تعبیر خواب قبرستان | دیدن قبرستان در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن قبرستان در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب قبرستان در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. برخی از تعابیر این رویا عبارت است از: دوستی با افراد نادرست، عمر طولانی و با برکت، فقر و تنگ دستی، ناراحتی، گرفتاری و…
دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاری های شدید زندگی است.

تعبیر خواب قبرستان

دیدن خواب در مورد قبرستان

باید بدانید که تعبیر قبرستان چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

 

تعبیر دیدن قبرستان در نظر آنلی بیتون

اگر فردی در خواب ببیند که در قبرستانی سرسبز و زیبا است نشانه این است که خبر سلامتی فردی را می شود که آن فرد از زنده ماندنش قطع امید شده بود همچنین دیدن این خواب بیانگر این است که بیننده خواب مالک زمین هایی می شود که دیگران آن زمین ها را به زور اشغال کرده بودند.
تعبیر مشاهده قبرستان پر از بوته های خار و متروک در خواب نشانه این است که خواب بیننده عمر طولانی خواهد داشت و مرگ همه نزدیکان و عزیزان خود را می بیند و در دوران پیری فردی بیگانه از وی مراقبت خواهد کرد.
اگر فردی جوان در خواب ببیند که از خیابان قبرستانی که سکوت مرگباری آن را احاطه کرده عبور می کند بیانگر این است که خواب بیننده با عشق و محبت دوستانش مواجه می شود.
اگر عروسی در خواب ببیند که در هنگام ازدواجش از قبرستانی عبور می کند بیانگر این است که همسرش را در اثر تصادف از دست می دهد.
اگر مادری در خواب ببیند که به قبرستان رفته و گل های تازه ای را با خود می برد بیانگر این است که وی آرزومند سلامت و پایداری خانواده اش است.
اگر زن بیوه ای در خواب ببیند که در هنگام شب وارد قبرستان شده بیانگر این است که لباس عزایش را از تنش در می آورد و لباس عروسی بر تنش می کند.
اگر فردی مسن در خواب قبرستان را ببیند بیانگر این است که به سفری می رود که این سفر برای وی توام با آرامش و آسودگی است.
اگر فردی در خواب ببیند که کودکان در قبرستان دنبال پروانه می روند و گل ها را می چینند بیانگر این است که هیچ عزیزی را از دست نخواهد داد و عزادار نمی شود.

نگهبان گورستان
اگر در خواب دیدید که نگهبان گورستانی بودید، تعبیر رویای شما مثبت است. یکی از دوستان قدیمی تان را ملاقات خواهید کرد و این شخص پس از مدت ها به سمت شما می آید. از خوشحالی گریه خواهید کرد.

تعبیر خواب قبرستان

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان و میان قبرها
اگر شما فردی جوان هستید و در خواب می‌بینید که از باریکه‌های میان قبرها عبور می‌کنید، این خواب نشان دهنده نگرش دوستان شما است و به این معناست که دوستانتان شما را بسیار دوست دارند و بهترین چیزها را برای شما می‌خواهند. آنها هرگز حسادت نمی‌کنند و از اینکه در زمان لازم به شما کمکی برسانند خوشحال می‌شوند.
با این وجود، این خواب می‌تواند به این مفهوم هم باشد که ناراحتی و سوگواری به دلیل مشخصی وارد زندگی تان می‌شود. حتی ممکن است شما افسرده شوید. دوستان شما هرچقدر هم که سخت تلاش کنند باز هم نمی‌توانند در این شرایط به شما کمکی کنند. شما باید به تنهایی از این مرحله عبور کنید.
متاسفانه باید بدانید که دیدن قبرستان در خواب مثل هر پدیده یا هر چیز دیگری تعابیری وحشتناک هم به همراه دارد.

جمع شدن دوستان در قبرستان
اگر در خواب دیدید که همه دوستان تان در گورستان گرد هم آمده بودند، تعبیرش این است که شما برای حل مشکلات زندگی تان مسیر جدیدی را در پیش گرفته اید و این تغییر شما باعث جذب دیگران به شما شده است. دوباره محبوب دیگران خواهید شد و دوستان جدید پیدا می کنید.

تعبیر خواب قبرستان

تعبیر خواب با ناراحتی و نا امیدی در قبرستان راه رفتن
اگر در خواب ببینید که در قبرستان راه می‌روید و اندوه و ناامیدی بسیار زیادی را در خود احساس می‌کنید، تعبیر آن است که شاید در زندگی خود انتخاب نادرستی کرده اید. باید موضع خود در برابر برخی افراد و وقایع را بار دیگر مورد بررسی قرار بدهید. این کار به شما کمک می‌کند تا هر مشکلی که با آن سر و کار دارید را برطرف کنید. اگر هیچ کاری انجام ندهید، عواقب خطرناکی در انتظارتان خواهد بود.

گریه کردن در گورستان
اگر در خواب دیدید که در حال قدم زدن در گورستان بودید و گریه می کردید، تعبیرش این است که راه و مسیر انتخابی شما در زندگی تان غلط است. تا به اکنون تصمیمات غلط بسیاری گرفته اید و از بابت اشتباهات مکرر خود را سرزنش می کنید و مدام حس بد به خود می دهید.
یادآوری اشتباهات دردی را دوا نخواهد کرد، به جای این کار سعی کنید درس بگیرید و مجددا تکرار نکنید.

 

نظرات