متن زیبا درباره خلاقیت + عکس نوشته خاص خلاق بودن

0

در این پست می توانید متن زیبا درباره خلاقیت و عکس نوشته خاص خلاق بودن و سخنان زیبا از بزرگان درباره خلاقیت و بهترین جملات نوآوری و کوتاه ترین جملات درمورد خلاقیت و نوآوری و ناب ترین جملات خلاقیت و خاص ترین جملات انگیزشی را ببینید.

متن زیبا درباره خلاقیت

متن زیبا درباره خلاقیت

نوآوری قرار دادن دو چیز موجود در کنار یکدیگر
به روشی جدید است.
(تام فرستون – بنیانگذار)

—-

اگر من هزار ایده داشته باشم

و فقط یکی از آن ها خوب باشد

راضی هستم.

متن زیبا درباره خلاقیت

خلاقیت فکر کردن در مورد چیز های جدید است

نوآوری انجام کارهای جدید است.

—-

ارزش یک ایده در استفاده از آن نهفته است.
(توماس ادیسون – مخترع)

متن زیبا درباره خلاقیت

وقتی قرار است خلاق باشیم ، می‌آموزیم آخرین حرکت قلم مو روی بوم

به معنای پایان تابلو نیست بلکه به این مفهوم است که به زودی اثر دیگری آغاز خواهد شد

اگر هر چند وقت یک بار شکست نمی خورید

نشانه این است که شما کارهای خلاقانه انجام نمی دهید.

متن زیبا درباره خلاقیت

دانش باعث نوآوری می شود
نوآوری باعث بهره وری می شود
و بهره وری رشد اقتصادی به همراه می آورد.
(ویلیام برودی – دانشمند)

سخنان زیبا از بزرگان درباره خلاقیت

بر خلاف نبوغ، خلاقیت آموختنی و قابل دستیابی است.

متن زیبا درباره خلاقیت

اگر من هزار ایده داشته باشم

و فقط یکی از آن ها خوب باشد

راضی هستم.

نوآوری انگیزه برای شکستن وضع موجود
و ایجاد توسعه جدید در جایی است
که افراد کمی جسارت کرده اند.
(استیون جفس – متخصص بازاریابی و بازرگانی)

متن زیبا درباره خلاقیت

کار عملی محرک خلاقیت است

ایده‌های خلاقانه حین کار و فعالیت منظم و مداوم شکل می‌گیرند.

وقتی قرار است خلاق باشیم ، می‌آموزیم آخرین حرکت قلم مو روی بوم

به معنای پایان تابلو نیست بلکه به این مفهوم است که به زودی اثر دیگری آغاز خواهد شد

خاص ترین جملات انگیزشی

خلاقیت فکر کردن در مورد چیز های جدید است
نوآوری انجام کار های جدید است.
(تئودور لویت – اقتصاددان)

متن زیبا درباره خلاقیت

تن ندادن به اولین گزینه و تلاش برای یافتن یا ساختن

گزینه‌های دیگر، مهم‎ترین گام برای رسیدن به خلاقیت است.

بر خلاف نبوغ، خلاقیت آموختنی و قابل دستیابی است.

بهترین جملات نوآوری

راز تغییر این است
که تمام انرژی تان برای ساختن چیز های جدید متمرکز کنید
نه جنگیدن با چیز های قدیمی.
(سقراط – فیلسوف)

خلاقیت در میانِ ما مردم یعنی دست درازی به حقوق ضعیفتر از خود.

متن زیبا درباره خلاقیت

کار عملی محرک خلاقیت است

ایده‌های خلاقانه حین کار و فعالیت منظم و مداوم شکل می‌گیرند.

بهترین راه برای پیش بینی آینده ایجاد آن است.
(آلن کی – دانشمند کامپیوتر)

کوتاه ترین جملات درمورد خلاقیت و نوآوری

هیچ وقت زندگیتان را بر اساس روش موفقیت دیگران بنا نکنید؛

گنج واقعی، خلاقیت خودتان است……

متن زیبا درباره خلاقیت

تن ندادن به اولین گزینه و تلاش برای یافتن یا ساختن

گزینه‌های دیگر، مهم‎ترین گام برای رسیدن به خلاقیت است.

بیشتر نوآوری ها مستلزم کمی بهتر انجام دادن کارهایی است
که هر روز انجام می دهیم
به جای اینکه چیز کاملا جدید و متفاوت ایجاد کنیم.
(داروین)

نظرات