تبریک روز جهانی غذا + عکس نوشته روز غذا

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره غذا و عکس استوری روز غذا و متن رسمی روز غذا و تبریک روز جهانی غذا و عکس نوشته روز غذا و عکس استوری رسمی تبریک روز غذا را مشاهده کنید.

 تبریک روز جهانی غذا

تبریک روز جهانی غذا

تسلیم مزه مطلوب غذا های

چرب، شیرین و سرخ شده نشوید

و برای سلامتی خود ارزش قائل شوید

*روز جهانی غذا خجسته باد*

تبریک روز جهانی غذا

غذا خوردن صرفاً یک لذت مادی نیست. خوب غذا خوردن به ما فرصتی می دهد تا زندگی شادی داشته باشیم و با حسن نیت و بی حد و اندازه به دیگران کمک کنیم. ” روز جهانی غذا گرامی باد “

تبریک روز جهانی غذا

تسلیم مزه مطلوب غذا های

چرب، شیرین و سرخ شده نشوید

و برای سلامتی خود ارزش قائل شوید

*روز جهانی غذا خجسته باد*…

تبریک روز جهانی غذا

روز جهانی غذا را

با مصرف درست غذا وجلوگیری از ریخت و پاش پاس داریم

و هنگام دور ریختن غذا بـه فکر گرسنگانی

کـه این غذا می توانست آن ها را از مرگ نجات دهد باشیم

تبریک روز غذا

افرادی که هر روز سه وعده غذایی مصرف می کنند، باید خدا را برای نعمت هایی که به آنها ارزانی کرده است سپاسگزاری کنند . ” به امید روزی که همه از این نعمت برخوردار شوند “

تبریک روز جهانی غذا

در برنامه غذایی روزانه از گروه های اصلی مواد غذایی

بطور متنوع و متعادل استفاده کنید

تغذیه صحیح سلامت ونشاط رابه ارمغان می آورد

*روز جهانی غذا گرامی باد*…

تبریک روز جهانی غذا

رعایت ۲ اصل

تعادل و تنوع درمصرف مواد غذایی

درهر شرایطی ضروری اسـت

روز جهانی غذا رابه شـما تبریک میگوییم!!!

تبریک رسمی روز غذا

تا زمانی که گرسنه نمانید، نمی توانید ارزش غذا را درک کنید. ” روز جهانی غذا مبارک “

تبریک روز جهانی غذا

بیست و چهارم مهرماه، برابر با شانزدهم اکتبر، سال روز جهانی غذاست. دراین روز، سازمان های بین المللی، به انگیزه برقراری روابط در زمینه کشاورزی و زمینه سازی برای پیش گیری از فقر و گرسنگی و نابودی محیط زیست، تلاش می‌کنند. روز جهانی غذا گرامی باد…

تبریک روز جهانی غذا

در برنامه غذایی روزانه از گروه های اصلی مواد غذایی

بطور متنوع و متعادل استفاده کنید

تغذیه صحیح سلامت ونشاط رابه ارمغان می آورد

*روز جهانی غذا گرامی باد*

عکس نوشته تبریک غـذا

غذایی که در بشقاب داریم، نتیجه کار بسیار زیادی است که در مراحل مختلف انجام می شود و باید آن را با احترام کامل مصرف کنیم. ” نه به اسراف در روز جهانی غذا “

تبریک روز جهانی غذا

روز جهانی غذا را

با مصرف درست غذا وجلوگیری از ریخت و پاش پاس داریم

و هنگام دور ریختن غذا به فکر گرسنگانی

که این غذا می توانست آن ها را از مرگ نجات دهد باشیم…

نظرات