جملات غمگین فاصله گرفتن + عکس نوشته دوری و فاصله

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره دور شدن و متن درباره فاصله گرفتن و جملات غمگین درباره فاصله گرفتن و عکس نوشته دوری و فاصله و متن درباره فاصله گرفتن از افراد منفی و متن درباره دوری از افراد منفی را مشاهده کنید.

جملات غمگین فاصله گرفتن

جملات غمگین فاصله گرفتن

سکوت سرد فاصله ها تنم را میلرزاند
وقتی به نبودنت فکر میکنم و از درون میسوزم
وقتی به یاد روز هایی که بودنت را نفهمیدم می اندیشم

—–

این آدم ها با فاصله خوبند
درست چند قدمی که نزدیکشان شوی
به خودت و قدم هایی که برداشته ای
لعنت میفرستی……

جملات غمگین فاصله گرفتن

فاصله دورت نمی کند
در امن ترین جای جهان جای داری
جایی که دست هیچکس به تو نمی رسد
دلم

جملات غمگین فاصله گرفتن

مرا انتظار
مرا صبر
مرا تنهایی
مرا فاصله
و مرا پاییز از پای در آورده است؛
از من هیچ نمانده است
جز لبی که برای بوسیدن رگ گردن تو
هنوز هم نفس نفس می زند..

عکس نوشته دوری

فانوس و شب و سفسطه ی بی تابی
یکبار دگر چنبره ی بی خوابی

شب با تب مهتاب غریبی می کرد
شاید تو از این فاصله ها می تابی…

جملات غمگین فاصله گرفتن

راست میگفت جمشید!
«ندیدن بهتر از نبودنه»
فرسنگ ها فاصله باشد، اما او در دلت و مهم تر از آن تو در دلش باشی و بدانی که آخرت این عشق خیر است…
بخدا که فاصله ها حریف عشق نمیشوند.

جملات غمگین فاصله گرفتن

با بعضی ها نباید زیاد صمیمی شد،
یک فاصله ای باید گذاشت، تا از شعور نداشتشون در امان موند!

جملات غمگین فاصله گرفتن

فاصله به اندازه ای نیست که بتواند آتش سوزان قلبم نسبت به تو را خاموش کند
منتظر زمانی هستم که دوباره با هم خواهیم بود، دوستت دارم خیلی زیاد

عکس نوشته فاصله گرفتن

فاصله من و تو
فاصله بهار وخزان است ، وقتی شکوفه باران است، نیستی ،وقتی برگ ریزان است نیستی.
پس توکیستی ؟! مُردم از این هستی ،بگو: عاشق کیستی؟! که در برگ ریزان چشمانم،نیستی….

جملات غمگین فاصله گرفتن

رفتن و گم شدن از ماست نه از فاصله ها
دل از این هاست که تنهاست نه از فاصله ها
گر چه دیگر همه جا پر ز جدایی شده است
مشکل از طاقت دل هاست نه از فاصله ها

جملات غمگین فاصله گرفتن

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصله ای دور نیست
هیچ زمانی زیاد نیست
و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند
محکم ترین برهان عشق اعتماد است

عکس نوشته غمگین فاصله گرفتن

در آغوش بکش مرا
چنان محکم..
که فاصله ای میانِ من و تو دیده نشود (:

جملات غمگین فاصله گرفتن

من گره می زنم این فاصله ها را هرشب
تا که کوتاه کنم قصه ی تلخ جدایی ها را…

نظرات