تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن سیل در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب سیل در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید.

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل در رودخانه

 

دیدن خواب در مورد سیل

باید بدانید که تعبیر سیل چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید. تعبیر دیگری از خواب سیل مطرح است که بر اساس تمیزی یا کثیفی آب تفسیر می‌شود؛ یعنی هرچه درجه آلودگی، کثیفی و گِل و لای داشتن سیلاب بیشتر باشد نشانه شدیدتر بودن اثرات منفی یک اتفاق غیرمنتظره است. در این صورت حادثه‌ای ناگهانی رخ می‌دهد که غم و غصه ناشی از آن زیاد‌تر است.

تعبیر سیل، دشمنی بزرگ یا «پادشاهی» ظالم و ستمگر می باشد.
تعبیر دیدن سیل در منطقۀ سردسیر، غم و اندوه می باشد، ولی در منطقۀ گرمسیر، تعبیرش منفعت و شادی است.
اگر ببینی سیل وارد خانه یا کوچۀ تو شده است، تعبیرش گشایش و فرج امور می باشد.
اگر ببینی در حال مقابله باسیل هستی، یـعـنـی با دشمن درگیر می شوی. اگر ببینی از سیل بیرون آمده ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز خواهی شد.

تعبیر دیدن سیل در نظر جابر مغربی
اگر در خواب ببینی که در یک منطقه سیل امده است و ان منطقه را ویران کرده است مفهوم این خواب این است که پادشاه آن منطقه به مردم سود و منفعت می رساند و آنحا را آباد خواهد کرد.

تعبیر دیدن سیل در نظر منوچهر مطیعی تهرانی
چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعاً نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.
اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می آید حادثه شما را در بر می گیرد. چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جایی استوار است و آب نمی تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است.
اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می افتد اما نیک فرجام است. هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می باشد. اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی بینید.
اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست. اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست. اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل آمدن در خانه

تعبیر دیدن سیل در نظر مولف
اگر در خواب سیل ببینیم این خواب به داشتن دشمنی بزرگ و یا پادشاهی ستمگر دلالت می کند.
اگر در منطقه ای سردسیر هستیم و یا در خواب می بینیم که در منطقه ای سردسیر سیل آمده است معنی خواب غم و اندوه است.
اگر در منطقه ای گرمسیر هستیم و یا در خواب می بینیم که در منطقه ای گرمسیر سیل آمده است معنی خواب شادی و سود و منفعت است.
اگر در خواب ببینی که سیل وارد کوچه شما و یا وارد خانه شما شده است معنی خواب شما گشایش در کارها است.

تعبیر دیدن سیل در خواب برای یک دختر مجرد
سیل در خواب برای یک دختر مجرد گواه ازدواج است و برای یک دختر در خواب خوب است.
فرار از سیل در خواب برای مجردها دلیل بر غلبه بر مرحله مشکلات و مشکلات و زنده ماندن از اتفاق بدی است که در واقعیت برای آنها اتفاق می افتد.
مشاهده یک دختر مجرد که او را از غرق شدن نجات می دهد شاهدی بر ازدواج به زودی است.
تماشای سیل به طرز وحشتناک مجردها شاهد این است که این مجردها تغییرات بزرگی در زندگی آنها ایجاد می کنند.
همچنین نگاه کنید به: تعبیر دیدن گیتار در خواب و معنی آن

معنی دیدن سیل در خواب یک زن باردار و تعبیر آن:
جاری شدن سیل در خواب برای یک زن باردار گواهی بر ایمنی وی پس از زایمان است.
طغیان دریا در خواب برای یک زن باردار شاهدی بر قریب الوقوع بودن و سهولت زایمان است.
جاری شدن سیل برای شواهد بارداری از پسر تازه متولد شده.
فرار از طغیان در خواب برای زن باردار شاهدی بر از بین رفتن مشکلات ، نگرانی ها و اندوه است.
دیدن سیلاب شدن یک زن باردار از دریا در خواب در ورود به شهر ، نشانه رزق و روزی فراوان برای او و خانواده اش است.

تعبیر دیدن سیل در نظر امام جعفر صادق ع
دیدن سیل در خواب چهار مفهوم دارد که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد.
اولین مفهوم دیدن سیل در خواب دشمنی بزرگ است که با شما درگیر می شود.
دومین مفهوم دیدن سیل در خواب پادشاهی است که به مردمش ستم زیادی می کند.

تعبیر دیدن سیل در خواب برای یک مرد و معنای آن:
دیدن سیل برای یک مرد در خواب شاهدی بر دشمن است.
دیدن سیل یا دره در خواب حکایت از حبس دارد.
سیل باران در خواب گواه بیماری بیمار بودن یک مرد است.
دیدن سیل در زمستان گواه این است که این مرد چیزی درباره دین نمی داند.
فرار از سیل در خواب گواه فرار از مشکلات و مشکلات و فرار از هلاکت است.
سیل در خواب برای یک مرد قرمز است ، دلیل این که این مرد صدمه و خسارتی خواهد دید.
همچنین نگاه کنید به: تعبیر زنان در خواب توسط مفسران بزرگ

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب آمدن سیل و خراب شدن

تعبیر دیدن سیل در نظر کرمانی
اگر ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، یـعـنـی احتمال نابودی و هلاکت پادشاه آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می کند.

اگر در خواب ببینید که یک شهر یا حتی کشور دچار سیل زدگی شده یعنی در روزهای قبل با گرفتاری و مشکلات ریز و درشت فراوانی سر و کار داشته‌اید. این دغدغه‌ها حسابی شما را از کت و کول انداخته است؛ در نتیجه اکنون به زمانی برای آرام گرفتن و ریکاوری شدن احتیاج دارید. در حقیقت چنین رویایی علامتی است مبنی بر این که باید استراحت کنید تا انرژی از دست رفته خود را باز یابید و توانی برای ادامه دادن راه زندگی‌تان کسب کنید.
آمدن سیل در عالم خواب و این که شخص رویابین با جریان سیل جا به جا شود، تعبیر خوشی ندارد. ممکن است اشاره‌ای به ناخوش احوال شدن ظرف چند روز آینده داشته باشد. با این حساب توصیه می‌کنیم برای چک آپ و بررسی وضع سلامتی‌تان به سراغ یک پزشک بروید.
اگر در خواب، خود را به عنوان نظاره‌گر سیل ببینید و جز نگاه کردن هیچ کاری انجام ندهید؛ یعنی افسار یک سری امور از دستتان خارج می‌شود و کنترلی بر آن‌ها نخواهید داشت. این قضیه تا حدی پیش می‌رود که دچار احساس ضعف و ناتوانی می‌شوید.

نظرات