جملات معروف رولد دال + عکس نوشته جملات زیبا و خاص

0

در این پست می توانید جملات معروف رولد دال و عکس نوشته جملات زیبا و خاص و متن های ناب از کتاب های معروف و جملات سنگین کتاب های مشهور و جملات ناب و سنگین رمان های معروف را ببینید.

جملات معروف رولد دال

جملات معروف رولد دال

من پرنده نیستم
و هیچ توری مرا به دام نمی اندازد
من یک انسان آزاده با اراده ای مستقل هستم
که اکنون می خواهم تو را ترک کنم.

کسانی که به معجزه اعتقاد ندارند، هرگز آن را نخواهند یافت
“بیلی و مینپین ها – رولد دال”

جملات معروف رولد دال

زندگی‌ ام را که نگاه می‌ کردم
دلیلی پیدا نمی‌ کردم که
از زندگی‌ ام ناراضی باشم

جملات ناب و سنگین رمان های معروف

بهتر است از آنچه هستید متنفر باشید تا اینکه بخواهید آنچه را که نیستید، دوست داشته باشید

ما نمی توانیم چیزی جز زمان حال را تجربه کنیم
و نمی توانیم در هیچ ثانیه دیگری زندگی کنیم،
با درک این واقعیت می توانیم به زندگی ابدی دست پیدا کنیم.

جملات معروف رولد دال

خودت باش… اینگونه مردم بیشتر دوستت خواهند داشت

حتی در تاریک ترین زمان ها می توان خوشبختی را پیدا کرد
فقط اگر یک نفر به یاد بیاورد چراغ را روشن کند.

روزی که از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی قدم می گذارید روزی است که مسئولیت کامل زندگی خود را به عهده گرفته اید

جملات معروف رولد دال

تنها یک چیز وجود دارد که یک رویا را غیر ممکن می کند: ترس از شکست

—-

در این دنیا چیز های خوبی وجود دارد که ارزش جنگیدن دارند.

بدترین دشمن خلاقیت، شک و تردید نسبت به خود است

متن های ناب از کتاب های معروف

تنها با قلب است که انسان می تواند به درستی ببیند
آن چه لازم است با چشم قابل مشاهده نیست.

جملات معروف رولد دال

امید به بهترین ها داشته باش، برای بدترین ها آماده باش و از هر چیزی که در این بین اتفاق می افتد، غافلگیر نشو!

مراقب باشید
چون وقتی من نترسم
پس قدرتمندم.

و اکنون که لازم نیست کامل باشی، می توانی خوب باشی

جملات معروف رولد دال

عشق
یا هست
یا نیست
عشق اندک به هیچ وجه عشق نیست.

—-

در پس چهره یک غریبه، می تواند دوستی منتظر باشد

جملات معروف رولد دال

تنها راه نجات از هزار توی رنج
بخشش است.

جملات معروف رولد دال

همه ما برای اینکه زندگی مان قابل تحمل باشد، به چیزی بیش از خودمان نیاز داریم…

وقتی بی وقفه به گذشته سفر می کنیم
قایق های خود را به جریان آب می کوبیم.

جملات معروف رولد دال

عشق واقعی، هرگز زمان و مکانی نمی شناسد. به طور تصادفی، با یک تپش قلب، در یک چشم بر هم زدن اتفاق می افتد.

جملات سنگین کتاب های مشهور

هستند سال هایی که سوال می پرسند
و سال هایی که پاسخ می دهند.

حتی تاریک ترین شب هم تمام می شوند و خورشید طلوع می کند.

جملات معروف رولد دال

من از طوفان نمی ترسم
چون یاد می گیرم که چگونه کشتی ام را حرکت دهم.

هر کدام از ما، بیشتر از بدترین کارهایی که تابحال انجام داده ایم، ارزش داریم!

نظرات