جملات انسان های بزرگ + جملات حکیمانه و ناب

0

در  این پست می توانید متن های کوتاه و عبرت آموز و عکس نوشته خاص بزرگان و عکس استوری سخنان بزرگان و جملات انسان های بزرگ و جملات حکیمانه و ناب و اشعار زیبا و آموزنده و سخنان بزرگان درباره زندگی را مشاهده کنید.

جملات انسان های بزرگ

جملات انسان های بزرگ

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

—–

خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می‌توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم؟
چارلی چاپلین

جملات انسان های بزرگ

به یاد بیاوریم که انسانیم و انسانیت، مهمترین چیزی است که از ما انتظار می رود.
حکیم ارد بزرگ

جملات انسان های بزرگ

خداوند، روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم مینویسد. «برزیلی»

عکس نوشته آموزنده

به محض اینکه کاری در جهت منافع کسی انجام می‌دهید، نه تنها او به شما فکر می‌کند بلکه خداوند نیز به شما فکر می‌کند.
پاراما هانسا یوگاناندا

جملات انسان های بزرگ

به طرز وحشتناکی آشکار شده است که تکنولوژی ما از انسانیت ما فراتر رفته است.
آلبرت انیشتین

—–

تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود اسـت. «انگلس»

جملات انسان های بزرگ

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد؛ اما در همین مدت، یک حقیقت هنوز دارد بند کفش‌های خود را می‌بندد تا حرکت کند.

مارک تواین

عکس نوشته ناب و زیبا

من فکر می‌کنم که احتمالا با گذشت زمان، به جای سیاسی‌ سازی کمک‌های بشردوستانه، انسانی‌سازی سیاست رخ خواهد داد.
آدری هپبورن

جملات انسان های بزرگ

کسی که دارای عزمی راسخ اسـت، جهان را مطابق میل خویش عوض می کند. «گوته»

—–

برای اجتناب از بحران می توانید از سیاست سکوت استفاده کنید.

سوزان کوئیلیام

جملات انسان های بزرگ

مقام نیست که انسان را می‌سازد، بلکه انسان است که مقام را می‌سازد. برده می‌تواند مردی آزاد باشد، جبار و خود کامه و هم می‌تواند برده باشد؛ این خود ماییم که مقام و موقعیت را پست یا عالی می‌سازیم.
ف او. رابرتسن

عکس نوشته سخنان انسان های بزرگ

بهتر اسـت ثروتمند زندگی کنیم تا این کـه ثروتمند بمیریم. «جانسون»

جملات انسان های بزرگ

شوهر بودن یک شغل تمام وقت است. برای همین بسیاری از شوهران شکست می خورند چون نمی توانند تمام هم و غم خود را صرف این کار کنند.

آرنولد بنت

—–

بی سواد و یا باسواد ، هر چه هستی …
انسان باش
بی پول و یا دارا ، هر چه هستی …
انسان باش
کارگر ساده و یا دیوان سالار ، هر چه هستی …
انسان باش
انسان باش و بمان … که جهان میزبان و شاد از وجود توست.
حکیم ارد بزرگ

جملات انسان های بزرگ

اگر می بینی کسی بـه روی تو لبخند نمی زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جست‌وجو کن. «دیل کارنگی»

نظرات