تعبیر خواب غرق شدن | دیدن غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن غرق شدن در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب تعبیر خواب غرق شدن در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. دیدن آب در خواب برگرفته از احساساتی است شاد و غمگین، تلخ و شیرین که هر انسانی در زندگی آنها را تجربه نموده است. اصولا غرق شدن در خواب بازتابی از شرایط روحی و فکری شما در واقعیت است که با آن مواجه هستید. احساساتی مانند دل نگرانی، تشویش و بی قراری زیاد و یا درگیری‌های ذهنی که روزانه با آن دست بگریبانید و حتی خواب و خوراک را از شما ربوده، منجر به چنین خوابی می شود.

تعبیر خواب غرق شدن

دیدن خواب در مورد غرق شدن

باید بدانید که تعبیر غرق شدن چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید. غرق‌شدگی به معنای خفگی در نتیجه فرورفتن در مایعات، به ویژه آب است. خواب در مورد غرق شدن و مردن ممکن است نشانگر این باشد که دیگران به شما وابستگی خواهند داشت. همچنین غرق شدن و پس از آن نجات یافتن به تعبیر جابر مغربی برگزیدن راه آخرت است. از دیدگاه روانشناسی غرق شدن در آب می تواند تولدی دوباره باشد همانگونه که در رحم مادر غرق بوده و پس از آن متولد می شویم.

 

تعبیر دیدن غرق شدن در نظر  آنلی بیتون
چنانچه در خواب دیدید که در حال غرق شدن بودید، تعبیر آن بدین معناست که احتمالاً از نظر اقتصادی و مالی دچار ضربه و یا زیان خواهید شد. ولی در صورتی که در حین غرق شدن امکانی فراهم شد که خود را از مهلکه نجات داده و جان سالم به در ببرید، یعنی در زندگی و موقعیت فعلیتان، شرایط پیشرفت و ترقی برایتان مهیا شده و به مقام و ثروتی بسیار دست می یابید. در صورتی که در خواب مشاهده کردید اشخاصی دیگر در حال غرق شدن هستند و شما همه تلاش و همت خود را برای نجات آنها از این شرایط به کار می گیرید، بدین معناست که در واقعیت به اطرافیان و دوستان خود کمک کرده و موجبات پیشرفت و ترقی آنها را فراهم میکنید. اگر خانم متاهلی در خواب دید که همسرش در آب غرق شد، به معنای آنست که عمر شخصی از اقوام و خویشانش به سر آمده و از دنیا خواهد رفت.

تعبیر خواب غرق کردن و کشتن
اگر در خواب کسی را غرق کنید یعنی می کوشید تا از شر برخی خاطرات تان خلاص شوید. شما در واقع در حال کشتن احساسات خودتان هستید. اگر شخص آشنایی را در خواب غرق می کنید باید به احساس تان درمورد آن شخص فکر کنید، چه چیزی در او وجود دارد که آزارتان می دهد؟ این احساس دلتنگی است، کینه است یا عصبانیت؟ مشکل را حل کنید.

تعبیر خواب غرق شدن کودک
برخی اوقات یک خواب می‌تواند بسیار نگران کننده یا شوک آور باشد. غرق شدن کودک در خواب از جمله این رویاهاست که می‌تواند افکار والدین را درگیر خود کند. در واقعیت چه زمانی کودک غرق می‌شود؟ معمولا این اتفاق برای بچه‌ها در استخرهای کوچک یا آب‌های کم عمق رخ می‌دهد. زمانی که پدر و مادر از آن‌ها غافل هستند. دقیقا این رویا بیانگر اضطرابات فرد بیننده خواب است. نگرانی‌ها و تشویشاتی که احساسات فرد را دچار تغییر کرده است.
به گفته‌ی شیخ طوسی اگر خواب ببینید که فرزند خود و دیگران در آب مشغول بازی هستند و بعد از آن غرق شدنشان را ببینید، به این معناست که ضرر مالی و هنگفتی به شما می‌رسد و یا اتفاقات زیان‌آور برای شما پیش می‌آید.

تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر دیدن غرق شدن در نظر  امام جعفر صادق (ع)
به تعبیر خواب امام جعفر صادق علیه السلام غرق شدن در آب بر ۴ قسم است:
سود و منفعتی که از تلاش و کوشش در کارها حاصل می شود.
پول و ثروت فراوانی که به دست می آید.
معاشرت با افراد بی ایمان و لامذهب
شانس و فرصت بزرگ که در زندگی به او رو می آورد.

تعبیر خواب غرق شدن
بعضی اوقات این رویا نشان می‌‌دهد که چیزهای بسیار زیادی در زندگی‌تان جریان دارد در حدی که اداره کردن آن‌ها برای‌تان دشوار است. شاید واقعاً احساس می‌کنید که زیر آب کشیده شده‌اید. این رویا همچنین ممکن است نشان‌دهنده‌ی‌ دشواری‌های پیش رو باشد که باعث ناراحتی و استرس شما خواهد شد. اگر در اثر غرق شدن در خواب جان‌تان را از دست دادید، به این معنا است که احتمالاً نمی‌توانید با برخی مشکلات‌تان مقابله کنید.

چنین رویائی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی غرق شدن در غم و اندوه و افسردگی نیز باشد.  اگر درخواب ببینید که در حال غرق شدن هستید و آرام آرام درون آب فرو می‌روید، به این معنا است که فشار یک سری مشکلات روی دوش‌تان است. شاید لازم است از شر انتظارات و مسئولیت‌های دیگران خودتان را خلاص کنید.

تعبیر خواب غرق شدن

 این‌که در خواب ببینید به قصد خودکشی داخل آب می‌پرید، به این معنا است که می‌‌خواهید بهترینِ خودتان باشید. معنای دیگر این خواب، نیاز شما برای کشف ضمیر ناخودآگاه‌تان است.  اگر در خواب ببینید کسی سعی دارد شما را غرق کند به این معنا است که رقبای شما می‌خواهند به گونه‌ای به شما آسیب وارد کنند. شما باید در محل کارتان دقت کافی به خرج بدهید تا مورد فریب و نیرنگ کسی قرار نگیرید.

غرق کردن کسی در خواب می‌تواند نشانه‌ی تلاش شما برای سرکوب کردن احساسات و خاطرات‌تان در مورد بعضی آدم‌ها یا رویدادها باشد. این‌که در خواب ببینید که دوست‌دختر سابق‌تان را غرق می‌کنید، احتمالا شیوه‌ی ضمیر ناخودآگاه‌‌تان برای کنار آمدن با نبود او در زندگی‌تان است. خواب غرق کردن به این معنا نیست که قصد دارید کسی را بکشید، بلکه در واقع نشان‌دهنده‌ی احساساتی است که نسبت به آن آدم دارید.

اگر درخواب ببینید که کسی شما را از غرق شدن نجات می‌دهد، احتمالا به این معنا است که بر یک مشکل بزرگ در زندگی‌تان غلبه خواهید کرد. شاید با موقعیت خطرناکی روبرو شوید و در نهایت بر آن غلبه کنید.

تعبیر دیدن غرق شدن در نظر  کتاب نفایس الفنون
شمس الدین محمد بن محمود آملی پزشک و فیلسوف ایرانی در کتاب خود به نام نفایس الفنون درخصوص غرق شدن در خواب این گونه تعبیر نموده است: چنانچه شخصی در خواب دید که در حال غرق شدن در دریا بود و بدین سبب جان خود را از دست داد و پس از آن به بالا انداخته شد، یعنی در امور مادی و دنیایی خود دچار طمع فراوان شده، به طوری که به هیچ دستاورد و موفقیتی بسنده نخواهد کرد. ولی در صورتیکه در دریا غرق شد و مجدداً از آن خارج گشت، به معنای بی نیازی از امورات دنیا میباشد.

 

نظرات