تعبیر خواب زیارت | دیدن زیارت در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن زیارت در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب زیارت در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. اگر خواب ببینید که به زیارت حرم امامان و معصومین رفته اید، به ایمنی و آرامش خاطر خواهید رسید. زیارت هر یک از امامان در خواب، نشانه رضایت قلبی ارواح آن معصومین از بیننده خواب و نوشته شدن ثواب زیارت برای او است.

تعبیر خواب زیارت

دیدن خواب در مورد زیارت

باید بدانید که تعبیر زیارت چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

تعبیر دیدن زیارت در نظر ابراهیم کرمانی
وارد شدن به حرم پادشاه و شخص دارای قدرت و عظمت در خواب می‌تواند دو تفسیر داشته باشد: تعبیر اوّل: نشانگر دور ماندن و نجات یافتن از دست ظلم ،جور و بی‌عدالتی‌های حاکم زمانه و در امان ماندن از بلایا و دشواری‌هاییست که ممکن است برایتان ایجاد کند. تعبیر دوّم:به معنی منفعت بردن و دریافت خیر و نیکویی از سوی حاکم وقت است. به نحوی که شاد و خرسند می‌گردید و از نعمات بیشتری از سمت حاکم خود، برخوردار می‌شوید.

اگر در خواب ببینید که در حرم و بارگاهی، مشغول زیارت و مناجات هستید، نشان‌دهنده‌ی این است که به حاجت و خواسته ‌ای که در سر دارید با زیارتِ فرد مورد نظر، خواهید رسید. گره‌ی کارهایتان باز خواهد شد، خداوند به شما نظر خواهد کرد و در مشکلات و مسائلتان، گشایش حاصل می‌شود. اگر در خواب دیدید که حاکم، شما را با احترام به نزد خود دعوت کرد و با لطف فراوان از شما پذیرایی نمود، بیانگر ایجاد توطئه و دروغ برعلیه شما توسط همان حاکم است که موجب بدنامی‌یتان می‌شود و اطرافیانتان را از شما دور خواهد کرد دیدن عمل زیارت رفتن در خواب به معنی این است که شما از خطرات ممکن، در امنیت کامل هستید و به لطف خدا کسی قادر نیست به شما صدمه برساند، حیثیت شما را خدشه‌دار کند و یا جان و مالتان را غارت کند. همچنین نشان‌دهنده‌ی ایمان و داشتن پشتیبانی قوی و نیرومند است که از شما حمایت می‌کند و شما را آسیب‌های احتمالی در امان نگه می‌دارد.

تعبیر خواب زیارت

تعبیر خواب زیارتگاه
زیارتگاه در خواب به جای امن و قرار گرفتن در ایمنی تعبیر می شود. اگر خواب ببینید به زیارتگاهی رفته اید، حاجتی در دل دارید که به واسطه کسی که به زیارت حرم او رفته اید، و به برکت دعای خیر آن شخص، به حاجت خود خواهید رسید و یا عملی انجام داده اید که ثواب زیارت حرم آن شخص به شما خواهد رسید.

ضریح
دید حرم و صریح در خواب، معنا و مفهوم بد و ناخوشایندی ندارد زیرا نماد آرامش خاطر و پاکی می‌باشد و فضایی معنوی و روحانی در ذهن ما ایجاد می‌کند. پس دیدن ضریح در خواب می‌تواند بیانگر خیر و برکت، آرامش و صفای روح و جان انسان باشد.
ضریح همچنین، نماد خواسته و رؤیا نیز هست. در نتیجه دیدن آن در خواب، نویدِ رسیدن به خواسته‌ها و آمال است.
اگر در خواب ببینید که شخص مرده برای زیارت، به حرم پیامبر رفته است، بیانگر بزرگی روح و نفس آن شخص مرده می‌باشد و نشانه‌ی این است که در برزخ و سرای آخرت، سعادت نصیبش شده، عاقبت بخیر گشته و از آتش جهنم در امان است.

تعبیر خواب زیارت

تعبیر خواب زیارت امامزاده
اگر کسی خواب دید به زیارت امام زاده ای رفته است، خوب است که برای روا شدن حاجت خود، از امام زاده ای که نزدیک به اوست، درخواست کند تا برای او دعای خیر کرده و به واسطه و به دلیل پاکی و بی گناهی آن امام زاده، خداوند متعال دعای بیننده خواب را انشاء الله مستجاب بفرماید.
اگر کسی در خواب ببیند که به زیارت امام زاده ای می رود، و برای شادی روح و برای قربت و نزدیکی به خداوند متعال دعا می کند، به برکت وجود امامی که امام زاده به او نسبت داده می شود، انشاء الله حاجت روا خواهد شد.

زیارت امام رضا (ع)
اگر در خواب دیدید که برای زیارت امام بزرگوار، به مشهد مقدس سفر کرده‌اید به معنای این است که عملی انجام دادید که ثواب بسیاری را شامل حالتان کرده و در‌واقع ثواب حج برایتان نوشته شده، گویی امام رضا(ع) شما را شفاعت کرده.
همچنین بیانگر این است که خدا شما را از شر و بلای دشمنانتان در امان نگه می‌دارد و آسیبی به شما نمی‌رسد.
اگر در خواب دیدید که با پای پیاده به زیارت امام رضا(ع) رفتید، نشانه‌ی این است که انشالله عازم مشهد خواهید شد.
اگر دیدید که با شخصِ مرده‌ای در حال زیارت امام رضا(ع) هستید، دلیل بر عمر طولانی، پر برکت و پر فیض شماست که در این بازه‌ی زمانی از نعمات بسیاری بر‌خور‌دار می‌شوید و با آبرو زندگی خواهید کرد.
اگر شخص مرده را نمی‌شناختید و برایتان بیگانه بود نشانه‌ی رخ دادن یک اتفاق مبارک برای اعضای خانوده‌اتان است که بسیار خوشحال می‌شوید و جشن می‌گیرید.
علامه‌ی مدنی به زیارتِ امام رضا(ع)رفتن، با مرده را بیانگر بخشیدن گناهان واشتباهات نزد خداوند تعالی و پشیمانی و توبه از اعمال نا‌پسند گذشته می‌داند.

نظرات