جملات حکمت خدا + عکس نوشته سخنان آموزنده خداوند

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره سخنان خداوند و عکس نوشته سخنان آموزنده و جملات حکمت خدا و عکس نوشته سخنان آموزنده خداوند و عکس استوری جملات حکمت خدا و عکس نوشته سخنان بزرگان را مشاهده کنید.

جملات حکمت خدا

جملات حکمت خدا

خداوند دعا را می‌شنود، به دعا توجه می‌کند، به دعا پاسخ می‌دهد
و خدا با دعا رستگارمان می‌کند.

—–

همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو,
شاید خداست که در آغوشش می فشاردت!
برای تمام رنج هایی که میبری صبر کن,
صبر اوج احترام به حکمت خداست…

جملات حکمت خدا

خدا

بار الها

هرکسی را

سر چیزی و تمنای کسی است

ما به غیر از تو

نداریم تمنای دگر…

جملات حکمت خدا

خداوند، مدام در عشقی جاری و بی منتها،

خود را بر تو می ریزد و تو را غرقِ لطفِ خویش می سازد.

جملات زیبا درباره حکمت خدا

به حکمت خداوند در زندگی ات ایمان داشته باش و
بدان که اگر تلخی و شیرینی را در زندگی تجربه می کنی،
هر دو به واسطه ی رحمت و حکمت اوست…

جملات حکمت خدا

چشمان زیبایت را باز کن…

امروز را با یک لبخند

آرامش خیال

و قلبی سرشار از قدر دانی از خدا

آغاز کن…

جملات حکمت خدا

بر خاک افتادن لیاقت و سعادت می خواهد اگر که در برابر خداوند متعال باشد.

ذلت و شقاوت می خواهد، اگر در برابر غیر خدا باشد. لیاقت و سعادت برایت آرزو دارم.

جملات حکمت خدا

خدا برای درد شما هدفی دارد،
دلیلی بر مبارزات شما و پاداش وفاداری شما..
پس به او اعتماد کنید و تسلیم نشوید…

عکس نوشته سخنان آموزنده

شادے‌ و عشق را هدیه کن‌
به آن هایے‌ که‌
دلت‌ را شکستند..
دعا کن براے آن هایی
که نفرینت کردند
بخشنده باش که خدا
قلب مهربان را دوست دارد…

جملات حکمت خدا

صبور بودن عالیترین نماد ایمان است،

و خویشتن داری عالیترین عبادت

ناکامی به معنی آزمایش است، نه شکست..

و نتیجه توکل و اعتماد به

خداوند،آرامش است.

—–

صبر و شکیبایی زیباترین قانون رسیدن به خواسته‌ هاست،
صبر اوج احترام به حکمت خداوند است و
ما اگه یاد بگیریم صبور بشیم زندگی رو بردیم….

عکس استوری سخنان بزرگان درباره حکمت

ایمان به خدا اعتماد می‌ آفریند،
حتی زمانی که نقشه‌ های او را نفهمی!

جملات حکمت خدا

خداوند از هیچ کس سؤال نمی‌کند که آیا او زندگی را خواهد پذیرفت یا خیر؟
این انتخاب او نیست و باید بپذیرد!
تنها انتخاب او چگونگی آن است.

—–

خدا هرگز چیزی را از زندگی شما دور نمی‌ کند
بدون اینکه آن را جایگزین چیزی بهتر کند…

جملات حکمت خدا

آن سوی دلتنگی ها

همیشه خدایی هست که داشتنش

جبرانِ همه ی نداشتن هاست.

—–

خداوند در اندوه و خنده، در تلخی و شیرینی است.
در پشت همه چیز، یک هدف الهی وجود دارد و بنابراین حضور الهی در همه چیز هست!

نظرات