تبریک روز آمار و برنامه ریزی 1401 + عکس نوشته روز برنامه ریزی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه تبریک روز آمار و متن تبریک رسمی روز آمار و برنامه ریزی و تبریک روز آمار و برنامه ریزی ۱۴۰۱ و عکس نوشته روز برنامه ریزی و متن تبریک روز برنامه ریزی به همسر و متن رسمی تبریک روز آمار را مشاهده کنید.

تبریک روز آمار و برنامه ریزی

تبریک روز آمار و برنامه ریزی

آمار؛
علم روز، نیاز برنامه‌ریزی قرن اطلاعات

یکم آبان ماه روز آمار مبارک

تبریک روز آمار و برنامه ریزی

آمار و اطلاعات یکی از عوامل موثر و ضروری برای برنامـه ریزی، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری در
سطوح مختلف مدیریت می باشد و سیاستگذاران، برنامه ریزان و کارشناسان جهت تهیه و تدوین برنامه ها به
داده های آماری نیاز دارند.

برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و
پیشرفت هر کشور به شمار می رود.

اول آبان ماه روز آمار و برنامـه ریزی گرامی باد…

تبریک روز آمار و برنامه ریزی

اول آبان ماه در تقویم کشورمان روز ملی آمار و برنـامه ریزی نام گذاری شده ، اگر چه در تقویم جهانی ۲۰ اکتبر مقارن ۲۸ آبان ماه، روز جهانی آمـار است.
فرارسیدن اول آبان، روز آمار و برنامه ریزی به تمامی آماری ها و آمار دوستان تبریک عرض میکنیم

تبریک روز آمار و برنامه ریزی

عکس نوشته روز آمار

با برنامه ریزی دقیق و منظم نیمی از راه را پیموده اید

سالروز جهانی آمار و برنـامه ریزی مبارک

تبریک روز آمار و برنامه ریزی

رشته ام آمار است گاه گاهی آگهی می گیرم و در آن ها پی نامی، ردی، و نشانی ز خودم می گردم

کار ما گم شده است

کار ما نیست شناسایی افراد بشر

کار ما شاید این است

که میان رقم و داده و نرخ

پی مقدار حقیقی بدویم

۱ آبان روز آمـار و برنامه ریـزی مبارک

تبریک روز آمار و برنامه ریزی

اول آبان روز آمار و برنامـه ریزی گرامی باد
فرارسیدن اول آبان، روز آمار و برنامـه ریزی به تمامی آماری ها و آمار دوستان تبریک عرض میکنیم

تبریک روز آمار و برنامه ریزی

عکس استوری تبریک روز برنامه ریزی

هدف از برگزاری روز جهانی آمار و برنامـه ریزی، تاکید بر
اهمیت استفاده از آمارهای رسمی در بین
تصمیم گیران و سیاست گذاران و در بالاترین
سطح دولتی و توجه ملی به آن است

اول آبان روز آمار و برنامـه ریزی گرامی باد

تبریک روز آمار و برنامه ریزی

آمار رکن مهم بـرنامه ریزی است به طوری که بدون دستیابی به آمارهای متقن، هرگونه برنامـه ریزی تنها حیف و میل کردن اموال عمومی محسوب می شود

سالروز ملی آمار و برنـامه ریزی تبریک و تهنیت باد

تبریک روز آمار و برنامه ریزی

رشته‌ام آمار است گاه گاهی آگهی می‌گیرم و در آن‌ها پی نامی، ردی، و نشانی ز خودم می‌گردم
کار ما گم شده است
کار ما نیست شناسایی افراد بشر
کار ما شاید این است
که میان رقم و داده و نرخ
پی مقدار حقیقی بدویم
۱ آبان روز آمار و برنامه ریزی مبارک

نظرات