باره بدانیم، او می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که از کوه به زیر افتاد، دلیل این است که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد.

تعبیر خواب سقوط و پرت شدن از بلندی از نگاه غربی ها

کارل گوستاو یونگ می گوید:

سقوط اغلب نشان دهنده ی یک پرچم قرمز در ضمیر ناخدآگاه شما است ، و نشان می دهد که کنترل یکی از موقعیت های مهم زندگی تان را از دست داده اید. این رویا فرصت مناسبی به شما می دهد که به یک رابطه ی شخصی یا مسئولیت کاری رسیدگی کنید، پیش از آن که خیلی دیر شود.

زیگموند فروید می گوید:

تعبیر خواب افتادن به زمین پس از سقوط در بیشتر مواقع دیدن خواب پایین افتادن از بلندی باعث می شود از خواب بپرید.

اما اگر در خواب ببینید که از جایی به پایین افتادید و به نرمی روی زمین فرود آمدید و صدمه ای ندیدید، تعبیرش این است که نباید از ترس هایی که در زندگی دارید فرار کنید بلکه باید با آن ها رو به رو شوید چرا که پس از آن زندگیتان بدون صدمه ادامه خواهد داشت و حتی به نتایج بهتری خواهید رسید.

حس افتادن در خواب نشانه چیست؟

پروسه خوابیدن برخی از افراد با پرش دست، پا و یا احساس سقوط و پرش تمام بدنشان آغاز می‌شود که بهتر است دلایل این نوع افتادن در خواب را بدانید. بعد از گذراندن یک روز بسیار خسته کننده، به تخت خواب می‌روید و در حال چرت زدن هستید تا کاملاً به خواب بروید. در همین حس و حال هستید که ناگهان احساس سقوط کردن، تمام وجود شما را در بر می‌گیرد و با لرز و دلهره عجیبی از خواب بلند می‌شوید و دوباره می‌خوابید. آیا این احساس سقوط و پرش نشانه به خواب عمیق‌تر رفتن است و یا یک مشکل سلامتی جدی است؟

حس سقوط کردن و افتادن از ارتفاع در خواب

علت پرت شدن در خواب هرچی که هست، وحشت نکنید

این احساس سقوط و پرش در اوایل خوابیدن، بسیار رایج هستند و مضر نمی‌باشند. بر اساس تخمین‌های بنیاد ملی خواب، حدود ۷۰% از مردم این پرش‌ها و احساس سقوط ناگهانی را بعد از خوابیدن، تجربه می‌کنند. این احساس سقوط ممکن است در شرایط خاصی برای هر کس اتفاق بیفتد (به عنوان مثال احساس خستگی مفرط، استرس و یا شرایط روحی نامناسب می‌تواند باعث احساس سقوط و پرش بعد از خوابیدن شود). اسناد خاصی برای اثبات دلایل حرکت غیر ارادی عضلات و پرش ماهیچه‌ها وجود ندارد، اما ایده‌هایی راجع به دلایل احتمالی این احساس سقوط و افتادن در خواب وجود دارد. یک نظریه اساسی می‌گوید، دلیل این احساس سقوط و پرش عضلانی، تعویض سیستم عصبی به حالت خواب است.

نظرات