متن درباره نبخشیدن + عکس نوشته احساسی ببخش و نبخشیدن

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره ببخش و متن کوتاه درباره نبخشیدن و عکس نوشته نبخشیدن و متن درباره نبخشیدن و عکس نوشته احساسی ببخش و نبخشیدن و عکس استوری نبخشیدن و متن درباره نبخشیدن عشق را مشاهده کنید.

متن درباره نبخشیدن

متن درباره نبخشیدن

گروهی از مردم

اندکی از ثروت کلان خویش را می بخشند

و آرزویی جز شهرت ندارند.

این خودخواهی و این شهرت پرستی که

به طور ناخودآگاه گرفتارش هستند

بخشش آنها را تباه می سازد.

جبران خلیل جبران

متن درباره نبخشیدن

گاهی باید نبخشید …

وقتی میبخشی،

از خودت برای دیگران یک احمق میسازی…

متن درباره نبخشیدن

ڪردی سفر ِ دور بسی
سود نبخشید …

یڪ بار هم از خود سفر ِ
مختصری ڪن …

“صائب تبریزی”

عکس نوشته بخشش

گاهی گذشت می‌کنم

گاهی گذر

معنای این دو فرق می‌کند

بخشیدن دیگران دلیل

ضعیف بودن من نیست

آنها را می‌بخشم

چون آن قدر قوی هستم

که می‌دانم آدمها اشتباه می‌کنند.

بزرگ ترین هدیه گذشت

آرامش است

متن درباره نبخشیدن

نباید بخشید …….
کسی را که بارها ،اورا بخشیده ای ونفهمید ……..
تا این بار در ارزوی بخشش تو باشد
گاهی نباید صبر کردباید رها کرد ورفت……..
تا بدانند که اگر ماندی رفتن را هم بلد بودی ……..!!!

متن درباره نبخشیدن

آدمهایی که یاد می‌گیرن چطور تنهایی تفریح کنن و شاد زندگی کنن؛ موجودات ترسناکی برای دل بستن هستن. اینا ترسی برای نبخشیدن و کنار گذاشتنت ندارن.

عکس نوشته نبخشیدن عشق

عشق یعنی

بخشیدن یک چیز شکستنی

و امید داشتن به اینکه اونو نمی‌شکنن ..

متن درباره نبخشیدن

گاهی
باید نبخشید
کسی را که
بارها و بارها
اورا
بخشیده ای…!
باید سرد شد…..
باید رها کرد و رفت!
تا بداند اگر مانده ای
رفتن را هم بلد بودی!

—–

هیچ جا گفته نشده باید همه آدما رو ببخشی و حق نبخشیدن نداری.
بحث انتقام نیست.
ما این حق رو داریم که اگه نمیتونیم یا نمیخوایم، هرگز نبخشیم
بعضی آدما لایق بخشش نیستن
ما هم خدا نیستیم …

متن درباره نبخشیدن

برای من بخشیدن آدما آسونه

ولی اعتماد دوباره بهشون نه …

عکس نوشته درباره نبخشیدن

گاهی باید نبخشید کسی را که بارها او را بخشیدی و نفهمید تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد!
گاهی نباید صبر کرد … باید رها کرد و رفت تا بداند که اگر ماندی رفتن را بلد بوده ای !!!

متن درباره نبخشیدن

I never forgave you, I just never went to Ruth again!!
من‌هیچوقت‌نبخشیدمت‌فقط‌دیه‌به‌روت‌نیاوردم!

—–

نخستین بخشش خدا به انسان، زندگی ا‌ست.

دومین، عشق مادری و سومین، فهم و شناخت است.

مارک پیرسی

متن درباره نبخشیدن

دور افتادم… دور از کسی که دوستش دارم… هیچ وقت فاصله ها را نمی بخشم…

—–

I never forgave you, I just never went to Ruth again!!
من هیچوقت نبخشیدمت
فقط دیگه به روت نیاوردم!

نظرات