تبریک روز تربیت بدنی و ورزش + عکس نوشته روز ورزش

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره تربیت بدنی و عکس استوری روز ورزش و تبریک روز تربیت بدنی و ورزش و عکس نوشته روز ورزش و عکس نوشته رسمی تبریک روز ورزش و عکس نوشته تبریک دوستانه روز ورزش و متن درباره هفته تربیت بدنی را مشاهده کنید.

تبریک روز تربیت بدنی و ورزش

تبریک روز تربیت بدنی و ورزش

ز نیرو بود مرد را راستی
ز سستی کژی زائد و کاستی

هفته تربیت بدنی و ورزش بر همه ورزشکاران و ورزش دوستان مبارک

تبریک روز تربیت بدنی و ورزش

تربیت بدنی واژه ای است به وسعت رشد و تربیت و کمال انسان و مسیر الهی ٱن که با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان جسمانی ، روحانی ، تعقلی ، اجتماعی و اعتقادی انسان را به کمال می رساند

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

تبریک روز تربیت بدنی و ورزش

روز تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه‌ی شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه ورزش است را به کلیه‌ی جامعه ورزشکاران و جوانان کشور تبریک عرض می‌نماییم.

عکس نوشته رسمی تبریک روز ورزش

تن زنده والا به ورزندگی است؛ که ورزندگی مایه‌ی زندگی است.

به ورزش گرای و سرافراز باش؛ که فرجام سستی سرافکندگی است.

روز و هفته ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

تبریک روز تربیت بدنی و ورزش

روز تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه ی شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه ورزش است را به کلیه ی جامعه ورزشکاران و جوانان کشور تبریک عرض می نمایم.

تبریک روز تربیت بدنی و ورزش

مایکل شوماخر درباره راز موفقیتش می‌گوید: سر پیچ‌ها که همه ترمز می‌کردند، من با سرعت بیشتری گاز می‌دادم. حکایت این روایت هم دقیقاً مانند همین است. اگر موفقیت می‌خواهی، باید با نفست مبارزه کنی و حتی در زمان استراحتت هم تمرین کنی…

روز ورزش و تربیت بدنی بر شما مبارک

تبریک روز تربیت بدنی و ورزش

عکس استوری تبریک روز تربیت بدنی

ز شوق دل چو ورزش کار گشتی

ز خاموشی بدان بیدار گشتی

روز و هفته ورزش و تربیت بدنی خجسته باد

تبریک روز تربیت بدنی و ورزش

ز نیرو بود مرد را راستی

ز سستی کژی زاید و کاستی

هفته تربیت بدنی و ورزش

به همه ی ورزشکاران و ورزش دوستان

مبارک باد

تبریک روز تربیت بدنی و ورزش

تربیت بدنی واژه‌ای اسـت
به وسعت رشد و تربیت و کمال انسان
کـه با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان
جسمانی، روحانی، تعقلی، اجتماعی و اعتقادی
انسان را به کمال میرساند

روز ورزش مبارک

تبریک دوستانه روز ورزش

بر همه ما واجب است که ورزش را در تمام زمینه‌ها جدی بگیریم.(مقام معظم رهبری)

روز تربیت بدنی فرخنده باد

تبریک روز تربیت بدنی و ورزش

تن زنده والا به ورزندگی است؛که ورزندگی مایه ی زندگی است.

به ورزش گرای و سرافراز باش؛که فرجام سستی سرافکندگی است.

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

نظرات