متن زیبا پیمان بستن + عکس نوشته عهد بستن

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره عهد و عکس نوشته پیمان و عکس نوشته وفاداری و متن زیبا پیمان بستن و عکس نوشته عهد بستن و عکس نوشته عهد و وفاداری و عکس نوشته عهد و پیمان و جملات کوتاه عهد گرفتن را مشاهده کنید.

متن زیبا پیمان بستن

متن زیبا پیمان بستن

آتش زند بر جان و دل عشقی که دارم من به جان

هر لحظه جان را می کشد عهدی که بستم در نهان

—–

never waste your time to explain who you are to people who are committed to misunderstanding you..

هرگز وقت خود را تلف نکنید تا به افرادی که متعهد به سوءتفاهم هستند توضیح دهید که چه کسی هستید.

متن زیبا پیمان بستن

جز تو یاری نگرفتیم

و نخواهیم گرفت

بر همان عهد که بودیم

بر آنیم هنوز…

متن زیبا پیمان بستن

توبه . . .

عهد بستم با دل خود ز تو نامی نبرم

آنکه در شور غزل توبه شکستست منم

متن زیبا پیمان بستن

فرصت نداشتی خیانت کنی؛توهم تعهد برداشتی!

عکس نوشته وفاداری

کرده‌ای عهد که بازآیی و ما را بکشی

وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ

رفتی و باز نمی‌آیی و من بی تو به جان

جان من اینهمه بی رحم چرایی، بازآ

متن زیبا پیمان بستن

اردیبهشتی رو به دریایم
قندیل بسته آرزوهایم
از بس شکستی عهدهایت را
دیگر به خوابت هم نمی آیم…

—–

متعهدم به دوست داشتن تو تا ابد
تا آخرین تپش های قلبم
میخوامت عشقم …..

متن زیبا پیمان بستن

پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را

الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را

قیمت عشق نداند، قدم صدق ندارد

سُست عهدی که تحمل نکند بار جفا را

عکس نوشته و متن زیبا پیمان بستن

عهد کردم که دگر می نخورم در همه عمر
بجز از امشب و فردا شب و شب های دگر

متن زیبا پیمان بستن

عشق اگه واقعی باشه
‏با خودش تعهد میاره
‏متعهد بودن چیزی نیست که
‏به زور از کسی بخوای …

—–

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

متن زیبا پیمان بستن

جز تو یاری نگرفتیم و
نخواهیم گرفت
بر همان عهد که بودیم، برآنیم هنوز…

عکس نوشته زیبا پیمان بستن

متعهد باشیم
‏توی رفتارمون
‏کارمون
‏رفاقتمون
‏عشقمون
‏حتی توی کلاممون
‏ما آدمها رو به شکلای مختلف درگیر خودمون میکنیم

‏تعهد خیلی خوبه گاهی امتحان کنیم !

متن زیبا پیمان بستن

برو ای تُرک* که تَرک تو ستمگر کردم

حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم

عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

ساده دل من که قسم های تو باور کردم

نظرات