شعر عاشقانه کردی + عکس نوشته زیبا درباره متن های عاشقانه و رمانتیک کردی

0

در این پست می توانید شعر عاشقانه کردی و عکس نوشته زیبا درباره متن های عاشقانه و رمانتیک کردی و عاشقانه کردی و عاشقانه پر احساس کردی و متن های احساسی به زبان کردی و اس ام اس عاشقی کردی و جملات رمانتیک و عاشقانه کردی را ببینید.

    متن عاشقانه کردی

شعر عاشقانه کردی

گه ر به ده ست من بوایه

هه ناسه شم

به ده می تو هه لده کیشا!

ترجمه فارسی :

گر با میل و خواسته من بود

نفس کشیدنم

را هم به وسیله دهان تو میکشیدم!

متن عاشقانه کردی

متن های احساسی به زبان کردی

وتم: زانی ک چه ن ساڵه دڵم لاێ تو به جی ماوه

وتی: ئه م دڵه بێ ناو‌‌‌ه هنی تووه ک بێ خاوه

وتم سوتانت نه دیوه ک ئه م به زه ت به سه ر لێوه

وتی:سوتان ک بو یاره تۆ بۆچی ره نگت په ریوه

متن عاشقانه کردی

ترجمه فارسی:

گفتم:میدانی که چند سال است دلم کنار تو به جا مانده؟

گفتا:این دل بی نام و نشان دل توست که خواب ندارد؟

گفتم:سوختن را ندیده ای که خنده بر روی لب داری

گفتا:سوختن که برای یار است، تو برای چه رنگ پریده ای؟

متن عاشقانه کردی

جمله عاشقانه کردی ۲- هه ناسکم ده نوسم خوشم ده ویی مه لی دووباره یه له وانه یه روژیک نه بم که دووباره ی که مه وه

ترجمه فارسی: نفسم… مینویسم دوستت دارم نگو تکراریه شاید یه روز نباشم تا دیگر برایت تکرارش کنم

عاشقانه کردی

تالی دوریه که ت به دل اکیشم
له سر خیه یالت فرمیسک اریژم
قد خیه یال نه که ی تو له یاد به که م
مگر او روژی کوچ بو خاک به که م

متن عاشقانه کردی

معنی:

تلخی دوری تو رو با جون و دل تحمل می کنم
با فکر کردن به تو اشک میریزم

متن عاشقانه کردی

جمله عاشقانه کردی ۳- غزال چو خمارم هر تو دیرمامید روزگارم هر تو دیرمانارم لیموم سیفم شماممگل وباخ و بهارم هر تو دیرم

ترجمه فارسی: ای آهوی چشم قشنگ من من فقط تو رو دارم ای امید روزهای من من فقط تو رو دارم ای تمام زیبای من من فقط تو رو دارم

نیوهى جوانى مرؤف له زمانى دایه.

معنی فارسی:

نیمی بیشتر از زیبای انسان
در زبان و گفتارش است

متن عاشقانه کردی

جمله عاشقانه کردی ۴- زؤرجار زه مان ده نگی بؤلبؤل ئه تؤرینئئاوی رووبار رؤحی ماسی ئه خنکینئشنه ی به هار نیگای گؤل ئه وه رینئبه لام هه رگیزکه س ناتوانی خؤشه ویستیت له ناودلما بژاکینئ

ترجمه فارسی: چه وقتهایی که صدای بلبل رامی آزاردجویبار روح ماهی راخفه میکندبادبهاری نگاه گل راپرپرمیکنداماهرگز نمیتواند دوست داشتنت را دردلم پژمرده کند

عاشقانه پر احساس کردی

متن عاشقانه کردی

غزال چو خمارم هر تو دیرمامید روزگارم هر تو دیرمانارم لیموم سیفم شماممگل وباخ و بهارم هر تو دیرم

ترجمه :

ای آهوی چشم قشنگ من من فقط تو رو دارمای امید روزهای من من فقط تو رو دارمای تمام زیبای من من فقط تو رو دارم

متن عاشقانه کردی

جمله عاشقانه کردی۵- با عالم بژن ته نیا و بی کسهله دارای دونیا هر توم به بسه

ترجمه فارسی: بذار تمام مخلوقات بگن تنها و بی کساز تمام دارایی های دنیاتو رو داشتم باشم واسم کافی وبسه

نظرات