متن درباره فرصت های زندگی + عکس نوشته فرصت دوباره

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره فرصت و متن درباره فرصت دادن و عکس استوری فرصت زیبا و متن درباره فرصت های زندگی و عکس نوشته فرصت دوباره و عکس نوشته فرصت و عکس نوشته فرصت دوباره دادن را مشاهده کنید.

متن درباره فرصت های زندگی

متن درباره فرصت های زندگی

رو می کند باران
دست کرم های خاکی را
که در فرصت متخلل خاک می لولند…

متن درباره فرصت های زندگی

Remember: If today wasn’t a good day, tomorrow will always give you a second chance.

به یاد داشته باشید: اگر امروز روز خوبی نبود، فردا همیشه یک فرصت دوباره به شما میدهد.

متن درباره فرصت های زندگی

زندگی زیباست …

هر روزت را در لحظه حال زندگی کن،

به خاطر کسی که هستی سپاسگزار باش

و از جهان پیرامونت قدردانی کن

—–

انسان دانا بیشتر از اینکه فرصت ها را پیدا کند، برای خود فرصت ایجاد می کند….

متن درباره فرصت های زندگی

𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒏𝒆𝒘 𝒅𝒂𝒚 𝒊𝒔 𝒂 𝒏𝒆𝒘 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚 𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒅𝒐 𝒚𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒅𝒂𝒚 🙂

هر روز جدید یه فرصت جدیده برای بدست آوردن چیزی که دیروز موفق به انجامش نشدی..

عکس استوری فرصت دهی

زندگی مانند یک آینه است

هنگامی که در آن لبخند بزنیم

بهترین نتایج را به دست خواهیم آورد

متن درباره فرصت های زندگی

وقتی به خودمان این
فرصت را می دهیم که بی خیال
همه ی تنش ها شویم،
بدن می تواند با استفاده از
توانایی ذاتی اش خود را درمان کند!…

متن درباره فرصت های زندگی

𝑳𝒊𝒇𝒆 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒂𝒔 𝒊𝒕𝒔 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒆𝒔 𝒔𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒂𝒏 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚 𝒕𝒐 𝒆𝒏𝒋𝒐𝒚

زندگی هنوزم‍ قشنگی هاشو داره تا فرصت هست لذت ببر..

متن درباره فرصت های زندگی

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی

که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتنش را از بین میبرد

—–

زندگی جز لحظه های رو به پایانی نبود
سایه ای در پرتو مهر درخشانی نبود

روزهای پرشمارش را به چشمم دیده ام
نوبهارش خالی از فصل زمستانی نبود

مثل خوابیکه به پلک خسته ای سرمیزند
فرصت شیرینی اش اوقات چندانی نبود

عکس نوشته فرصت دوباره

𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮 𝐆𝐨𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐰𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐞 𝐮𝐩 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲

خدایا ازت ممنونم بابت اینکه امروز بهم فرصت بیدار شدن رو دادی..

متن درباره فرصت های زندگی

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید

این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است

نه رفتار طرف مقابل . . .

—–

اگر فرصت داری که اقداماتی فوق العاده در زندگی خود انجام دهی، به جدیت تو را تشویق می کنم که از کسی دعوت کنی تا به تو ملحق شود….

متن درباره فرصت های زندگی

Live Life Happy: Life is too short; enjoy your days, laugh at every chance, cry only if you must, and never let others bring you down.

شاد زندگی کنید: زندگی خیلی کوتاه است. از روزهایت لذت ببر، به هر فرصتی بخند، فقط در صورت لزوم گریه کن، و هرگز اجازه نده دیگران تو را پایین بیاورند

نظرات