جملات کوتاه ترس از مرگ + عکس نوشته درباره مرگ

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره مرگ و عکس نوشه مرگ شیرین و عکس استوری مرگ عزیزان و جملات کوتاه ترس از مرگ و عکس نوشته درباره مرگ و اشعار کوتاه درباره مرگ و سخنان بزرگان درباره مرگ و عکس نوشته مرگ شیرین را مشاهده کنید.

 جملات کوتاه ترس از مرگ

جملات کوتاه ترس از مرگ

مرگ مردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست،
من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند
حرف میزدند، سیگار میکشیدند.

جملات کوتاه ترس از مرگ

هرگز از مرگ نهراسیده‌ام

اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود

هراسِ من باری همه از مردن در سرزمینی‌ست

که مزدِ گورکن

از بهای آزادیِ آدمی

افزون باشد

جملات کوتاه ترس از مرگ

According to me, death and boredom are almost the same things

به نظر من، مرگ و ملالت تقریباً یک چیز هستند

“شارلوت برونته”

جملات کوتاه ترس از مرگ

آخرین کلمات پیش از مرگ برای احمق هایی هست که به اندازه کافی حرف نزده اند. “کارل مارکس”

عکس نوشته درباره مرگ

کافی است زمان مرگت را بدانی، آن وقت است که حتی زیبایی خوردن یک لیوان آب را از دست نمی دهی.

جملات کوتاه ترس از مرگ

تا زمانی که انسان از مرگ می ترسد، داشتن چیزی ممکن نخواهد بود. اما شخصی که از مرگ نترسد در زندگی همه چیز را بدست خواهد آورد

“لئو تولستوی”

***

کاری نکنیم که فردا روی سنگ قبرمان بنویسند :

کسی زیر این خاک خفته است ، که

همواره تصمیم داشت فردا شاد باشد و کارهای خوب انجام دهد

جملات کوتاه ترس از مرگ

جُستن

یافتن

و آنگاه

به اختیار برگزیدن

و از خویشتنِ خویش

بارویی پی‌افکندن

اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش‌تر باشد

حاشا، حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم

احمد شاملو

سخنان بزرگان درباره مرگ

Individuals who are dead are not dead to us till we forget about them.

تا زمانی که افرادی که مرده اند را فراموش نکنیم برای ما نمرده اند

“جرج الیوت”

جملات کوتاه ترس از مرگ

چه مهمانان بى دردسرى هستند مردگان،
نه به دستى ظرفى را چرک و نه با حرفى دلى را آلوده میکنند،
تنها به شمعى قانع اندو اندکى سکوت…

جملات کوتاه ترس از مرگ

از مرگ نترسید
از این بترسید که وقتی زنده اید
چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت.

“برتراند راسل”

عکس نوشته ترس از مرگ

این ترسوها هستند که قبل از مردن بارها مرگ را تجربه می کنند.افراد شجاع فقط یک بار خواهند مرد

“ویلیام شکسپیر”

جملات کوتاه ترس از مرگ

گاهی آدم به جایی می رسد که دست به خودکشی می زند
نه اینکه تیغ بردارد رگش را بزند… نه…
قید احساسش را می زند…

***

به جای تاج گل بزرگی
که پس از مرگم برای تابوتم می آوری
شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کن

نظرات