متن درباره کنترل خشم + عکس نوشته خشم و عصبانیت

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره خشم و متن کوتاه درباره عصبانیت و اشعار زیبا درباره کنترل خشم و متن درباره کنترل خشم و عکس نوشته خشم و عصبانیت و عکس استوری عصبانی شدن و عکس نوشته عصبانیت و عکس نوشته ناراحتی را مشاهده کنید.

 متن درباره کنترل خشم

متن درباره کنترل خشم

زندگی همواره دلیلی برای خشمگین شدن به تو می دهد اما تو باید در مقابل دلایل خشم، دلایلی برای خوشحالی بیابی. پس هر موقع دچار خشم یا عصبانیت شدی، به چیزهایی فکر کن که می توانند تو را آرام کنند.

متن درباره کنترل خشم

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خود را نگه دارد.
افلاطون

متن درباره کنترل خشم

یوهان ولفگانگ فون گوته

دانایان، هماره آماج تیر خشم و کین جاهلانند، اما همین که یکی از آنان بمیرد، مردمان به آه و ناله پردازند و به نامش پول گرد آرند تا بنایی به یادبودش بسازند و نامش را جاودانی کنند.

متن درباره کنترل خشم

عکس نوشته عصبانیت

به دلیل جواب نه شنیدن در کسب و کارت خشمگین نشو. همونطور که تو سود خودت رو در نظر گرفتی و پیشنهادی به دیگران دادی، همینطور هم اونا سود خودشون رو در نظر میگیرن و بهت جواب مثبت یا منفی میدن. به جای خشمگین شدن به فکر این باش که چطور میتونی دیگران رو به انجام کاری که میخوای ترغیب کنی.

متن درباره کنترل خشم

تو به خاطر خشم خود تنبیه نمی شوی
بلکه به وسیله ی خشم خود تنبیه می شوی…
بودا

متن درباره کنترل خشم

زمانی چیزهایی مرا به خشم می آورد که امروز باعث خنده ام می شوند. برای این کار پایداری لازم است تا با آن، انسان های میانه ی اهل عمل بر شاعران و هنرمندان خنده سر دهند.

متن درباره کنترل خشم

عکس نوشته خشمگین شدن

اگر فرزندی دارید که دچار عصبانیت های پی در پی و خشم کنترل نشده ایست، بهتر است از همین حالا به فکر درمان او باشید. اگر ساده از کنار این موضوع بگذرید، این عصبانیت به عادتی برای او تبدیل شده و ترک کردنش به مرور زمان سخت تر خواهد بود.

متن درباره کنترل خشم

به یاد داشته باشید که هر گاه از دست کسی خشمگین و یا بر آشفته شدید
این، قوانین فردی شما است که نا آرام تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل…
آنتونی رابینز

متن درباره کنترل خشم

فریدریش نیچه

اگر ما “بی دل و جان” هستیم؛ دست کم نسبت به زندگی چنین نیستیم؛ بلکه اکنون با همه ی انواع “تمنیات” روبروییم. با خشمی ریشخندآمیز در آنچه “آرمانها” می نامیم، در حال غور و تامل هستیم. ما خویش را خوار می شماریم تنها از آن رو که لحظه هایی وجود دارند که نمی توانیم آن انگیزش نامربوطی را که “آرمانگرایی” نام دارد، مهار کنیم. تاثیر نازپروردگی بیش از اندازه، نیرومندتر از خشم فرد بی دل و جان است

نظرات