جملات عصبانیت و خشم + عکس نوشته زیبا درباره عصبانیت و خشم

0

در این پست می توانید سخن بزرگان در مورد خشم و جملات عصبانیت و خشم و عکس نوشته زیبا درباره عصبانیت و خشم و عکس پروفایل عصبانیت و متن زیبای عصبانیت و جملات بزرگان در مور عصبانی شدن را ببینید.

جملات عصبانیت و خشم

جملات عصبانیت و خشم

آندره موروا

هر چیزی که مطابق میل و آرزوی باطنی ما است، به نظر، حقیقت محض و هر آنچه بر خلاف میل ما باشد باعث خشم مان می شود.

ترک کردن ِ آدمها هم آدابی دارد!

اگر آداب ِ ماندن نمیدانید

لااقل درست ترکشان کنید تا تَرَک برندارند

جملات عصبانیت و خشم

بدانید که بهترین انسان ها کسانى هستند که

دیر به خشم آیند و زود راضى شوند.

حضرت محمد (ص)

افلاطون

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خود را نگه دارد.

اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی.

ولتر

—-

نیرومندترین مردم کسی است که

خشم خود را نگه دارد.

افلاطون

جملات عصبانیت و خشم

ای کاش یاد میگرفتیم
عصبانیتمون از دست دیگران رو،
سر کسی که از همه جا بیخبره
و واسه خوشحالی ما تلاش میکنه،
خالی نکنیم…

سخن بزرگان در مورد خشم

به ازاء هر دقیقه عصبانیت،

شصت ثانیه شادی را از دست می دهید.

رالف والدو امرسون

جملات عصبانیت و خشم

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.

سقراط

آنتونی رابینز

هنگامی که خشمگین و برآشفته هستید، در دشواری خود به دام می‌افتید. هرچه بیشتر خشمگین شوید و دست و پا بزنید، بیشتر در باتلاق دشواری‌ها فرو خواهید رفت.

جملات عصبانیت و خشم

آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد.

بنجامین فرانکلین

خشم هم نشین بسیار بدى است:

عیب ها را آشکار،

بدى ها را نزدیک

و خوبى ها را دور مى کند.

امام علی (ع)

عکس پروفایل عصبانیت

ای کاش یاد میگرفتیم

عصبانیتمون از دست دیگران رو،

سر کسی که از همه جا بیخبره

و واسه خوشحالی ما تلاش میکنه،

خالی نکنیم…

جملات عصبانیت و خشم

آنتونی رابینز

به یاد داشته باشید که هر گاه از دست کسی خشمگین و یا برآشفته شدید، این، قوانین فردی شما است که ناآرام تان کرده است، نه رفتار طرف مقابل.

جملات بزرگان در مور عصبانی شدن

سریع خشمگین شدن

خیلی زود از تو یک احمق می سازد!

بروسلی

ای کاش یاد میگرفتیم

عصبانیتمون از دست دیگران رو،

سر کسی که از همه جا بیخبره

و واسه خوشحالی ما تلاش میکنه،

خالی نکنیم…

جملات عصبانیت و خشم

سریع خشمگین شدن

خیلی زود از تو یک احمق می سازد!

بروسلی

—-

آندره موروا

هیچ کاری ممکن نیست برای مملکت انجام گیرد، مگر اینکه هوی و هوس و خواهش های نفسانی و هیجان های روحی مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملکتی راه نداشته باشد.

متن زیبای عصبانیت

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.

سقراط

جملات عصبانیت و خشم

خشم هم نشین بسیار بدى است:

عیب ها را آشکار،

بدى ها را نزدیک

و خوبى ها را دور مى کند.

امام علی (ع)

جملات عصبانیت و خشم

ولتر

اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی.

نظرات