جملات مقصر دانستن عشق + عکس استوری مقصرم

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره تقصیر و متن درباره تقصیر خودمه و متن درباره گردن کسی انداختن و جملات مقصر دانستن عشق و عکس استوری مقصرم و متن درباره اشتباه بزرگ و متن درباره اشتباه کردن و متن درباره مقصر دانستن خود را مشاهده کنید.

جملات مقصر دانستن عشق

جملات مقصر دانستن عشق

متنفرم از این برگشتن های فورمالیته!
برگشتن هایی که نمایشی است
که فقط می‌آیند که بگویند من آمدم
من خواستم … من ماندم!
که بگویند من مقصر نیستم
اگـر پایان این قصه تلخ بود

برمیگردنند تا بلکه بار عذاب
وجدانشان کمی سبک تر شود!

اینها در اصل نمی آیند که بمانند
می‌آیند که انکار شوند و با خیال آسوده و راحت بروند!

جملات مقصر دانستن عشق

هیچ کس به تنهایی مقصر نیست
تا جواب ها اسیر سکوت پرسش ها ست
که زیر اوار تردیدها
بی نفس افتاده بر جاست

جملات مقصر دانستن عشق

من او را مقصر نمی بینم مشکل از سادگیّم بود
عشق دیرپاییست که جان داده این فقط یک توهم بود
دل خسته با خودش لج کرد تن به عشق دروغی داد
تن خود را فروخت و فروخت دل به باد تباهی داد
روح من زخم خوردی از من کاش مرهمی برایت بود
کاش دور ازین همه پستی جایگاه دیگری برایت بود
روح من ببخش بر من هر چه بر تو بدی کردم
اومقصر نبود اما من ساده٬ سادگی کردم

جملات مقصر دانستن عشق

عکس نوشته تقصیر عشق

It’s easy to blame God
but harder to fix things …

وقتی نتونی اوضاع رو سامون بدی،
خدارو مقصر میدونی 🙂

جملات مقصر دانستن عشق

من تو را یاد کنم ، یاد کنی یا نکنی
ماه در سیاهی شب هویدا باشد
لیکن علفی هرز در این مزرعه ی سبز
نباشد پیدا مگر از دید ثریا باشد
این سرآغاز من است خود مقصر تو نبین
حال که تو یاد کنی یا نکنی
دست تقدیر بباید که تو من یاد کنی

جملات مقصر دانستن عشق

تو مقصر بودی، تو فریبم دادی
تو همه درد جهان را به دلم راه دادی
آه از تو، آه از پنجره نازک تنهایی من
مرد در برابر آینه می تاخت به زن
ناگهان آینه از شکایت مرد گسیخت
هان چه رازی که مقصر زن و تو پاک دلی؟

جملات مقصر دانستن عشق

عکس نوشته اشتباه عشق

کسی رو که خودت با دستای خودت پسش زدی ، نمیتونی برای رفتنش اونو مقصر بدونی

جملات مقصر دانستن عشق

جای گله نیست شاید مقصر خودمان باشیم
آدم هایی که ما ازشان ستاره می سازیم
دقیقا همان حکم ستاره را دارند
از زمین ستاره خوب دیده می شود
اما از ستاره زمین نه…

جملات مقصر دانستن عشق

” تماما مخصوص” درست می‌گفت!
ما همون نسلی هستیم که چون دستمون به مقصر اصلی نمی‌رسه، از همدیگه انتقام می‌گیریم…

نظرات