جملات آرامش درونی + عکس نوشته زیبای آرامش دهنده وجودی

0

در این پست می توانید متن های زیبای انگیزشی و متن های زیبای آرامش دهنده و عکس نوشته رسیدن به آرامش و جملات آرامش درونی و عکس نوشته زیبای آرامش دهنده وجودی و عکس استوری چگونگی رسیدن به آرامش را مشاهده کنید.

جملات آرامش درونی

جملات آرامش درونی

به خاطر خودت میگویم

گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست

که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست

جملات آرامش درونی

هنگام خواب نگران نباش

آسودہ باش وآرام زیرلب بگو

خدایاتاوقتے ڪہ تورادارم

آرامم وباخیال آسودہ میخوابم

همچون ڪودڪے

ڪہ خیالش آسودہ ست

ومیداند مادرش

بیدار است و مراقب او

جملات آرامش درونی

در تنهایی ابدی ات به سکوت گوش فرا بده که دروازه ای به سوی آرامش جهان است

متن آرامش بخش

برای اینکه حالت خوب باشه

روز را با داشته هایت شروع کن

و به نداشته هایت بگو :

به زودی می بینمتون

جملات آرامش درونی

همه میگویند: روز خوبی داشته باشید.

اما من میگویم: روز خوبی را برای خودت خلق کن!

به فکر اومدن روزهای خوب نباش؛ آنها نخواهند آمد.

به فکر ساختن باش؛

روزهای خوب را باید ساخت…

—–

هرگز اجازه نده رفتار مردم تعیین کننده میزان آرامش درونت باشد

جملات آرامش درونی

زندگی باغی ست
که باعشق باقی ست
مشغول دل باش نه دل مشغول
بیشتر غصه های ما ازقصه های خیالی ماست
اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین ست

جملات آرامش دهنده

تو این را می‌دانی،

بهترین تصمیم آن تصمیمی ست

که باعث آرامش قلبت شود.

جملات آرامش درونی

عجول نباش که بی صبری آرامش درونت را به یغما خواهد بود،
همه کارهایت را آرام انجام بده و آرام باش حتی اگر همه دنیا غمگین باشند و نا آرام
و هرگز آرامشت را به قیمتی ارزان نفروش که هیچ چیز ارزشش را نخواهد داشت

جملات آرامش درونی

جهان ، به کسانی که برای کوچکترین داشته‌ها شاکرند

و برنداشته‌ها کمتر غر می‌زنند،

بیشتر می‌بخشد

آنها نعمات بیشتری را ازهستی جذب می‌کنند

امروزشکرگزار داشته‌هایمان باشیم…

عکس نوشته آرامش درونی

صبح‌هایمان بی‌شک می‌تواند زیباتر باشند

اگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشد

جای دوری نمی‌رود

یک روز همین نزدیکی‌ها

لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،

شاید خیلی زیباتر

جملات آرامش درونی

اگر آرامش را در درون خودت پیدا نکنی در هیچ کجای جهان نیز نخواهی یافت

—–

امروزت را زندگی کن

فردا را فکر نکن

شادی امروزت را از دست نده

آنقدر بخند که آسمان دلت

از ستاره بارور شود

این بار تو…

دنیا رو به بازی بگیر.

جملات آرامش درونی

زندگے شبیه فصل‌ است

هیچ فصلے همیشگے نیست

در زندگے نیز روزهایے براے

ڪاشت، داشت، استراحت

و تجدید حیات وجود دارد

زمستان تا ابد طول نمی‌ڪشد

اگر امروز مشکلاتے دارید

بدانید ڪه بهار هم در پیش است.

نظرات