جملات مذهبی تکان دهنده + عکس نوشته ناب مذهبی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه مذهبی و متن زیبا و تکان دهنده و جملات مذهبی تکان دهنده و عکس نوشته ناب مذهبی و عکس استوری جملات اخلاق و عکس نوشته پند آموز و عکس پروفایل مذهبی و عکس استوری مذهبی را مشاهده کنید.

جملات مذهبی تکان دهنده

جملات مذهبی تکان دهنده

خدا را فراموش نکن همانطور که او تو را فراموش نمیکند. در همان لحظاتی که حس میکنی همه تو را نادیده گرفته و به فراموشی سپرده اند، خداست که دستت را میگیرد.

—–

خدا را به خاطر ناتوانی هایم شکر می کنم ، زیرا از طریق آنها، خودم، کارم و خدای خود را یافته ام. – هلن کلر

جملات مذهبی تکان دهنده

حتی در جاده های تنهایی،
به خداوند اعتماد کن و او همیشه در کنارت خواهد بود

خدا هیچ یک از اینها که می گویند نیست. او عاشق انسان نیست بلکه معشوق اوست. ساکنی است که جهان از او در حرکت است. ارسطو

جملات مذهبی تکان دهنده

من و خدا یه طرف، دنیا و تموم کائناتش یه طرف. ما چه رقیب آسونی داریما.

عکس نوشته عرفانی

بخشنده باش ولی نه به حد اسراف و بیجا و میانه رو باش و سختگیر مباش.

جملات مذهبی تکان دهنده

Never be scared to trust an unknown future to a well known God

هرگز از این که در مورد یک آینده ناشناخته به یک خدای ستوده اعتماد کنی نترس!

خدا اگه دست یاریش تو دستات باشه، ترسناک ترین دشمنات، بزرگترین و بدترین اونها ترسی در وجودشون میفته که هیچوقت احساسش نکردن.

جملات مذهبی تکان دهنده

خداوند هرگز نگفت که سفر آسان خواهد بود، اما گفت که رسیدن ارزشمند خواهد بود. – مکس لوکادو

عکس پروفایل مذهبی

Our God is the God of a second chance. He doesn’t give up on any one

خدای ما خدای فرصت دوباره است، او هیچ وقت از کسی دست نمی کشد

جملات مذهبی تکان دهنده

میخواهی در جبهه جنگ خواسته هات پیروز بشی؟ چرا از قوی ترین سلاح استفاده نمیکنی؟ توکل و توسل به خدا بزرگترین صلاح در این جبهه هست که پیروزی تورو قطعی میکنه.

جملات مذهبی تکان دهنده

از خودتان انسانیت به یادگار بگذارید، نه انسان، تولید مثل را هر جانوری بلد است. – برتراند راسل

سخنان بزرگان و جملات مذهبی تکان دهنده

خداوند قلبت را می شناسد و
حرف های قلبت برایش مهم تر از کلماتی است که بر زبانت جاری می شود..

جملات مذهبی تکان دهنده

وقتی که کم آوردی، یه انرژی زا به خودت بزن. انرژی زایی که میگم خوردنی نیست، حسیه. حس کن که خدا پیشته، حس کنه که کنارته و میگه نگران نباش من هستم. اون موقع تمام وجودت رو انرژی در بر میگیره.

جملات مذهبی تکان دهنده

انسان خلاق، از میل به “موفقیت” انگیزه می گیرد، نه از میل به “شکست” دیگران. – آین رند

نظرات